پذیرفته شدگان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان اصفهان 1399

ردیفنام و مشخصاترده سنیشهرستان
۱محمدحسین غلامیرده سنی زیر ۱۲ پسرانفولادشهر
۲کارن پورعبدالله مرادمندیرده سنی زیر ۸ پسراناصفهان
۳مهدی مرشدیرده سنی زیر ۱۶ پسراناصفهان
۴امیرمهدی داودیرده سنی زیر ۱۶ پسراناصفهان
۵رادمهر کرباسیانرده سنی زیر ۸ پسراناصفهان
۶آرشام فاطمیرده سنی زیر ۱۰ پسراناصفهان
۷آرسام پرنیانی فردرده سنی زیر ۸ پسراناصفهان
۸آرمین عباسی سورشجانیرده سنی زیر ۱۲ پسراناصفهان
۹متین علی پوررده سنی زیر ۱۴ پسراناصفهان
۱۰سام ترابیرده سنی زیر ۱۰ پسراناصفهان
۱۱پرهام بزرگزادایمانیرده سنی زیر ۱۲ پسراناصفهان
۱۲مبینا متوسلرده سنی زیر ۱۸ دخترانشهرضا
۱۳امیرمحمد محمدیرده سنی زیر ۸ پسراناصفهان
۱۴امیرعلی محمدیرده سنی زیر ۸ پسراناصفهان
۱۵الیاس جلالیرده سنی زیر ۱۴ پسراناصفهان
۱۶امیر حسین داور پناه جزیرده سنی زیر ۸ پسراناصفهان
۱۷کیارش فانی ثانیرده سنی زیر ۱۰ پسراناصفهان
۱۸آریا لطفیرده سنی زیر ۱۰ پسراناصفهان
۱۹پوریا لطفیرده سنی زیر ۱۰ پسراناصفهان
۲۰ستایش حیدریرده سنی زیر ۱۲ دختراناصفهان
۲۱ماهان سپیانی چقیورتیرده سنی زیر ۸ پسراناصفهان
۲۲امیر رضابهارلورده سنی زیر ۱۲ پسراناصفهان
۲۳ماهان حمیدیانرده سنی زیر ۱۶ پسراناصفهان
۲۴علی باباییرده سنی زیر ۱۲ پسرانخمینی شهر
۲۵نویان ناظمیرده سنی زیر ۱۲ پسرانشاهین شهر
۲۶طاها برومند مقارهرده سنی زیر ۱۲ پسراناصفهان
۲۷پویان نان آوررده سنی زیر ۱۰ پسراناصفهان
۲۸آیسان نان آوررده سنی زیر ۱۴ دختراناصفهان
۲۹بهار کمالی دولت آبادیرده سنی زیر ۱۸ دختراناصفهان
۳۰پرهام امیدی نیارده سنی زیر ۱۲ پسراناصفهان
۳۱آرین فرهادزادهرده سنی زیر ۱۰ پسراناصفهان
۳۲سبحان آقاپوررده سنی زیر ۱۲ پسراناصفهان
۳۳محمدمتین توکلیرده سنی زیر ۱۲ پسرانفلاورجان
۳۴امیرحسین قاسمیرده سنی زیر ۱۶ پسرانفلاورجان
۳۵محمد طاهریرده سنی زیر ۸ پسرانفلاورجان
۳۶فاطمه سادات موسویرده سنی زیر ۱۶ دخترانفلاورجان
۳۷رومینا علیخانیرده سنی زیر ۱۶ دختراناصفهان
۳۸محمد قاسمیرده سنی زیر ۱۴ پسرانفلاورجان
۳۹سپهر حق شناس گرگابیرده سنی زیر ۱۰ پسرانشاهین شهر
۴۰امیرمسعودرده سنی زیر ۱۲ پسرانخمینی شهر
۴۱شهاب میرزاییرده سنی زیر ۱۶ پسراناصفهان
۴۲نگین حاتمیرده سنی زیر ۱۶ دختراناصفهان
۴۳کوروش جعفریرده سنی زیر ۱۲ پسراناصفهان
۴۴سید متین امیرشاه کرمیرده سنی زیر ۱۲ پسراناصفهان
۴۵مبینا جلالی فردرده سنی زیر ۱۸ دخترانفلاورجان
۴۶فاطمه مشهدیرده سنی زیر ۱۴ دختراناصفهان
۴۷ملیکا شیرمحمدیرده سنی زیر ۱۴ دختراناصفهان
۴۸مبینا شیرمحمدیرده سنی زیر ۱۴ دختراناصفهان
۴۹رادمان مصلحیرده سنی زیر ۸ پسراناصفهان
۵۰آریا خالوئی کوپائیرده سنی زیر ۱۰ پسراناصفهان
۵۱پرنیان بدرعلیشاهرده سنی زیر ۱۴ دختراناصفهان
۵۲پارسا بدرعلیشاهرده سنی زیر ۱۴ پسراناصفهان
۵۳محمدمتین تقی زادهرده سنی زیر ۸ پسرانفلاورجان
۵۴آیدا کیانیرده سنی زیر ۱۴ دخترانفلاورجان
۵۵آرین افسونرده سنی زیر ۱۰ پسراناصفهان
۵۶آروین افسونرده سنی زیر ۸ پسراناصفهان
