مسابقات قهرمانی رده های سنی 8 -18 سال

تقویم

زمان: 6 تیر ماه لغایت 9 تیر ماه 1402

مکان: شهرستان نجف آباد - نگارخانه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی نجف آباد

مسابقات قهرمانی رده های سنی زیر 8 تا 18 سال استان اصفهان در دو گروه پسران و دختران به میزبانی هیات شطرنج شهرستان و شهرداری نجف اباد برگزار شد .

 
Chess-Results Server Chess-results.com - Esfahan Province Chess Tournament Boys U10- 1402
https://chess-results.com/tnr777619.aspx?lan=1&art=2&rd=2
جدول زیر 10سال پسران
 
Chess-Results Server Chess-results.com - Esfahan Province Chess Tournament Boys U8 - 1402
https://chess-results.com/tnr777618.aspx?lan=1&art=2&rd=2 
 
جدول زیر 8 سال پسران
 
Chess-Results Server Chess-results.com - Esfahan Province Chess Tournament Boys U18- 1402
https://chess-results.com/tnr777623.aspx?lan=1
 
جدول زیر 18 سال پسران
 
Chess-Results Server Chess-results.com - Esfahan Province Chess Tournament Boys U14 - 1402
https://chess-results.com/tnr777621.aspx?lan=1
 
جدول زیر 14سال پسران
 
Chess-Results Server Chess-results.com - Esfahan Province Chess Tournament Boys U12 - 1402
https://chess-results.com/tnr777620.aspx?lan=1
جدول زیر 12 سال پسران
 
Chess-Results Server Chess-results.com - Esfahan Provice Chess Tournament Boys U16- 1402
https://chess-results.com/tnr777622.aspx?lan=1
 
جدول زیر 16 سال پسران
 
 
https://chess-results.com/tnr777643.aspx?lan=1
لینک اسامی و قرعه کشی مسابقه قهرمانی استان اصفهان  زیر ۸ سال دختران
 
https://chess-results.com/tnr777644.aspx?lan=1
لینک  اسامی و قرعه کشی مسابقه قهرمانی رده های سنی اصفهان   زیر ۱۰ سال دختران
 
https://chess-results.com/tnr777645.aspx?lan=1
لینک اسامی و قرعه کشی مسابقه قهرمانی رده های سنی استان زیر ۱۲ سال دختران
 
https://chess-results.com/tnr777646.aspx?lan=1
لینک اسامی و قرعه کشی مسابقه قهرمانی رده های سنی استان اصفهان زیر ۱۴ سال دختران
 
https://chess-results.com/tnr777647.aspx?lan=1
لینک اسامی و قرعه کشی مسابقه قهرمانی رده های سنی استان اصفهان زیر ۱۶ سال دختران
 
https://chess-results.com/tnr777648.aspx?lan=1
لینک اسامی و قرعه کشی مسابقه قهرمانی رده های سنی استان اصفهان زیر ۱۸ سال دختران

در این مسابقات جمعا 224 نفر در دو گروه شرکت کرده بودند که 68 نفر در گروه دختران و 156 نفر در گروه پسران شرکت کرده بودند.

 
تقسیم بازیکنان در رده های سنی مختلف بشرح زیر بود :
 
زیر 8 دختران 12 بازیکن-زیر 10 دختران 18 نفر- زیر 12 دختران 12 نفر - زیر 14 دختران 11 نفر - زیر 16 دختران 9 نفر و زیر 18 دختران 6 نفر
 
زیر 8 پسران 24 نفر - زیر 10 پسران 38 نفر - زیر 12 پسران 41 نفر - زیر 14 پسران 24 نفر - زیر 16 پسران 21 نفر و زیر 18 پسران 8 نفر 
 
متاسفانه تنها تعداد 8 شهرستان از 24 شهرستان تابعه استان در این مسابقات مشارکت داشتند که سهم هر شهرستان بشرح زیر می باشد(لازم به ذکر است که در جلوی نان برخی بازیکنان اسم شهرستان انها درج نگردیده بود که بلحاظ حفظ امانت اماری از شهرستان انان بعنوان نامعلوم یاد می شود): 
 
در گروه دختران :
 
