مسابقات شطرنج قهرمانی استان اصفهان رده های سنی زیر 12-14و16 سال ( دختران و پسران )

مسابقات

زمان: دختران از تاریخ : 5 شهریور و پسران از 12 شهریور 93 صبح و عصر

مکان: خانه شطرنج

علیرضا علی اکبر - شاهین عابدی و امیر حسین بادکوبی قهرمانان رده های سنی زیر 12 تا 16 سال شدند.

قهرمانان رده سنی زیر 12 سال :

1- علیرضا علی اکبر 2- آرش آژند 3- علی مشهدی 

قهرمانان رده سنی زیر 14 سال :

1- شاهین عابدی 2- محمد صادق نادری 3- محمد ایزدی 

قهرمانان رده سنی زیر 16 سال :

1- امیر حسین بادکوبی 2- علی ایزدی 3- فرشاد فهامی 

سایت مسابقات پسران زیر 12 سال

سایت مسابقات پسران زیر 14 سال

سایت مسابقات پسران زیر 16 سال

 

ائین نامه اجرائی مسابقات قهرمانی استان پسران ( زیر 12و14و16 سال)

1)                 مسابقات از تاریخ : 12 شهریور 1393 از ساعت 17:30  در محل خانه شطرنج به آدرس اتوبان چمران – خیابان محمدطاهر آغاز خواهد شد.

2)                 زمان مسابقات برای هر بازیکن 90 دقیقه + 30ثانیه زمان اضافی به ازای هر حرکت ( سیستم فیشر) در نظر گرفته شده و مسابقات تابع قوانین مسابقات متعارف فیده خواهد بود.

3)                 برای تعیین سهمیه استان در رده های سنی (قهرمانی کشور) در پائیز 93 مسابقات انتخابی حداکثرتا 10 نفر اول هر رده برگزار خواهد شد.

4)                 به نفرات اول تا سوم هر گروه حکم قهرمانی استان اهداء می گردد.

5)                 برنامه زمان بندی :

دور اول : چهارشنبه 12 شهریور 93 از ساعت 17:30

دور دوم : پنجشنبه 13 شهریور از ساعت 10:30 صبح - دور سوم : پنجشنبه 13 شهریور از ساعت 17:30

دور چهارم : شنبه 15 شهریور از ساعت 10:30 صبح - دور پنجم : شنبه  15 شهریور از ساعت 17:30

دور ششم : یکشنبه 16 شهریور از ساعت 10:30 صبح - دور هفتم : یکشنبه  16 شهریور از ساعت 17:30

6)              تعداد دور و روش برگزاری مسابقات در هر گروه  قبل از شروع دور اول اعلام می گردد.

7)             زمان تاخیر نیز برای هر بازیکن یک ساعت درنظر گرفته شده که زمان مبدا اعلام شده مورد محاسبه خواهد بود و در هر دور برای کسانی که حاضر نباشند باخت منظور و از جدول مسابقات حذف خواهند گردید.

8)          در صورت تساوی امتیازات برای تعیین نفرات بعدی (در جدولهای سوئیسی ) از پوئن شکنی بشرح زیر استفاده خواهد شد :

الف ) در جداول سوئیسی :

1- بوخهولز قطع شده 1    2- بوخهولز قطع شده 2    3- بوخهولز متوسط 1     4- بوخهولز متوسط 2

5- مجموع بوخهولز 6- بلیتس 5 دقیقه ای

ب) در جداول دوره ای:

1- نتیجه رویاروئی مستقیم 2- تعداد بردها 3- سونه بورن برگر 4-  بازی بلیتس

9)                 هر گونه موارد پیش بینی نشده حسب مورد توسط سرداور مسابقات اعلام خواهد گردید.

10)             داوران مسابقات آقایان صراف نیا -  شریف آبادی – داوودی - رضایی و خانم رحیمی می باشند.

11)             کمیته فنی مسابقات عبارتند از اقایان : حسین گلشنی – عباسعلی وحید و سرکار خانم احمدی

12)             ارائه اصل و تصویر صفحه اول شناسنامه  و اصل فیش بانکی قبل از شروع دور اول الزامی است.

13)              هر گونه اعتراض به رای داوران باید بصورت کتبی و بلافاصله قبل از قرعه کشی دور بعدی به همراه مبلغ 200000ریال به سرداور مسابقات تحویل گردد. در غیر اینصورت هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود. 

14)              همراه داشتن تلفن همراه در سالن مسابقات اکیدا ممنوع می باشد.

