ابهامات در قانون ثبت حرکات و نظر بزرگان داور

تاریخ ثبت مقاله: 1390/10/20

ابهامات در قانون ثبت حرکات و نظر بزرگان داور به همه داوران و شطرنجبازان عزیز توصیه می شود این مقاله را بخوانند

http://www.shatranjbaz.ir/images/1601%202.jpg

 

در هفته ماقبل آخر لیگ برتر ایران دو بازیکن نام آشنای ایران استاد بین المللی پوریا درینی و استاد فیده امیر محمد سوزنکار در برابر هم قرار گرفتند.در لحظات پایانی بازی زمانی که درینی چند ثانیه وقت داشته است سوزنکار ساعت را متوقف کرده و داور را فرا خوانده است.و مدعی شده است که حریف وی بازی را ثبت نمی کند و با توجه به اینکه بازی با زمان فیشر انجام می شود ایشان باید حرکات ثبت نشده ی قبلی را در زمان خود ثبت نماید سپس بازی ادامه یابد.سرداور مسابقات به آقای درینی اعلام کرد که از هم اکنون بازی را ثبت کنید(بدون هیچ جریمه ای).اما سوزنکار راضی نشد و اعلام کرد : آقای درینی باید حرکات قبلی بازی که در ضیق وقت ثبت نکرده است را ثبت کند و پس از آن بازی ادامه یابد.و در اعتراض به اصرار سرداور برای ادامه بازی به بازی ادامه نداده و اعتراض کتبی خود به رای سرداور را به هیات ژوری ارسال کرد.

با توجه به اینکه ثبت حرکات بازی که توسط شطرنجبازان انجام می شود، یکی از ارکان نظارت داوران بر بازیهاست و برگه های ثبت سند داوری محسوب می شود بر آن شدیم تا این ماده قانونی را با نظر بزرگان این رشته مورد بررسی قرار دهیم.در کتابچه قوانین در ماده هشت در مورد ثبت حرکات توضیح کاملی داده شده است.ا

ما آنچه که مورد نظر ماست این است که وقتی بازیکنی بابت ثبت هر حرکت در بازی پاداش می گیرد ولی بازی را ثبت نمی کند چه حکمی را باید جاری کرد؟

آیا داور باید بازیکن را مجبور به نوشتن حرکات انجام نشده کند؟حتی اگر زمان وی به اتمام رسد و بازنده شود؟و یا اینکه جرایم دیگر را اعمال کند؟

(برون رفت از این ابهامات و بسیاری از ابهامات دیگر در قوانین پیش بینی نشده است اما می توان قوانین را با اجماع نظر با قوانین دیگر تفسیر کرد و یا اینکه مانند فدراسیون شطرنج امریکا کتابچه ی قوانین داخلی تنظیم و در مورد ابهامات، رویه واحد و تصمیم گیری واحد صورت گیرد)ابتدا به پاسخی که گورت گیسن مسئول قوانین فیده به پرسش داور فیده از کشورمان هادی بخشایش داده است توجه کنید:

http://www.chessvibes.com/plaatjes/gijssen.jpg

پرسشگر: هادی بخشایش داور فیده از ایران

فرض کنید در یک بازی فکری که 30 ثانیه پاداش حرکت به ازای هر حرکت محاسبه می شود، یکی از بازیکنان چند حرکت آخر را ثبت ننموده است.تصمیم شما در مورد اعتراض حریف چیست .به عنوان مثال بازیکن حدود 10 حرکت را ثبت ننموده است و کمتر از 3 و یا 4 دقیقه وقت دارد و برای انجام هر حرکت هم 30 ثانیه پاداش انجام حرکت می گیرد.آیا درست است که داور با اعتراض به این بازیکن او را ملزم به ثبت حرکات در وقت خود می کند و اگر در حین ثبت حرکات پرچم ساعتش بیفتد به حکم داور بازنده اعلام خواهد شد؟

