موفقیت بازیکنان عزیز کشورمان در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 2014 دهلی نو را به جامعه شطرنج کشور تبریک می گوئیم.

مسابقات و ریتینگ

تاریخ ثبت خبر: 1393/08/17

سایت رسمی نتایج زیر 14 سال دختران 

 سایت رسمی نتایج زیر 16 سال دختران

سایت رسمی نتایج زیر 18 سال دختران

 

سایت رسمی نتایج زیر 14 سال پسران 

سایت رسمی نتایج زیر 16سال پسران 

سایت رسمی نتایج زیر 18 سال پسران

 

نوجوانان کشورماندر پایان رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا موفق به کسب سه مدال طلا، یک نقره و یک برنز شدند. در این مسابقات که عصر روز گذشته به پایان رسید درسا درخشانی در رده سنی زیر 16 سال دختران، سید محمد امین طباطبایی در رده سنی زیر 14 سال و شاهین لرپری زنگنه در رده سنی زیر 16 سال پسران موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند. مسعود مصدق پور در رده سنی زیر 18 سال نایب قهرمان شد و آرین غلامی در رده سنی زیر 14 سال پسران موفق به کسب مدال برنز گردید.

IMG_3427

دور نهم (پایانی) بخش آزاد (93/8/22):

در پایان این دور از مسابقات که عصر دیروز (چهارشنبه) برگزار شد، آرش طاهباز و آرین غلامی برابر حریفان خود از ازبکستان و سید محمد امین طباطبایی و مرصاد خداشناسبرابر حریفان خود از هندبه پیروزی رسیدند. شاهین لرپری زنگنه و مسعود مصدق پور با حریفان هندی خود و اشکان ازلی با حریف خود از سری لانکا به تساوی دست یافتند.

به این ترتیب در پایان این مسابقات: شاهین لرپری زنگنه با 7 امتیاز در ردیف 1، سید محمد امین طباطبایی با 7 امتیاز در ردیف 1،مسعود مصدق پور با 6.5 امتیاز در ردیف 2، آرین غلامی با 6.5 امتیاز در ردیف 3، مرصاد خداشناس با 5 امتیاز در ردیف 8، اشکان ازلی با 4.5 امتیاز در ردیف 12 و آرش طاهباز با 5 امتیاز در ردیف 12 جدول قرار گرفتند.

 

دور پایانی بخش دختران:

 در پایان این دور از مسابقات درسا درخشانی،سیده فاطمه هاشمی و ساناز اسماعیلی دیزکوهی مقابل حریفان هندی خود و طناز ازلی و آسانا قاضی زاده برابر حریفان خود از قرقیزستان و امارات متحده عربی به پیروزی رسیدند. مبینا علی نسب، آناهیتا غلامی و محدثه علی جان زادهبازی را به حریفان خود از هند، فیلیپین و هند واگذار کردند.

به این ترتیب در پایان این مسابقات: درسا درخشانی با 7.5 امتیاز در ردیف 1، آناهیتا غلامی با 5.5 امتیاز در ردیف 6، محدثه علی جان زاده با 4.5 امتیاز در ردیف 10، سیده فاطمه هاشمی با 5 امتیاز در ردیف 14، مبینا علی نسب با 4 امتیاز در ردیف 16، ساناز اسماعیلی دیزکوهی با 4.5 امتیاز در ردیف 17، آسانا قاضی زاده با 4 امتیاز در ردیف 19 و طناز ازلی با 4 امتیاز در ردیف 21 جدول قرار گرفته اند.

 

 پنج برد و پنج تساوی در پایان دور هشتم

دور هشتم بخش آزاد (93/8/21):

در پایان این دور از مسابقات که صبح امروز (چهارشنبه) برگزار شد، شاهین لرپری زنگنه، اشکان ازلی و مسعود مصدق پور برابر حریفان خود از هند، مالزی و هند به پیروزی رسیدند. آرین غلامی و سید محمد امین طباطبایی با حریفان هندی خود به تساوی رضایت دادند. آرش طاهباز و مرصاد خداشناس مغلوب حریفان خود از ازبکستان شدند.

