آیین نامه مسابقات شطرنج سریع جام رمضان (آقایان و بانوان)

مسابقات

زمان: از 16 خرداد 96

مکان: خانه شطرنج اصفهان

سایت مسابقات 

منصور باصری قهرمان جام رمضان استان شد.

رضا کوهی و علیرضا روحپرور نیز مانهای دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

قهرمان رده سنی زیر 8 سال : مائده یوسفیان 

قهرمان رده سنی زیر 12 سال : ارین اعتمادی

قهرمان رده سنی بالای 50 سال : مصطفی صمدی

این مسابقات با شرکت 35 نفر در 7 دور به روش سوئیسی برگزار شد که داوری مسابقات نیز بر عهده اقایان مهران تیموری و  سید جلال موسوی بود.

با تشکر از اقای رسول صمیمی برای تهیه تصاویر

آیین نامه اجرائی مسابقات شطرنج سریع جام رمضان (آقایان)

هیئت شطرنج استان اصفهان در نظر دارد مسابقات شطرنج ویژه جام رمضان را برای اقایان و بانوان از تاریخ 16 خرداد 96 با شرایط زیر برگزار نماید :

1-     این مسابقات از روز سه شنبه مورخه 16 خرداد 1396 از ساعت 21:30 آغاز خواهد شد.( بازیها هر روز 2 دور برگزار می شود)

2-    قوانین سریع فیده حاکم بر مسابقات خواهد بود.

3-    زمان برای هر بازیکن عبارت است از 25 دقیقه برای تمام حرکتها و 5 ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی.

4-   مسابقات در 7 دور به روش سوئیس برگزار می شود.

5- جوائز مسابقات (در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان بیش از 60 نفر باشند) بشرح زیر تعیین و پرداخت می گردد:

الف: مقام اول     

3500000 ریال

ب: مقام دوم    

3000000 ریال

ج: مقام سوم

2500000 ریال

د: مقام چهارم

2000000 ریال

ه: مقام پنجم

1000000 ریال

 

الف: بهترین بازیکن رده سنی 8 سال و کمتر

600000 ریال

ب: بهترین بازیکن رده سنی 12 سال و کمترو بالاتر از 8 سال

600000 ریال

ج: بهترین بازیکن رده سنی 50 سال و بیشتر

600000 ریال

 

              اگر: شرکت کنندگان کمتر از 60 نفر باشند در آنصورت جوایز به شکل زیر اهدا می گردد:

نفر اول 30% از کل مبلغ ورودیه

نفر دوم 25% از کل مبلغ ورودیه

نفر سوم20% از کل مبلغ ورودیه

خردسالان زیر 8 سال و زیر 12سال 5% از کل مبلغ ورودیه

نفرات بالای 50 سال  5% از کل مبلغ ورودیه

 

 10% از کل جوائز  بعنوان  مالیات  کسرخواهد شد.

 6-    برای تعیین بازیکنان برتر در پایان بازیها امتیازهای بدست آمده درنظر گرفته می شود و در صورتیکه دو یا چند نفر در امتیازهای بدست آمده یکسان باشند، از امتیاز شکنی به ترتیب زیر بهره برداری خواهد شد:

الف: رویارویی مستقیم ( درصورتیکه همه دارندگان امتیاز برابر با هم بازی کرده باشند).

ب: بوخهولز   ج: مجموع بوخهولز حریفان   د: تعداد برد بیشتر   ه: سونه بورن برگر  و) بلیتس 5 دقیقه ای

7- ورودیه مسابقات مبلغ 300000 ریال تعیین گردیده است که بایستی بحساب شماره : 0110529457003 بانک ملی بنام هیات شطرنج استان اصفهان واریز شده باشد.

8- اخرین مهلت ثبت نام مورخه 14 خردادماه  خواهد  بود .

9- هر گونه موارد پیش بینی نشده مطابق مقررات و در طی مسابقات اعلام خواهد شد.

10- رعایت کلیه شئونات اخلاقی – اسلامی و ورزشی در طول مسابقات برای کلیه حاضرین الزامی خواهد بود.

11- شرایط شرکت رده های سنی :

رده سنی زیر 8 سال : متولدین 11 دی 1388 به بعد

رده سنی زیر 12 سال : متولدین 10 دی 1388 تا 11 دی 1384

رده سنی بالای 50 سال : متولدین 11 دی 1346 و قبل از ان

12- هر گونه اعتراض بایستی بصورت کتبی همراه با مبلغ 500000 ریال بلافاصله پس از اتمام همان بازی به سرداور تحویل تا نسبت به تشکیل هیات ژوری اقدام گردد. در غیر اینصورت هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

13- اعضای اصلی هیات ژوری مسابقات عبارتند از اقایان :

1-رضا کوهی 2- محمد مومنی 3- مجید صمیمی

اعضای علی البدل نیز متشکل از اقایان : 1- علیرضا روحپرور2- رضا مصور می باشند.

14- توافق برای تساوی حداقل پس از انجام 10 حرکت اول بر روی صفحه قابل قبول خواهد بود.

