قهرمانان استان اصفهان در سال 1392

قهرمانان استان

تاریخ ثبت خبر: 1392/07/04

 استاد فیده شاهین لرپری زنگنه نایب قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال (2013 میلادی - 1392 شمسی)

 رامیلا واگوهیان در سال 1392 موفق به صعود به فینال قهرمانی کشور بانوان شد.

 

قهرمانان رده سنی زیر 16 سال استان اصفهان :

1- امیرحسین بادکوبی           2- محمد صادق نادری               3- محمد ایزدی

قهرمانان رده سنی زیر 20 سال استان اصفهان :

1- امیر محمد شهبازی 2- ایمان روحپرورزاده  3- سید پویا مهماندوست

 

 قهرمانان مسابقات تیمی شهرستانهای تابعه استان اصفهان(بانوان) در سال 1392

1- شهرداری الف نجف اباد (متشکل از خانمها: پزنیان عباسی - رامیلا واگوهیان - طناز ازلی - نگین و نیلوفر رمضانپور)

2- شهرداری ب نجف اباد (متشکل از خانمها : عسل کاظم زاده - انوشا مهدیان - هما اسماعیلی - شیما کاشانی - مرضیه لاچیانی - انیس زائری) 

3- هیات شهرضا (متشکل از خانمها فروغ ممیز - بهناز کریمی - مائده کرمانی - فاطمه پورمند - مینا طاهری - فرناز زاهدی )

قهرمانان میزهای ششگانه :

استاد فیده پرنیان عباسی با 100% امتیازات قهرمان میز

رامیلا واگوهیان با 100% امتیازات قهرمان میز 2 

طناز ازلی با 83.3% امتیازات قهرمان میز 3 

فاطمه پورمند با 83.3% امتیازات قهرمان میز 4 

 

درسا عجمی با 100% امتیازات قهرمان میز 5 

 

انیس زائری با 75% امتیازات قهرمان میز 6