15)             ورود کلیه همراهان – مربیانو سرپرستان به داخل سالن مسابقه ممنوع می باشد.

16)          هر گونه تهیه فیلم و یا عکس تنها در 5 دقیقه شروع مسابقات امکان پذیر می باشد.                                       

هیات شطرنج استان اصفهان – کمیته برگزاری مسابقات

 

 

عسل کاظم زاده - رامیلا واگوهیان و بهاره رضا قلیان قهرمانان استان در رده های سنی زیر 12 تا 16 سال دختران

در رده سنی زیر 12 سال عسل کاظم زاده - انوشا مهدیان و مهدیس یزدچی بترتیب در مکانهای اول تا سوم قرار گرفتند.

در رده سنی زیر 14 سال رامیلا واگوهیان - طناز ازلی و نگین ماجد بترتیب مکانهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در رده سنی زیر 16 سال بهاره رضا قلیان - سارا عروجی و فاطمه صالحی مقامهای اول تا سوم را بدست اوردند.

سایت مسابقات زیر 12 سال دختران

سایت مسابقات زیر 14 سال دختران

سایت مسابقات زیر 16 سال دختران

 

ائین نامه اجرائی مسابقات قهرمانی استان دختران ( زیر 12و14و16 سال)

1)      مسابقات از تاریخ : 5 مرداد 1393 از ساعت 17:30  در محل خانه شطرنج به آدرس اتوبان چمران – خیابان محمدطاهر آغاز خواهد شد.

2)      زمان مسابقات برای هر بازیکن 90 دقیقه + 30ثانیه زمان اضافی به ازای هر حرکت ( سیستم فیشر) در نظر گرفته شده و مسابقات تابع قوانین مسابقات متعارف فیده خواهد بود.

3)      برای تعیین سهمیه استان در رده های سنی (قهرمانی کشور) در پائیز 93 مسابقات انتخابی حداکثرتا 10 نفر اول هر رده برگزار خواهد شد.

4)      به نفرات اول تا سوم هر گروه حکم قهرمانی استان اهداء می گردد.

5)      برنامه زمان بندی :

دور اول : چهارشنبه 5 شهریور 93 از ساعت 17:30

دور دوم : پنجشنبه 6 شهریور از ساعت 10:30 صبح - دور سوم : پنجشنبه 6 شهریور از ساعت 17:30

دور چهارم : شنبه 8 شهریور از ساعت 10:30 صبح - دور پنجم : شنبه  8 شهریور از ساعت 17:30

6)      تعداد دور و روش برگزاری مسابقات در هر گروه  قبل از شروع دور اول اعلام می گردد.

7)       زمان تاخیر نیز برای هر بازیکن یک ساعت درنظر گرفته شده که زمان مبدا اعلام شده مورد محاسبه خواهد بود و در هر دور برای کسانی که حاضر نباشند باخت منظور و از جدول مسابقات حذف خواهند گردید.

8)      در صورت تساوی امتیازات برای تعیین نفرات بعدی (در جدولهای سوئیسی ) از پوئن شکنی بشرح زیر استفاده خواهد شد :

الف ) در جداول سوئیسی :

1- بوخهولز قطع شده 1    2- بوخهولز قطع شده 2    3- بوخهولز متوسط 1     4- بوخهولز متوسط 2

5- مجموع بوخهولز 6- بلیتس 5 دقیقه ای

ب) برای جداولی که بصورت دوره ای برگزار شوند از پوئن شکنی بشرح زیر استفاده می شود :

1- نتیجه رویاروئی مستقیم 2- تعداد بردها 3- سونه بورن برگر 4-  بازی بلیتس

9)      هر گونه موارد پیش بینی نشده حسب مورد توسط سرداور مسابقات اعلام خواهد گردید.

10)  داور مسابقات سرکار خانم گرامیان می باشد.

11)  کمیته فنی مسابقات عبارتند از اقایان : حسین گلشنی – عباسعلی وحید و سرکار خانم احمدی

12)  ارائه اصل و تصویر صفحه اول شناسنامه  و اصل فیش بانکی قبل از شروع دور اول الزامی است.

13)  14) هر گونه اعتراض به رای داوران باید بصورت کتبی و بلافاصله قبل از قرعه کشی دور بعدی به همراه مبلغ 200000ریال به سرداور مسابقات تحویل گردد. در غیر اینصورت هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود. 

14)  همراه داشتن تلفن همراه در سالن مسابقات اکیدا ممنوع می باشد.

