نیم فصل اول از دوازدهمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر آقایان با برتری تیم سرمایه گذاری شهر آتیه به پایان رسید .

مسابقات و ریتینگ

تاریخ ثبت خبر: 1392/07/10

هفته دوم از دوازدهمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر آقایان (جام اندیشمندان)آغاز شد.

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، هفته دوم مسابقات شطرنج لیگ برتر آقایان صبح امروز، چهارشنبه 10 مهر ماه در محل سالن مسابقات شطرنج فدراسیون آغاز شد.
گفتنی است در این مسابقات 10 تیم حضور دارند. هفته دوم این رقابت ها در 5 دور انجام می شود و جمعه 12 مهر ماه به پایان میرسد.

سايت مسابقات

دور نهم

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

2

2

دامون ساخت شمال

 

1

امیر باقری

0.5

0.5

سید جعفر خمیسی

1

2

مرتضی دربان

0.5

0.5

محمد مهدی فلاح

2

3

مهمد میران خادمی

0.5

0.5

کیان مشمولی

3

4

عباس خاکپور

0.5

0.5

آرین خرسندی

4

 

 

 

تربیت قم

2.5

1.5

دومان شیمی تبریز

 

1

بردیا گله داری

0

1

اصغر گلی زاده

1

2

محمد امین طباطبائی

0.5

0.5

امید نوروزی

2

3

کاوه قاضی شریف

1

0

مرتضی عسگری

3

4

مهدی حسینی پور

1

0

نیما حسین زاده

4

 

 

 

ایران نوبافت اصفهان

2.5

1.5

راه و شهر سازی لرستان

 

1

نیما جوانبخت

1

0

فریدون فرشاد

1

2

حمیرضا امینی

0.5

0.5

سامان فرشاد فر

2

3

علبرضا آقایی

1

0

علی رضا روح پرور

3

4

ناصر ریاحی

0

1

 امین چنگایی

4

 

 

 

سرمایه گزاری شهر آتیه

4

0

دریا برج شیراز

 

1

پوریا درینی

1

0

علیرضا دلیری

1

2

پویا ایدنی

1

0

محمد رضا افشاری

2

3

حامد موسویان

1

0

محمد تقی ابراهیم زاده

3

4

ابراهیم احمدی نیا

1

0

محمد رضا نژاد شیرازی

4

 

 

 

دنیای فلز رشت

1.5

2.5

سازمان نظام پزشکی

 

1

عرفان آوخ

1

0

صادق آسوبار

1

2

فرشید آزاد بخش

0

1

مهرداد آهوران

2

3

آریا امیدی

0.5

0.5

داریوش عفت دخت رمضانی

3

4

مرتضی صادقی

0

1

مهدی معدن دار

4

 

دور هشتم

 

 

دامون ساخت شمال

1.5

2.5

دنیای فلز رشت

 

1

سید جعفر خمیسی

0

1

عرفان آوخ

1

2

مهدی فلاح

0.5

0.5

مسعود مصدق پور

2

3

آرین خرسندی

1

0

رضا قنبر زاده

3

4

رضا محمودی

0

1

فرشید آزاد بخش

4

 

 

 

سازمان نظام پزشکی

0

4

سرمایه گزاری شهر آتیه

 

1

صادق آسوبار

0

1

مرتضی محجوب

1

2

مهرداد آهوران

0

1

پویا ایدنی

2

3

داریوش عفت دخت رمضانی

0

1

ابراهیم احمدی نیا

3

4

مهدی معدن دار

0

1

علی فقیر نواز

4

 

 

 

دریا برج شیراز

1.5

2.5

ایران نوبافت اصفهان

 

1

علیرضا دلیری

0.5

0.5

نیما جوانبخت

1

2

محمد رضا افشاری

0

1

علبرضا آقایی

2

3

محمد ابراهیم زاده

0.5

0.5

ابوالفضل دهدشتی زاده

3

4

محمد رضا نژاد شیرازی

0.5

0.5

ناصر ریاحی

4

 

 

 

راه و شهر سازی لرستان

0.5

3.5

تربیت قم

 

1

فریدون فرشاد

0

1

بردیا گله داری

1

2

سامان فرشاد فر

0

1

محمد امین طباطبائی

2

3

علی رضا روح پرور

0.5

0.5

مصطفی سخایی

3

4

 امین چنگایی

0

1

مهدی حسینی پور

4

 

 

 

دومان شیمی تبریز

1.5

2.5

دانشگاه آزاد اسلامی

 

1

اصغر گلی زاده

1

0

امیر باقری

1

2

امید نوروزی

0

1

همایون توفیقی

2

3

مرتضی عسگری

0.5

0.5

امین نصری

3

4

نیما حسین زاده

0

1

مرتضی دربان

4

     

دور هفتم

در پایان دور هفتم هفته دوم مسابقات لیگ برتر آقایان (جام اندیشمندان) تیم سرمایه گزاری شهر آتیه 24 امتیاز،دانشگاه آزاد اسلامی، 20.5 امتیاز، دومان شیمی تبریز 18.5 امتیاز، دریا برج شیراز 13.5 امتیاز، و تربیت قم 15امتیاز، دامون ساخت شمال11.5 امتیاز، دنیای فلز رشت 10.5 امتیاز، ایران نو بافت 13.5امتیاز، اداره راه و شهر سازی لرستان 7.5 امتیاز و سازمان نظام پزشکی ایران 6 امتیاز کسب کردند