دور هشتم بخش دختران:

 در پایان این دور از مسابقات درسا درخشانی به پیروزی برابر حریف خود از ازبکستان رسید و آناهیتا غلامی بر محدثه علی جان زاده غلبه کرد. مبینا علی نسب،سیده فاطمه هاشمی و ساناز اسماعیلی دیزکوهی مقابل حریفان خود از هند، ترکمنستان و هند به تساوی رسیدند.طناز ازلی و آسانا قاضی زاده  بازی را به حریفان خود از فیلیپین و ترکمنستان واگذار کردند.

هفت برد و سه تساوی در پایان دور هفتم

دور هفتم بخش آزاد (93/8/21):

در پایان این دور از مسابقات که عصر دیروز (سه شنبه) برگزار شد، آرین غلامی،اشکان ازلی، مرصاد خداشناس، شاهین لرپری زنگنه و مسعود مصدق پور برابر حریفان خود از هند، فیلیپین، قزاقستان، قرقیزستان و هند به پیروزی رسیدند.سید محمد امین طباطبایی با حریف خود از ازبکستان به تساوی رسید. آرش طاهباز مغلوب حریف خود از هند شد.

 

دور هفتم بخش دختران:

 در پایان این دور از مسابقاتدرسا درخشانیو محدثه علی جان زادهبرابر حریفان خود از ویتنام و ترکمنستان به پیروزی دست یافتند. سیده فاطمه هاشمی و آناهیتا غلامی مقابل حریفان خود از فیلیپین و هند به تساوی رسیدند. طناز ازلی، آسانا قاضی زاده، ساناز اسماعیلی دیزکوهی و مبینا علی نسب بازی را به حریفان خود از هند، ازبکستان، فیلیپین و هند واگذار کردند.

دور هشتم و نهم (پایانی) این مسابقات امروز صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

 

هفت برد و سه تساوی در پایان دور ششم

دور ششم بخش آزاد (93/8/20):

در پایان این دور از مسابقات که صبح امروز (سه شنبه) برگزار شد، آرین غلامی،مسعود مصدق پور و سید محمد امین طباطبایی برابر حریفان خود از هند، قزاقستان و هند به پیروزی رسیدند. مرصاد خداشناس با حریف خود از هند به تساوی رسید. آرش طاهباز، اشکان ازلی و شاهین لرپری زنگنه مغلوب حریفان خود از هند، ترکمنستان و هند شدند.

 

دور ششم بخش دختران:

 در پایان این دور از مسابقاتطناز ازلی، آسانا قاضی زاده، محدثه علی جان زاده و ساناز اسماعیلی دیزکوهی برابر حریفان خود از سری لانکا، امارات متحده عربی، هند و قزاقستان به پیروزی دست یافتند. آناهیتا غلامی و درسا درخشانی مقابل حریفان خود از هند به تساوی رسیدند. سیده فاطمه هاشمی و مبینا علی نسب بازی را به حریفان هندی خود واگذار کردند.

شش برد و دو تساوی در پایان دور پنجم

دور پنجم بخش آزاد (19/8/93):

در پایان این دور از مسابقات که صبح امروز (دوشنبه) برگزار شد، آرین غلامی و مسعود مصدق پور برابر حریفان خود از تاجیکستان و هند به پیروزی رسیدند و سید محمد امین طباطبایی، آرش طاهباز را شکست داد. شاهین لرپری زنگنه با حریف خود از هند به تساوی رسید. اشکان ازلی و مرصاد خداشناس مغلوب حریفان خود از ازبکستان و قزاقستان شدند.
به این ترتیب در پایان دور پنجم: شاهین لرپری زنگنه با 4.5 امتیاز در ردیف 1، سید محمد امین طباطبایی با 4 امتیاز در ردیف 1، آرش طاهباز با 4 امتیاز در ردیف 4، مسعود مصدق پور با 3 امتیاز در ردیف 7، مرصاد خداشناس با 2.5 امتیاز در ردیف 12، آرین غلامی با 3 امتیاز در ردیف 13 و اشکان ازلی با 2 امتیاز در ردیف 14 جدول قرار گرفته اند.
 

شش برد و دو تساوی در پایان دور چهارم

دور چهارم بخش آزاد (93/8/19):

در پایان این دور از مسابقات که عصر دیروز (یکشنبه) برگزار شد، آرش طاهباز، آرین غلامی، مرصاد خداشناس و شاهین لرپری زنگنه برابر حریفان خود از هند، سری لانکا، ترکمنستان و هند به پیروزی دست یافتند. سید محمد امین طباطبایی با حریف خود از هند به تساوی رسید. اشکان ازلی و مسعود مصدق پور مغلوب حریفان خود از هند شدند.