15- داوران مسابقه عبارتند از اقایان : موسوی و تیموری

16- همراه داشتن هر گونه وسایل الکترونیکی ارتباطی از جمله تلفن همراه (حتی بصورت خاموش) موجب باخت بازیکن خواهد شد.

هیات شطرنج استان اصفهان

 

 

 

 

آیین نامه مسابقات شطرنج سریع جام رمضان (آقایان و بانوان)

هیئت شطرنج استان اصفهان در نظر دارد مسابقات شطرنج ویژه جام رمضان را برای اقایان و بانوان از تاریخ 16 خرداد 96 با شرایط زیر برگزار نماید :

1-     این مسابقات از روز سه شنبه مورخه 16 خرداد 1396 از ساعت 21:30 برای اقایان و از مورخه 18 خرداد 95 از ساعت 9:30 صبح برای بانوان آغاز خواهد شد.( بازیها هر روز 2 دور برگزار می شود)

2-    قوانین سریع فیده حاکم بر مسابقات خواهد بود.

3-    زمان برای هر بازیکن عبارت است از 25 دقیقه برای تمام حرکتها و 5 ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی.

4-   مسابقات به روش سوئیس و تعداد دوره ها  تا 60 نفر در 7 دور و در صورت افزایش شرکت کنندگان در9 دور می باشد.

5- جوائز مسابقات بشرح زیر تعیین و پرداخت می گردد:

الف: مقام اول     

3500000 ریال

ب: مقام دوم    

3000000 ریال

ج: مقام سوم

2500000 ریال

د: مقام چهارم

2000000 ریال

ه: مقام پنجم

1000000 ریال

 

 

 

 

 

الف: بهترین بازیکن رده سنی 8 سال و کمتر

600000 ریال

ب: بهترین بازیکن رده سنی 12 سال و کمترو بالاتر از 8 سال

600000 ریال

ج: بهترین بازیکن رده سنی 50 سال و بیشتر

600000 ریال

 

 

 

              اگر: شرکت کنندگان کمتر از 60 نفر باشند در آنصورت جوایز به شکل زیر اهدا می گردد:

نفر اول 30% از کل مبلغ ورودیه

نفر دوم 25% از کل مبلغ ورودیه

نفر سوم20% از کل مبلغ ورودیه

خردسالان زیر 8 سال و زیر 12سال 5% از کل مبلغ ورودیه

نفرات بالای 50 سال  5% از کل مبلغ ورودیه

 

 

 

 

 

 

 10% از کل جوائز بعنوان مالیات کسر خواهد شد.

 

 6-    برای تعیین بازیکنان برتر در پایان بازیها امتیازهای بدست آمده درنظر گرفته می شود و در صورتیکه دو یا چند نفر در امتیازهای بدست آمده یکسان باشند، از امتیاز شکنی به ترتیب زیر بهره برداری خواهد شد:

الف: رویارویی مستقیم ( درصورتیکه همه دارندگان امتیاز برابر با هم بازی کرده باشند).

ب: بوخهولز   ج: مجموع بوخهولز حریفان   د: تعداد برد بیشتر   ه: سونه بورن برگر  و) بلیتس 5 دقیقه ای

7- ورودیه مسابقات مبلغ 300000 ریال تعیین گردیده است که بایستی بحساب شماره : 0110529457003 بانک ملی بنام هیات شطرنج استان اصفهان واریز شده باشد.

8- اخرین مهلت ثبت نام مورخه 14 خردادماه  خواهد  بود .

9- هر گونه موارد پیش بینی نشده مطابق مقررات و در طی مسابقات اعلام خواهد شد.

10- رعایت کلیه شئونات اخلاقی – اسلامی و ورزشی در طول مسابقات برای کلیه حاضرین الزامی خواهد بود.

11- شرایط شرکت رده های سنی :

رده سنی زیر 8 سال : متولدین 11 دی 1388 به بعد

رده سنی زیر 12 سال : متولدین 10 دی 1388 تا 11 دی 1384

رده سنی بالای 50 سال : متولدین 11 دی 1346 و قبل از ان

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 آسیا در سال 1398
  مقام اول مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر16سال 1397
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال97
  مقام سوم تیمی المپیاد جهانی شطرنج سال 2018
  نائب قهرمان کشور رده زیر 20 سال کشور 96
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال 1396
  نائب قهرمان مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  نائب قهرمان کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  نائب قهرمان مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم کشور در رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  ایدا عباسی نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • قهرمانان استان در سال 1398
  قهرمانان استان در سال 1398
  معرفی قهرمانان مسابقات استان در سال 1398
 • پدرام ناظمی
  پدرام ناظمی
  قهرمان بلیتس استان در سال 1398
 • بهزادکلانتری
  بهزادکلانتری
  قهرمان مسابقات پیشکسوتان استان اصفهان درسال 1398
 • علی صفیری
  علی صفیری
  قهرمان استان اصفهان در سال 1398