 

 

دومان شیمی تبریز

3

1

دامون ساخت شمال

 

1

اصغر گلی زاده

1

0

سید جعفر خمیسی

1

2

امیر نوروزی

1

0

کیان مشمولی

2

3

مرتضی عسگری

0

1

آرین خرسندی

3

4

نیما حسین زاده

1

0

فرزین رضایی

4

 

دانشگاه آزاد اسلامی

3

1

راه و شهر سازی لرستان

 

1

امیر باقری

1

0

فریدون فرشاد

1

2

امین نصری

0

1

سامان فرشادی

2

3

مرتضی دربان

1

0

علیرضا روح پرور

3

4

محمد میران خادمی

1

0

امین چنگایی

4

 

تربیت قم

3

1

دریا برج شیراز

 

1

محمد امین طباطبایی

1

0

رضا مهدی پور

1

2

کاوه قاضی شریف

0

1

علیرضا دلیری

2

3

مصطفی سخائی

1

0

محمد رضا افشاری

3

4

مهدی حسینی پور

1

0

محمد رضا نژاد شیرازی

4

 

ایران نوبافت اصفهان

3

1

نظام پزشکی ایران

 

1

نیما جوانبخت

1

0

صادق آسوبار

1

2

علبرضا آقایی

0

1

مهرداد آهوران

2

3

ناصر میاجی

+

ـ

علی شیب زادگان

3

4

کیارش نجفی

1

0

داریوش عفت دخت رمضانی

4

 

سرمایه گزاری شهر آتیه

4

0

دنیای فلز رشت

 

1

پوریا درینی

1

0

عرفان آوخ

1

2

پویا ایدنی

1

0

مسعود مصدق پور

2

3

حامد موسویان

1

0

رضا قنبر زاده

3

4

علی فقیر نواز

1

0

مرتضی صادقی

4

 

          دور ششم

 

در پایان دور ششم هفته دوم مسابقات لیگ برتر آقایان (جام اندیشمندان) تیم سرمایه گزاری شهر آتیه 20 امتیاز،دانشگاه آزاد اسلامی، 17.5 امتیاز، دومان شیمی تبریز 15.5 امتیاز، دریا برج شیراز و تربیت قم 12امتیاز، دامون ساخت شمال، دنیای فلز رشت و ایران نو بافت 10.5امتیاز، اداره راه و شهر سازی لرستان 6.5 امتیاز و سازمان نظام پزشکی ایران 5 امتیاز کسب کردند

 
 

دامون ساخت شمال

0

4

سرمایه گزاری شهر آتیه

 

1

سید جعفر خمیسی

-

+

پوریا درینی

1

2

مهدی فلاح

-

+

مرتضی محجوب

2

3

کیان مشمولی

-

+

حامد موسویان

3

4

رضا محمودی

-

+

ابراهیم احمدی نیا

4

 

 

سازمان نظام پزشکی ایران

0.5

3.5

تربیت قم

 

1

مهرداد آهوران

0.5

0.5

بردیا گله داری

1

2

محمد رضا صالح زاده

0

1

محمد امین طباطبایی

2

3

داریوش رمضانی

0

1

کاوه قاضی شریف

3

4

مهدی معدن دار

0

1

مهدی حسینی پور

4

 

 

دریا برج شیراز

1

3

دانشگاه آزاد اسلامی

 

1

علیرضا دلیری

0

1

امیر باقری

1

2

محمد رضا افشاری

0.5

0.5

امین نصری

2

3

محمد تقی ابراهیم زاده

ـ

+

مرتضی دربان

3

4

محمد رضا نژاد شیرازی

0.5

0.5

محمد میران خادمی

4

 

 

راه و شهر سازی لرستان

0

4

دومان شیمی تبریز

 

1

فریدون فرشاد

0

1

اصغر گلی زاده

1

2

علیرضا روح پرور

0

1

امید نوروزی

2

3

سعید جودکی

0

1

مرتضی عسگری

3

4

امین چنگایی

0

1

نیما حسین زاده

4

 
Bo. 9   Donya Felez Rasht Rtg - 7   Iran Nobaft Esfahan Rtg 1½:2½
2.1   Avakh, E 2084 - FM Javanbakht, Nima 2374 ½ - ½
2.2   Ghanbarzadeh, Reza 2089 -   Amini, Hamidreza 2073 1 - 0
2.3   Azadbakhsh, Farshid 2129 -   Aghaei, Alireza 2153 0 - 1
2.4   Omidi, Arya 2010 -   Ryahi, Naser 2187 0 - 1

 

رده بندی تیم ها پس از پایان 4 دور در هفته اول:

 سرمایه گزاری شهر آتیه 12.5 امتیاز، دانشگاه آزاد اسلامی 10.5 امتیاز، دومان شیمی تبریز 9.5 امتیاز، دریا برج شیراز 9 امتیاز، دامون ساخت شمال 8.5 امتیاز، دنیای فلز رشت 8 امتیاز، ایران نو بافت اصفهان 7.5 امتیاز، تربیت قم 5.5 امتیاز، اداره راه و شهر سازی لرستان 5.5 امتیاز و سازمان نظام پزشکی 4.5 امتیاز

نتایج دور پنجم/ هفته دوم از دوازدهمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر آقایان (جام اندیشمندان)  اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج،در پایان دور پنجم هفته دوم مسابقات لیگ برتر آقایان (جام اندیشمندان) تیم سرمایه گزاری شهر آتیه 16 امتیاز،دانشگاه آزاد اسلامی، 14.5 امتیاز، دومان شیمی تبریز 11.5 امتیاز، دریا برج شیراز 11 امتیاز، دامون ساخت شمال 10.5، دنیای فلز رشت 9 امتیاز، تربیت قم 8.5 امتیاز، ایران نو بافت 8 امتیاز، اداره راه و شهر سازی لرستان 6.5 امتیاز و سازمان نظام پزشکی ایران 4.5 امتیاز کسب کردند. 

دور پنجم

9

اداره کل راه و شهر سازی لرستان

2

2

دامون ساخت شمال

5

1

فریدون فرشاد

0

1

سید جعفر خمیسی

1

2

علی رضا روح پرور

1

0

مهدی فلاح

2

3

سعید جودکی

0

1

کیان مشمولی

3

4

امین چنگایی

1

0

آرین خرسندی

4

3

دومان شیمی تبریز

 2  2

دریا برج شیراز

4

1

اصغر گلی زاده

0

1

علیرضا دلیری

1

2

امید نوروزی

-  +

محمد افشاری

2

3

مرتضی عسگری

1

0

محمد تقی ابراهیم زاده

3

4

نیما حسین زاده

1

0

محمد رضا نژاد شیرازی

4

2

دانشگاه آزاد اسلامی

4

0

سازمان نظام پزشکی ایران

10

1

امیر باقری

1

0

مهرداد آهوران

1

2

امین نصری

1

0

محمد رضا صالح زاده

2

3

مرتضی دربان

1

0

داریوش رمضانی

3

4

محمد میران خادمی

1

0

مهدی معدن دار

4

8

تربیت قم

3

1

دنیای فلز رشت

6

1

بردیا گله داری

1

0

مسعود مصدق پور

1

2

محمد امین طباطبائی

1

0

رضا قنبر زاده

2

3

مصطفی سخایی

0

1

فرشید آزاد بخش

3

4

مهدی حسینی پور

1

0

آریا امیدی

4

7

ایران نوبافت اصفهان

0.5

3.5

سرمایه گزاری شهر آتیه

1

1

نیما جوانبخت

0

1

پوریا درینی

1

2

حمید رضا امینی

0

1

مرتضی محجوب

2

3

علیرضا آقایی

0.5

0.5

حامد موسویان

3

4

ابوالفضل دهدشتی زاده

0

1

ابراهیم احمدی نیا

4

 

          

 

سالن برگزاری مسابقات

 

 تیم سرمایه گزاری شهر آتیه

 

تیم دانشگاه آزاد اسلامی

دومان شیمی تبریز

تیم دریا برج شیراز

تیم دامون ساخت شمال(مازندران)

دنیای فلز رشت

ایران نو بافت اصفهان

تیم تربیت قم

تیم اداره راه و شهر سازی لرستان

تیم سازمان نظام پزشکی

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  قهرمان بانوان کشور - ۱۴۰۳
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام دوم زیر 12 سال استان - 1398
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • ارشیا محمدیان سبچانی
  ارشیا محمدیان سبچانی
  مقام سوم زیر ۱۴ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  قهرمان کشور در مسابقات استاندارد زیر ۱۴ سال ۱۴۰۲
  قهرمان رده سنی زیر ۱۴ سال مسابقات سریع قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۲
  مقام دوم رده سنی زیر ۱۲ سال مسابقات برق آسای قهرمانی کشور - تهران 1401
  مقام سوم مسابقات برق اسای آسیایی در رده سنی زیر ۱۲ سال در بالی اندنزی - 2022
  قهرمان زیر 10سال استان - 1398

 • استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  قهرمان زیر ۱۴ سال کشور در سال ۱۴۰۳
  کسب مقام دومی جهان در رده سنی زیر 12 سال - گرجستان 2022
  اول تیمی زیر 12 سال اسیا - 2021- انلاین
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 10 سال استان - 1398
  مقام سوم زیر 8سال جام اینده سازان کشور -اردیبهشت 1397
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال در سال ۱۴۰۲
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال مسابقات سریع در سال ۱۴۰۲
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • ارسلان بزرگزاد
  ارسلان بزرگزاد
  قهرمان بلیتس زیر ۸ سال کشور در سال ۱۴۰۲
 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • امیر محمد نوروزی
  امیر محمد نوروزی
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۰ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021

 • آرش نظریان
  آرش نظریان
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام سوم رده سنی زیر ۸ سال قهرمانی استان در سال ۱۳۹۸