دور چهارم بخش دختران:

در پایان این دور از مسابقات مبینا علی نسب و آناهیتا غلامی برابر حریفان خود از هند و سری لانکا به پیروزی رسیدند. محدثه علی جان زاده مقابل حریف خود از ازبکستان به تساوی رسید. سیده فاطمه هاشمی، طناز ازلی، آسانا قاضی زاده، درسا درخشانی و ساناز اسماعیلی دیزکوهی بازی را به حریفان خود از قزاقستان، ازبکستان، ویتنام، هند و ترکمنستان واگذار کردند.

دور پنجم این مسابقات امروز صبح برگزار خواهد شد.

هشت برد و دو تساوی در پایان دور سوم

دور سوم بخش آزاد (93/8/18):

در پایان این دور از مسابقات که صبح امروز (یکشنبه) برگزار شد، آرش طاهباز، سیدمحمد امین طباطبایی، اشکان ازلی، شاهین لرپری زنگنه و مسعود مصدق پور بر حریفان خود از سری لانکا، ازبکستان، امارات، ترکمنستان و هند غلبه کردند. مرصاد خداشناس با حریف خود از هند به تساوی رسید. آرین غلامی مغلوب حریف خود از هند شد.

دور سوم بخش دختران:

در پایان این دور از مسابقات طناز ازلی، درسا درخشانی و محدثه علی جان زاده حریفان خود از بنگلادش، هند و قرقیزستان شکست دادند. مبینا علی نسب مقابل حریف هندی خود به تساوی رسید. سیده فاطمه هاشمی، آناهیتا غلامی، آسانا قاضی زاده و ساناز اسماعیلی دیزکوهی بازی را به حریفان هندی خود واگذار کردند.

 

یازده برد و یک تساوی در پایان دور دوم 

دور دوم بخش آزاد (93/8/18):

در پایان این دور از مسابقات که عصر دیروز (شنبه) برگزار شد، آرش طاهباز، سیدمحمد امین طباطبایی، مرصاد خداشناس و شاهین لرپری زنگنه به ترتیب حریفان خود از هند، ترکمنستان، فیلیپین و قزاقستان را شکست دادند. آرین غلامی به تساوی برابر حریف خود از هند رضایت داد. اشکان ازلی و مسعود مصدق پور بازی را به حریفان خود از هند و فیلیپین واگذار کردند.

دور دوم بخش دختران:

در پایان این دور از مسابقات، سیده فاطمه هاشمی، مبینا علی نسب، طناز ازلی، آسانا قاضی زاده، آناهیتا غلامی، درسا درخشانی و ساناز اسماعیلی دیزکوهی به پیروزی مقابل حریفان خود به ترتیب از هند، ازبکستان، امارات، ویتنام، ازبکستان، ترکمنستان و امارات دست یافتند. محدثه علی جان زاده برابر حریف خود از هند شکست خورد.

 

دور اول بخش آزاد (93/8/17):

در پایان این دور از مسابقات که صبح امروز (شنبه) برگزار شد، آرش طاهباز، اشکان ازلی، شاهین لرپری و مسعود مصدق پور به ترتیب برابر حریفان خود از سری لانکا، هند، مالزی و ترکمنستان به برتری دست یافتند. آرین غلامی و سید محمد امین طباطبایی به تساوی برابر حریفان خود از ترکمنستان و فیلیپین رضایت دادند. مرصاد خداشناس بازی را به حریف هندی خود واگذار کرد.

دور اول بخش دختران:

در پایان این دور از مسابقات، سیده فاطمه هاشمی، مبینا علی نسب، آناهیتا غلامی، آسانا قاضی زاده، محدثه علی جان زاده و درسا درخشانی به پیروزی مقابل حریفان خود به ترتیب از امارات، قرقیزستان، امارات، هند، امارات، هند، دست یافتند. طناز ازلی و ساناز اسماعیلی دیزکوهی برابر حریفان خود از هند شکست خوردند.

