ششمین دوره مسابقات شطرنج جام شهید همت شهرضا 1398

نوع مسابقات: کشوری

تاریخ برگزاری: از روز چهارشنبه 9 بهمن ماه 1398 به مدت سه روز

محل برگزاری: شهرضا خیابان تختی ورزشگاه شهید طحانی

آیین نامه ششمین دوره مسابقات شطرنج جام شهید همت شهرضا

گرامیداشت دهه مبارک فجر- چهارشنبه 9 بهمن ماه98

(جدول A: ریتد استاندارد زیر 1800)-(جدول B: زیر 6 سال دختران و پسران)

 

 

(جدول Aریتد استاندارد زیر 1800)

قوانین و مقررات :

1 . مسابقات از روز چهارشنبه 9 بهمن ماه 1398در شهرستان شهرضا به میزبانی هیات شطرنج شهرستان شهرضا برگزار می گردد.

۲مسابقات برای بازیکنانی که طبق قوانین فدراسیون دارای ریتینگ استاندارد1800و کمتر از آن هستند مجاز می باشد

۳دارا بودن کد سیستم جامع فدراسیون معتبر الزامی می باشد.

۴مقررات فدراسیون جهانی شطرنج حاکم بر مسابقات می باشد ضمنا جدول برای محاسبه ریتینگ ارسال می گردد .

۵.  مسابقات در 9 دور به روش سوئیسی برگزار می گردد.

۶ .زمان بازی هابرای هر بازیکن 60 دقیقه + 30 ثانیه افزایش زمان به ازای هر حرکت می باشد.

7 . رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده در پایان مسابقه تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش شکستن امتیازبه شرح زیر و به ترتیب اولویت استفاده خواهد شد.

الف ) رویارویی مستقیم  ب ) بوخ هولز قطع شده1      ج ) سونه بورن برگر         د ) بوخ هولز

8 . ورودیه 130.000 تومان تاپایان روز یکشنبه مورخ 5 بهمن 98 و پس از آن مبلغ 160.000 تومان می باشد .

جهت ثبت نام می بایست نام ، نام خانوادگی،ریتینگ،شماره سیستم جامع،آیدی فیده ، تاریخ تولد، نام شهر و شماره فیش واریزی را به شماره 09140328297 خانم قادری پیامک نمایند.

شماره حساب هیات شطرنج شهرستان شهرضا : 

   0112588470000 شماره حساب بانک ملی ایران  یا شماره کارت معادل :  6037991758736767

(بازیکنان می بایست نام و نام خانوادگی را روی فیش واریزی نوشته وآن را قبل از دور اول تحویل دهند )

 

9 . جوایز :

مقام اول مبلغ 2.500.000تومان

مقام دوم مبلغ 1.500.000 تومان

مقام سوم مبلغ 900.000 تومان

مقام چهارم مبلغ 700.000 تومان

مقام پنجم مبلغ 500.000 تومان

1-امتیاز آورترین بازیکن ریتینگ زیر 1500 تا 1301 مبلغ 500.000 تومان

2-امتیاز آورترین بازیکن ریتینگ زیر1300 (تا ریتینگ 1000 )  مبلغ 400.000 تومان

3-امتیاز آورترین بازیکن بدون ریتینگ مبلغ 300.000 تومان

4-بهترین بازیکن بانوان 400.000 تومان(در صورت شرکت حداقل 5 نفر بالای 16 سال )

5-امتیازآورترین بازیکن زیر  8،10،12،14و 16 سال دختران و پسران هرکدام  مبلغ 300.000 تومان

6-نفرات دوم و سوم رده های سنی زیر 8،10،12،14 سال دختران و پسران مبلغ 50.000 تومان

7- نفر اول پیشکسوتان بالای 50 سال متولدین  11 دی ماه 1348 به قبل 350.000 تومان  

 

متولدین 11/10/1390 به بعد  زیر هشت سال

متولدین 11/10/1390 تا 10/10/1388 زیر ده سال

متولدین 11/10/1388 تا10/10/1386زیر دوازده سال

متولدین  11/10/1386تا 10/10/1384زیر چهارده سال

متولدین 11/10/1384 تا10/10/1382 زیر شانزده سال

جوایز شماره 1 تا 7 به شرط شرکت حداقل 5 بازیکن در هر رده  اهدا خواهد شد. به کلیه بازیکنان حکم قهرمانی حتی در صورت به حدنصاب نرسیدن اهدا می شود .ترتیب اولویت پرداخت جوایز با توجه به مبلغ جایزه تعیین می شود.