15)  ورود کلیه همراهان – مربیانو سرپرستان به داخل سالن مسابقه ممنوع می باشد.

16)  هر گونه تهیه فیلم و یا عکس تنها در 5 دقیقه شروع مسابقات امکان پذیر می باشد.                                       

هیات شطرنج استان اصفهان – کمیته برگزاری مسابقات

 

هیات شطرنج استان اصفهان در نظر دارد مسابقات شطرنج قهرمانی استان اصفهان  رده های سنی زیر  12-14و16 سال ( دختران و پسران )  را با شرایط زیر برگزار نماید :

1)      متولدین : 1381.10.11 به بعد در رده سنی زیر12  سال و  1379.10.11 به بعد در رده سنی زیر 14 سال و 1377.10.11 به بعد در رده سنی زیر 16 سال  می توانند شرکت نمایند.

2)      مسابقات دختران از تاریخ : 5 شهریور و پسران از 12 شهریور 93 صبح و عصر  در محل خانه شطرنج به آدرس اتوبان چمران – خیابان محمدطاهر آغاز خواهد شد .

3)      زمان مسابقات برای هر بازیکن 90 دقیقه + 30ثانیه زمان اضافی به ازای هر حرکت ( سیستم فیشر) در نظر گرفته شده و مسابقات تابع قوانین مسابقات متعارف فیده خواهد بود.

4)      برای تعیین سهمیه استان در رده های سنی (قهرمانی کشور) در پائیز 93 مسابقات انتخابی بین 10 نفر اول هر رده برگزار خواهد شد.

5)      به نفرات اول تا سوم هر گروه حکم قهرمانی استان اهداء می گردد.

6)      آخرین مهلت ثبت نام  دختران حداکثر تا مورخه  4شهریور 93 و پسران تا 11 شهریور 93 خواهد بود .

7)      ورودیه مسابقات مبلغ 100000 ریال در نظر گرفته شده که باید بحساب شماره :70/ 17265620 بانک ملت شعبه تختی اصفهان بنام هیات شطرنج استان اصفهان واریز شده  و فیش مربوطه در هنگام ثبت نام به همراه کارت بیمه ورزشی سال 93 و اصل و تصویر صفحه اول شناسنامه و کد عضویت سیستم جامع فدراسیون ارائه گردد.

8)      ارئه کد عضویت معتبر سیستم جامع فدراسیون برای شرکت کنندگان الزامی می باشد. (نحوه عضویت در سایت هیات شطرنج استان اصفهان قید شده است)

9)      کلیه بازیکنان رده های سنی مذکور که قصد شرکت در مسابقات قهرمانی کشور را داشته باشند بایستی حتما در مسابقات استان شرکت کرده و دارای کد عضویت سیستم جامع فدراسیون باشند . در غیر اینصورت هیات استان از صدور معرفی نامه برای انان معذور خواهد بود.

10)   مسابقات صبح و عصر (هر روز دو بازی) بصورت متوالی برگزار خواهد شد . اولین دور در تاریخهای ذکر شده از ساعت 17:30 خواهد بود. تعداد دور و نحوه برگزاری و برنامه کامل زمان بندی - آئین نامه اجرائی  مسابقات قبل از شروع دور اول اعلام خواهد شد .

11)   ثبت نام بصورت اینترنتی از طریق سایت هیات استان  انجام و ارائه مدارک مورد نیاز شامل تصویر صفحه اول شناسنامه – اصل قیش بانکی – کارت بیمه ورزشی  تا قبل از شروع دور اول الزامی خواهد بود.

مسابقات در هر رده سنی در صورتی برگزار خواهد شد که تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب لازم  رسیده باشد.

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 آسیا در سال 1398
  مقام اول مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر16سال 1397
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال97
  مقام سوم تیمی المپیاد جهانی شطرنج سال 2018
  نائب قهرمان کشور رده زیر 20 سال کشور 96
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال 1396
  نائب قهرمان مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  نائب قهرمان کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  نائب قهرمان مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم کشور در رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  ایدا عباسی نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • قهرمانان استان در سال 1398
  قهرمانان استان در سال 1398
  معرفی قهرمانان مسابقات استان در سال 1398
 • پدرام ناظمی
  پدرام ناظمی
  قهرمان بلیتس استان در سال 1398
 • بهزادکلانتری
  بهزادکلانتری
  قهرمان مسابقات پیشکسوتان استان اصفهان درسال 1398
 • علی صفیری
  علی صفیری
  قهرمان استان اصفهان در سال 1398