دور دوم این مسابقات امروز ساعت 2 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

نوجوانان ایرانی در مسابقات شطرنج قهرمانی نوجوانان آسیا در بخش سریع یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز کسب کردند.

در پایان بخش سریع مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا سید محمد امین طباطبایی موفق به کسب عنوان قهرمانی نوجوانان زیر 14 سال شد. مبینا علی نسب و آناهیتا غلامی به ترتیب در رده سنی زیر 14 و 16 سال  موفق به کسب مدال نقره شدند و مسعود مصدق پور در رده سنی زیر 18 سال مدال برنز را از آن خود کرد.

در این مسابقات سیده فاطمه هاشمی و طناز ازلی در رده سنی زیر 14 سال دختران به ترتیب در ردیف نوزدهم و هجدهم جدول قرار گرفتند. محدثه علیجان‏زاده و آسانا قاضی زاده در رده سنی زیر 16 سال دختران به ترتیب در ردیف چهارم و بیست و پنجم جدول جای گرفتند. ساناز اسماعیلی دیزکوهی در رده سنی زیر 18 سال دختران مقام پنجم جدول را به خود اختصاص داد.

در رده سنی زیر 14 سال آزاد آرش طاهباز و  آرین غلامی اوریمی به ترتیب مقام چهارم و یازدهم جدول را به خود اختصاص دادند. در رده سنی زیر 16 سال آزاد اشکان ازلی، مرصاد خداشناس و شاهین لرپری زنگنه به ترتیب در ردیف هجده، هفت و دوازدهم جدول مسابقات قرار گرفتند.

گفتنی است بخش سریع مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا (رده سنی 14 تا 18 سال) روز گذشته (جمعه) در دهلی نو برگزار شد.

شایان ذکر است بخش استاندارد این مسابقات از امروز آغاز و تا 23 آبان ماه ادامه خواهد داشت.

در این مسابقات در بخش دختران زیر 14 سال 30 نفر از 11 کشور، پسران زیر 14 سال 33 نفر از 13 کشور، دختران زیر 16 سال 26 نفر از 11 کشور، پسران زیر 16 سال 20 نفر از 10 کشور، دختران زیر 18 سال 24 نفر از 10 کشور، پسران زیر 18 سال 18 نفر از 11 کشور شرکت کرده اند.

 

روابط عمومی فدراسیون شطرنج

 

اسامی ورزشکاران و سرپرست اعزامی کشورمان به مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 2014 دهلی نو اعلام شد.

اسامی ورزشکاران و سرپرست اعزامی کشورمان به مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا ( رده سنی 14 تا 18 سال دختر و پسر) که از تاریخ 15 لغایت 23 آبان ماه در دهلی نو برگزار می شود به شرح ذیل است:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در تيم اعزامی

1

برانوش نیک‏ بین

 سرپرست کل

2

مریم شهیدیان

سرپرست

3

مرتضی محجوب زردست

سرمربی

4

افشین حاجی سید ابوالقاسم تهرانی

مربی

5

ابراهیم حق ‏شناس گتابی

مربی

6

شادی پریدر

مربی

7

 سیده فاطمه هاشمی

بازیکن – رده سنی 14 سال دختران

8

مبینا علی نسب

بازیکن – رده سنی 14 سال دختران

9

طناز ازلی

بازیکن – رده سنی 14 سال دختران

10

آسانا قاضی زاده

بازیکن – رده سنی 16 سال دختران

11

 آناهیتا غلامی اوریمی

بازیکن – رده سنی 16 سال دختران

12

 درسا درخشانی

بازیکن – رده سنی 16 سال دختران

13

 محدثه علیجان‏زاده

بازیکن – رده سنی 16 سال دختران

14

 ساناز اسماعیلی دیزکوهی

بازیکن – رده سنی 18 سال دختران

15

آرش طاهباز

بازیکن – رده سنی 14 سال پسران

16

 آرین غلامی اوریمی

بازیکن – رده سنی 14 سال پسران

17

 سیدمحمدامین طباطبایی

بازیکن – رده سنی 14 سال پسران

18

اشکان ازلی

بازیکن – رده سنی 16 سال پسران

19

 مرصاد خداشناس

بازیکن – رده سنی 16 سال پسران

20

 شاهین لرپری زنگنه

بازیکن – رده سنی 16 سال پسران

21

 مسعود مصدق‏ پور

بازیکن – رده سنی 18 سال پسران

 

هیات اعزامی چهارشنبه (93/8/14) ساعت 21:20، تهران را به مقصد هند ترک خواهند کرد.