۵۷سینا حدادزادهرده سنی زیر ۸ پسراناصفهان
۵۸فاطمه احمدیرده سنی زیر ۱۴ دخترانفلاورجان
۵۹مهسا قاسمیرده سنی زیر ۱۸ دخترانقاسمی
۶۰امیرحسین کاظمیرده سنی زیر ۸ پسراناصفهان
۶۱آیلین صفیریرده سنی زیر ۱۴ دختراناصفهان
۶۲پوریا جمالیرده سنی زیر ۱۶ پسرانشهرضا
۶۳محمدامین زاغیانرده سنی زیر ۱۰ پسراناصفهان
۶۴شروین رحیمیرده سنی زیر ۱۶ پسراناصفهان
۶۵اهورا شجاعیرده سنی زیر ۱۰ پسراناصفهان
۶۶علی مرادی مطلق دورکیرده سنی زیر ۱۴ پسراناصفهان
۶۷آرشان دانش نیارده سنی زیر ۸ پسراناصفهان
۶۸یاسین عسگری رشتیانیرده سنی زیر ۱۲ پسرانبهارستان اصفهان
۶۹امیرعلی امینی خوزانیرده سنی زیر ۸ پسراناصفهان
۷۰امیرمحمدنوروزیرده سنی زیر ۸ پسرانخورزوق
۷۱مهرشاد صلاحیرده سنی زیر ۱۶ پسراناصفهان
۷۲مسیحا وکیلیرده سنی زیر ۱۲ پسرانفلاورجان
۷۳محمدامین سلیمیرده سنی زیر ۱۴ پسرانفلاورجان
۷۴محمدعلی سلیمیرده سنی زیر ۱۴ پسرانفلاورجان
۷۵پارسا عبدالهیرده سنی زیر ۱۰ پسراناصفهان
۷۶آراد عطاپوررده سنی زیر ۱۰ پسراناصفهان
۷۷محمداکبریرده سنی زیر ۱۰ پسرانبرخوار
۷۸برنا شمسرده سنی زیر ۸ پسراناصفهان
۷۹محمّد طاها حاجی اریسمانیرده سنی زیر ۱۲ پسرانفولاد شهر
۸۰امیرحسین شاهوردیرده سنی زیر ۱۲ پسراناصفهان
۸۱آرین براهیمی ورنوسفادرانیرده سنی زیر ۸ پسرانخمینی شهر
۸۲محمدحسین عباسپوررده سنی زیر ۱۸ پسرانبهارستان اصفهان
۸۳کیامهر جعفریرده سنی زیر ۱۰ پسراناصفهان
۸۴بردیا عالی محمدیرده سنی زیر ۱۴ پسراناصفهان
۸۵امیرعلی معمارمقدمرده سنی زیر ۸ پسراناصفهان
۸۶یونس اکبریرده سنی زیر ۸ پسرانفلاورجان
۸۷ارشیا محمدیان سیچانیرده سنی زیر ۱۲ پسراناصفهان
۸۸محمد پارسا نطنزیانرده سنی زیر ۱۲ پسراناصفهان
۸۹پرهام صالحی بختیاریرده سنی زیر ۱۶ پسراناصفهان
۹۰آرش دهقانیرده سنی زیر ۱۰ پسرانلنجان
۹۱علی زمین پردازرده سنی زیر ۸ پسراناصفهان
۹۲آراد دهقانیرده سنی زیر ۱۴ پسرانفولادشهر
۹۳امیرعلی دوستیرده سنی زیر ۱۲ پسراناصفهان
۹۴معین براتیرده سنی زیر ۱۲ پسرانفلاورجان
حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  مقام دوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور درسال 1398 وعضویت در تیم ملی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان رده سنی زیر 16 سال(1398)
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 آسیا در سال 1398
  مقام اول مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر16سال 1397
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال97
  مقام سوم تیمی المپیاد جهانی شطرنج سال 2018
  نائب قهرمان کشور رده زیر 20 سال کشور 96
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال 1396
  نائب قهرمان مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  نائب قهرمان کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  نائب قهرمان مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم کشور در رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398