نجف اباد = 17 نفر - شاهین شهر 1 نفر - لنجان 8 نفر - شهرضا 11 نفر - خمینی شهر (با احتساب درچه که از توابع خمینی شهر می باشد) = 3 نفر - فلاورجان 1 نفر - اصفهان 25 نفر و 2 نفر هم نامعلوم
 
در گروه پسران :
 
نجف اباد= 40-شاهین شهر = 3-لنجان = 5 - کاشان = 1 - شهرضا =10-خمینی شهر = 4 - فلاورجان = 1 - گلپایگان = 2 اصفهان (با احتساب 2 نفر از بهارستان که از توابع شهرستان اصفهان می باشد) = 76 و 14 نفر هم نامعلوم
 
(لازم به ذکر است که آمار فوق در دور اول مسابقات تهیه شده و هر گونه مغایرتی احتمالا مربوط به اضافه یا حذف شدن بازیکنان رده های مختلف یا مشخص شدن شهرستان های نامعلوم می باشد) 
 
در مجموع دختران و پسران :
 
 اصفهان (با احتساب 2 نفر بهارستان) با 99 نفر
 
 نجف اباد با 57 نفر 
 
 شهرضا با 21 نفر
 
 شهرستانهای نامشخص با 16 نفر
 
 لنجان با 13 نفر
 
 خمینی شهر با 7 نفر
 
 شاهین شهر با 4 نفر 
 
  فلاورجان با 2 نفر
 
کاشان با 1 نفر 
 
  گلپایگان با 2 نفر 
 
در این مسابقات بیشترین حضور را داشتند. 
 
 
رده بندی نهایی :
 
زیر 8 سال پسران : 1- علی زمانی از اصفهان 2- راستین تدین فر از شاهین شهر 3- سید پارسا صالح ابادی از اصفهان

 

زیر 10 پسران : 1- یاسین ناطقی از بهارستان اصفهان  2- ارمان ترابی از اصفهان 3- محمد ناظری نوش ابادی از اصفهان

 
زیر 12 پسران : 1- محمدحسام توکلی از فلاورجان 2- پویان نان اور از اصفهان 3- سید متین مدینه از اصفهان
 
زیر 14 سال پسران : 1- پرهام کاکویی از خمینی شهر 2- اریا خالویی از .... 3- سام ترابی از اصفهان
 
زیر 16 سال پسران : 1- یاسین عسگری از اصفهان 2- سید امیر صدرا هانی طبایی از اصفهان 3- شایان زمانی از اصفهان
 
زیر 18 سال پسران : 1- سید نوید اخوت از اصفهان -2- امیر مهدی داودی از اصفهان 3 - سید عرفان رفیع پور از نجف اباد
 
زیر 8 دختران : 1- مهدیس کریمی از اصفهان 2- مهوش خالقی زاده از شاهین شهر 3- بنیتا غدیرزاده از نجف اباد
 
زیر 10 دختران : روژین کربلاییان از اصفهان 2- مارال حبیبی از اصفهان 3- اناهیتا نجاتی از اصفهان
 
زیر 12 سال دختران : 1- رز اکبری از اصفهان 2- تارا بیک زاده از اصفهان 3- فاطمه سادات احمدی از خمینی شهر
 
زیر 14 سال دختران : 1- ستایش حیدری از اصفهان 2- پرنیا فتوحی از اصفهان 3- ارام امیری از لنجان
 
زیر 16 سال دختران : 1- غزاله سواری از نجف اباد 2- الینا خدیوی یزد از شاهین شهر 3- فاطمه ذبحی از نجف اباد
 
زیر 18 دختران: بدلیل تساوی امتیازات و کلیه پوئن شکنی ها برای نفرات اول تا سوم 3 نفر برتر این رده در مسابقه تکمیلی شرکت خواهند کرد تا رده بندی نهایی بدست آید. لذا در حال حاضر 3 نفر مشترکا بعنوان اول تا سوم معرفی می گردند: 
 
شریف اباذری از شهرضا و مهدیس احمدی از لنجان و آلا بصری از اصفهان
 
رده بندی مدالهای در گروه دختران(بجز رده سنی زیر 18 سال که هنوز نفرات برتر تعیین نشده اند):
 