 

 جدول زمانبندی مسابقات بدین شرح است:

 

6 نوامبر (15 آبان)

بعد از 12:00

ورود

6 نوامبر (15 آبان)

19:30

جلسه فنی

7 نوامبر (16 آبان)

9:00

افتتاحیه

7 نوامبر (16 آبان)

12:30-9:30

رپید، دور اول تا سوم

7 نوامبر (16 آبان)

20:00-15:00

رپید، دور چهارم تا هفتم

8 نوامبر (17 آبان)

9:30

استاندارد، دور اول

8 نوامبر (17 آبان)

16:00

استاندارد، دور دوم

9 نوامبر (18 آبان)

9:30

استاندارد، دور سوم

9 نوامبر (18 آبان)

16:00

استاندارد، دور چهارم

10 نوامبر (19 آبان)

9:30

استاندارد، دور پنجم

11 نوامبر (20 آبان)

9:30

استاندارد، دور ششم

11 نوامبر (20 آبان)

16:00

استاندارد، دور هفتم

12 نوامبر (21 آبان)

9:30

استاندارد، دور هشتم

12 نوامبر (21 آبان)

16:00

استاندارد، دور نهم

13 نوامبر (22 آبان)

13:30-9:30

بلیتس

13 نوامبر (22 آبان)

14:30

اختتامیه

14 نوامبر (23 آبان)

قبل از 12:00

خروج

 

 

روابط عمومی فدراسیون شطرنج

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

اردلان صراف نیا در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۳

برای آقایان شاهین زنگه و اشکان ازلی و همچنین خانم طناز ازلی آرزوی موفقیت و پیروزی می کنم و انشالله شاهد دستیابی این عزیزان به مدال های برتر مسابقات قهرمانی جهانی باشیم.

lمهداد ازلی در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۳

تلاش و پیگیری سرسختانه برای رسیدن به هدفهای عالیتر آقایان شاهین زنگنه -اشکان ازلی وخانم طناز ازلی وخانواده های محترمشان قابل تقدیر میباشد . امیدواریم بزودی شاهد موفقیت ایشان در آسیا و جهان باشیم.

عابدی در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۳

دوست خوبم شاهین جان کسب عنوان قهرمانی را به شما و خانواده محترمتان تبریک می گویم شما لایق این مقام هستید. به امید موفقیت های روزافزون خانواده شاهین عابدی

حامیان


قهرمانان
 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  قهرمان بانوان کشور - ۱۴۰۳
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام دوم زیر 12 سال استان - 1398
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • ارشیا محمدیان سبچانی
  ارشیا محمدیان سبچانی
  مقام سوم زیر ۱۴ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  قهرمان کشور در مسابقات استاندارد زیر ۱۴ سال ۱۴۰۲
  قهرمان رده سنی زیر ۱۴ سال مسابقات سریع قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۲
  مقام دوم رده سنی زیر ۱۲ سال مسابقات برق آسای قهرمانی کشور - تهران 1401
  مقام سوم مسابقات برق اسای آسیایی در رده سنی زیر ۱۲ سال در بالی اندنزی - 2022
  قهرمان زیر 10سال استان - 1398

 • استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  قهرمان زیر ۱۴ سال کشور در سال ۱۴۰۳
  کسب مقام دومی جهان در رده سنی زیر 12 سال - گرجستان 2022
  اول تیمی زیر 12 سال اسیا - 2021- انلاین
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 10 سال استان - 1398
  مقام سوم زیر 8سال جام اینده سازان کشور -اردیبهشت 1397
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال در سال ۱۴۰۲
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال مسابقات سریع در سال ۱۴۰۲
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • ارسلان بزرگزاد
  ارسلان بزرگزاد
  قهرمان بلیتس زیر ۸ سال کشور در سال ۱۴۰۲
 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • امیر محمد نوروزی
  امیر محمد نوروزی
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۰ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021

 • آرش نظریان
  آرش نظریان
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام سوم رده سنی زیر ۸ سال قهرمانی استان در سال ۱۳۹۸