نظر شما را به قوانین داوری جلب می کنم:

بند 1-8 .بخش اول

در جریان یک بازی هر بازیکن موظف است حرکات خود و حریف را به شیوه صحیح و حرکت به حرکت به صورت واضح و خوانا با نمادگذاری جبری در برگه های ثبتی که برای مسابقه تهیه دیده شده است، ثبت نماید

:  بند 8-4

در صورتی که بازیکنی کمتر از 5 دقیقه زمان داشته باشد و از 30 ثانیه و یا بیشتر پاداش حرکت برخوردار نباشد در این صورت مشمول قانون 8-1 نمی شود

بند 13-1

داور باید بر اجرای صحیح قوانین نظارت سختگیرانه داشته باشد

به عقیده من بند های مطرح شده بسیار شفاف و پاسخگوی نیاز شما می باشند.بدین ترتیب بازیکنان ملزم به ثبت حرکات می باشند و همانظور که در بندهای 8-1 .و 8-4 عنوان شده است در صورت مشاهده چنین موردی، داور باید قانون را اجرا نماید

در بند 13-1 همانطور کلمه سختگیرانه کاملاً غیر قابل اغماض می باشد

من باید اضافه کنم که دلیل اجرای این قانون این است که عدم ثبت حرکات توسط یک بازیکن موجب تعلق وقت تفکر بیشتری برای او خواهد شد و بازیکن دیگر در این مورد متضرر خواهد شد

توجه کنید:اگرچه گیسن مستقیما به این پرسش پاسخ نداده است اما اشاره وی به بند8-4 به این معنا است که بازیکنی که سی ثانیه پاداش می گیرد ملزم به نوشتن بازی می باشد و تخلف از آن موجب تصمیم داور بر اساس قوانین موجود  می شود و در پی آن بکار بردن کلمات نظارت سختگیرانه و غیر قابل اغماض ....کفه قضاوت را به سمت، ثبت حرکات حتی اگر پرچم بیفتد، می برد.

 

اما داور باتجربه کشورمان جناب آقای سالور نظر دیگری دارد.

http://www.shatranjbaz.ir/images/saloooor.jpg

وی معتقد است که ادعای ثبت حرکات در ثانیه های پایانی حرکت خوشایندی نیست .اگر در این موقعیت سرداور مسابقات بودم به دلیل این عمل حکم به ادامه بازی می دادم  چرا که این بازیکن به احتمال زیاد می توانسته زودتر ادعا کند و اما از یک موضوع نباید به آسانی گذشت اینکه در شرایط فوق سرداور چرا نظارت دقیق تری در سالن نداشته است ؟با نگاه به برگه ی ثبت مذکور مشخص می شود که این بازیکن تقریبا تمامی برگه ی ثبت خود را ناخوانا نوشته است.سرداور و دستیاران وی چرا کنترلی بر این امر نداشته اند ؟قطعا اگر بر این موضوع نظارت دقیق تری شود احتمال بوجود آمدن چنین وضعیتهایی بسیار کاهش می یابد .به نظر من مقصر سرداور مسابقات می باشد که برگه های ثبت را در طول بازی کنترل نکرده است.داوران باید همیشه آمادگی ذهنی و مهارت لازم برای عبور سالم از مرحله ضیق وقت را داشته باشند و کنترل برگه ی ثبت بازیکنان در طول بازی یکی از این مهارت هاست.