توجه : به هرکس فقط یک جایزه تعلق می گیرد وجایزه بالاتر اهدا می شود

۱۰  .برنامه مسابقات:

چهارشنبه 9/11/1398

9 صبح (دور اول )

ساعت 14 (دور دوم و سوم)

پنجشنبه 10/11/1398

8:30 صبح دور چهارم و پنجم

(ساعت 16:00 دور ششم)

جمعه 11/11/1398

(ساعت 8:30 صبح ) دور  هفتم و هشتم

(ساعت 16:00) دور نهم

 

 

11 . هر گونه اعتراض به رای به داوری باید تا 15 دقیقه پس از پایان دور با پرداخت مبلغ 50.000تومان به هیات ژوری صورت گیرد

12- خوابگاه عمومی نزدیک سالن مسابقات با کیفیت عالی اتاق 6 نفره برای هر شب اقامت 50.000 تومان

خوابگاه عمومی اداره ورزش شهرضا با کیفیت متوسط اتاق 6 نفره برای هر شب اقامت 20.000 تومان

سوییت به تعداد محدود با قیمت مناسب و نزدیک محل مسابقات تدارک دیده شده است

جهت همانگی می بایست تا ساعت 21 روز شنبه مورخ 4 بهمن 98 با خانم قادری به شماره 09140328297 تماس حاصل فرمایید

13. محل پذیرش و ثبت نام هیات شطرنج شهرستان شهرضا می باشد

محل مسابقات: شهرضا خیابان تختی ورزشگاه شهید طحانی

آدرس محل پذیرش شهرضا خیابان تختی جنب ورزشگاه شهید طحانی خانه شطرنج شهرضا

شماره مسئول مسابقات : مسول ثبت نام و خوابگاه : 09140328297 خانم قادری

رئیس هیات شطرنج شهرضا : 09133214561 آقای قدیری

 

(جدول B: زیر 6 سال دختران و پسران)

آین نامه مسابقات جدول B:

1 . مسابقات از روز پنج شنبه 10 بهمن ماه 1398 ساعت 10 صبح در شهرستان شهرضا به میزبانی هیات شطرنج شهرستان شهرضا برگزار می گردد.

۲مسابقات برای پسران و دختران زیر 6 سال متولدین 11/10/1392 به بعد مجاز خواهد بود .ارایه اصل شناسنامه به همراه کپی قبل از شروع دور اول الزامی می باشد.

۳مسابقات ریتد نخواهد بوده و به صورت استاندارد برگزار می شود.

4. مسابقات در 5  یا 7 دور بسته به تعداد شرکت کنندگان در روز های پنج شنبه و جمعه برگزار می شود که برنامه مسابقات متعاقبا اعلام می گردد.

5.زمان بازی هابرای هر بازیکن 45 دقیقه + 30 ثانیه افزایش زمان به ازای هر حرکت می باشد.

6. رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده در پایان مسابقه تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش شکستن امتیازبه شرح زیر و به ترتیب اولویت استفاده خواهد شد.

الف ) رویارویی مستقیم  ب ) بوخ هولز      ج ) سونه بورن برگر         د ) مجموع بوخ هولز

در صورتی که مسابقات به صورت دوره ای برگزار شود:

الف ) رویارویی مستقیم      ب) سونه بورن برگر         ج ) کویا      د)بازی مجدد بازمان 15 دقیقه و 10 ثانیه فیشر

 

7. ورودیه 50.000 تومان تاپایان روز یکشنبه مورخ 5 بهمن 98 و پس از آن مبلغ 80.000 تومان می باشد .

جهت ثبت نام می بایست نام ، نام خانوادگی ، تاریخ تولد، نام شهر و شماره فیش واریزی را به شماره 09140328297 خانم قادری پیامک نمایند.

شماره حساب هیات شطرنج شهرستان شهرضا : 

   0112588470000 شماره حساب بانک ملی ایران  یا شماره کارت معادل :  6037991758736767

(بازیکنان می بایست نام و نام خانوادگی را روی فیش واریزی نوشته وآن را قبل از دور اول تحویل دهند )

8. جوایز :

 مقام اول کاپ قهرمانی + حکم قهرمانی + 300.000 تومان

مقام دوم کاپ قهرمانی + حکم قهرمانی+ 200.000 تومان

مقام سوم کاپ قهرمانی + حکم قهرمانی +100.000 تومان

در صورتی که تعداد شرکت کنندگان کمتر از 35 نفر باشد فقط کاپ و حکم اهدا می گردد.

محل مسابقات:  شهرضا خیابان تختی ورزشگاه شهید طحانی

آدرس محل پذیرش شهرضا خیابان تختی جنب ورزشگاه شهید طحانی خانه شطرنج شهرضا

شماره مسئول مسابقات : مسول ثبت نام و خوابگاه : 09140328297 خانم قادری

رئیس هیات شطرنج شهرضا : 09133214561 آقای قدیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیین نامه و تذکرات

جدول زمانبندی

جوایز برندگان

هزینه ها

قرعه کشی و نتایج

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  مقام دوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور درسال 1398 وعضویت در تیم ملی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان رده سنی زیر 16 سال(1398)
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 آسیا در سال 1398
  مقام اول مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر16سال 1397
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال97
  مقام سوم تیمی المپیاد جهانی شطرنج سال 2018
  نائب قهرمان کشور رده زیر 20 سال کشور 96
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال 1396
  نائب قهرمان مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  نائب قهرمان کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  نائب قهرمان مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم کشور در رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  ایدا عباسی نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • قهرمانان استان در سال 1398
  قهرمانان استان در سال 1398
  معرفی قهرمانان مسابقات استان در سال 1398
 • پدرام ناظمی
  پدرام ناظمی
  قهرمان بلیتس استان در سال 1398
 • بهزادکلانتری
  بهزادکلانتری
  قهرمان مسابقات پیشکسوتان استان اصفهان درسال 1398
 • علی صفیری
  علی صفیری
  قهرمان استان اصفهان در سال 1398