1- اصفهان با 4 طلا و3 نقره و 1 برنز = 8 مدال
 
2- شاهین شهر با 1 طلا و 1 نقره = 2 مدال
 
3- نجف اباد با 1 طلا و 2 برنز = 3 مدال
 
4و5- خمینی شهر و لنجان هر کدام با 1 برنز = هر کدام 1 مدال
 
رده بندی مدالها در گروه پسران :
 
1- اصفهان با 4 طلا و 5 نقره و 4 برنز = 13 مدال
 
2 و 3 و 4 - شاهین شهر و فلاورجان و خمینی شهر هر کدام با 1 طلا = هر کدام 1 مدال
 
5- شهرستان نامعلوم با 1 نقره = 1 مدال
 
6- نجف اباد با 1 برنز = 1 مدال
 
رده بندی کلی مدالها در دو گروه پسران و دختران (بجز رده سنی زیر 18 سال که هنوز نفرات برتر تعیین نشده اند): 
 
1- اصفهان با 8 طلا و 8 نقره و 5 برنز  = 21 مدال
 
2- شاهین شهر با 2 طلا و 1 نقره = 3 مدال
 
3- نجف اباد با 1 طلا و 3 برنز = 4 مدال
 
4- خمینی شهر با 1 طلا و 1 برنز = 2 مدال
 
5- فلاورجان با 1 طلا = 1 مدال
 
6- شهرستان نامعلوم با 1 نقره = 1 مدال
 
7- لنجان با 1 برنز = 1 مدال

 

 

 

 

مسابقات قهرمانی رده های سنی 8 -18 سال 

استان اصفهان (دختران –پسران ) –نجف آباد 1402

هیات شطرنج شهرستان نجف آباد در نظر دارد مسابقات قهرمانی پسران و دختران رده های سنی زیر 8 –18 سال استان اصفهان را با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد، اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد و زیر نظر هیات شطرنج استان اصفهان از 6 تیر ماه لغایت 9 تیر ماه 1402 برگزار نماید. آیین نامه اجرایی این مسابقات در دو بخش پسران و دختران اعلام می گردد.

زمان مسابقات :

 

 • 1- زمان مسابقات برای هر بازیکن 60 + 30 ثانیه فیشر (زمان اضافی به ازای هر حرکت ) در نظر گرفته شده و ثبت بازیها تا آخرین حرکت الزامی می باشد.

 • 2- مسابقات تابع قوانین مسابقات متعارف فیده برگزار خواهد شد و مسابقات ریتد نمی باشد.

 • 3- زمان تاخیر برای هر دور 30 دقیقه از زمان شروع مسابقات اعمال می گردد.

 • 4- تعداد دور در هر رده سنی طبق تعداد شرکت کنندگان با نظر هیات برگزار کننده اعلام می گردد. در جدول های 5 یا 7 دور، سرداور مسابقات جدول زمانبندی مسابقات را اعلام می نماید.

 • شرایط مسابقات:

 • 1-   مسابقات پسران و دختران به صورت جداگانه برگزار می گردد. همچنین بازیکنان در جدول رده سنی خود حق شرکت خواهند داشت.

  2-   در صورتی که بازیکنی در مسابقات غیبت نماید از جدول مسابقات حذف می گردد.

  3-   بازکنان در طول برگزاری مسابقات ، حق همراه داشتن هیچگونه وسایل ارتباطی از قبیل موبایل، ساعت هوشمند و ... نخواهند داشت و در صورت مشاهده برای بازیکن خاطی باخت اعمال می گردد.

 • 4- همراهان و والدین حق ورود به سالن مسابقات در زمان برگزاری مسابقات را نخواهند داشت

 • آپلود عکس

 • آپلود عکس

 

آپلود عکس

آپلود عکس

🔻واریز مبلغ٢۵٠ هزار تومان

 

🔻شماره کارت:

۶٠٣٧٩٩٧۵٩٩۵۵۴٣۴٣

🔻به نام هیات شطرنج نجف آباد

 

🔻ارسال  تصویر فیش واریزی

🔶ارسال  تصویر صفحه اول شناسنامه

🔶ارسال آی دی فیده

🔶ارسال کد سیستم جامع

🔶ارسال  شماره تلفن همراه

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

ثبت نام:

آقای سالاری ٠٩١٣٢٣١۶٩١۶

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021