فریدون اسکندری یکی دیگر از داوران با تجربه کشورمان نظرات مغایر با نظرات استاد سالو ر دارد .

http://www.shatranjbaz.ir/images/11111fds.jpg

به نظر من داوران  موظفند که در سالن مسابقات مدیریت دقیقی داشته باشند تا بازیکن بازی را حرکت به حرکت بنویسد اما هنگامی که بازیکن از 30 ثانیه پاداش استفاده می کند و بازی را ثبت نمی کند وظیفه داور است که وی را وادار کند حرکات جا مانده را بنویسدحتی اگر پرچم وی سقوط کند.داور مسئول عدم مدیریت بازیکن بر زمان خویش نیست.من هم با گیسن موافقم بازیکن در ازای وقتی که به عنوان پاداش می گیرد موظف به نوشتن است .بازیکنان ما باید یاد بگیرند زمان خود را هم مدیریت کنند .این یک مهارت لازم برای هر بازیکن است.اجازه دهید یک خاطره در همین مورد را تعریف کنم.در مسابقات شهرهای آسیا مرتضی محجوب از تیم فرهنگسرای بهمن در برابر بازیکنی از تیم لبنان قرار گرفت و درست در همین وضعیت مورد سوال شما قرار گرفت.و داور مسابقه بدون توجه به وقت بسیار کم محجوب وی را وادار کرد که حرکات جا افتاده را بنویسد و پس از آن به بازی ادامه دهد. موفق باشید.

 

مقصود گیاهی داور بین المللی و محجوب آذری

http://www.eazchess.ir/images/uploads/Image/Giahy%20Maghsoud.jpg

چنانچه در سوال و جواب در خصوص ثبت حرکات در تنگی وقت بطور کامل اشاره شده است هر دو  بازیکن موظف به ثبت تمامی حرکات در مسابقاتی  که به ازای هر حرکت 30 ثانیه پاداش ارائه می شود می باشند و این به صراحت در قانون آمده است بنده ضمن احترام به نظرات استاد سالور معتقد هستم که مدیریت زمان در طول مسابقه از وظایف خود بازیکن بوده و بر فرض اینکه داوران در این خصوص کوتاهی و کم توجهی کرده باشند و تذکرات لازم را بموقع به بازیکن خاطی نداده باشند و حتی حریف هم با این فرض که در این خصوص رندی کرده باشد این امر هرگز از مسئولیت بازیکن در قبال وظایفی که داشته نمی کاهد و بنابراین اعتقادم بر این است که بازیکن خاطی در زمان باقیمانده خود میبایست تمامی حرکات را ثبت می کرده است . بنده نیز در این خصوص خاطره ای از مسابقات پارسال جشنواره سراسری در مشهد به مسابقه بین محمدمیران خادمی و محرم احمدیان از آذربایجان شرقی اشاره می کنم که در لحظات ضیق وقت محمدمیران خادمی اشاره به عدم ثبت تعدادی از حرکات توسط حریف اشاره کرد که بنده نیز باستناد قوانین بازیکن همشهری را مستلزم به ثبت حرکات در زمان باقیمانده کردم که آقای محرم احمدیان علیرغم برتری که در آخر بازی داشت به جهت عدم صحیح مدیریت زمان در طول بازی و همچنین بی دقتی در ثبت حرکات موفق به ثبت حرکات در زمان باقیمانده نشد و نهایتا بازی را به حریف واگذار کرد بدون آنکه در این خصوص اعتراضی کرده و گناه خود را به گردن دیگران بیندازد.

با تشکر و آرزوی توفیق برای تمامی داوران این مرز و بوم          مقصود گیاهی

 

 

منبع : سایت شطرنجباز

نقل از سایت رخ

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

اردلان صراف نیا در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۰

عالی!

لیلا پناهی در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰

بسیار عالی بود، سپاس

حامیان


قهرمانان
 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  قهرمان بانوان کشور - ۱۴۰۳
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام دوم زیر 12 سال استان - 1398
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • ارشیا محمدیان سبچانی
  ارشیا محمدیان سبچانی
  مقام سوم زیر ۱۴ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  قهرمان کشور در مسابقات استاندارد زیر ۱۴ سال ۱۴۰۲
  قهرمان رده سنی زیر ۱۴ سال مسابقات سریع قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۲
  مقام دوم رده سنی زیر ۱۲ سال مسابقات برق آسای قهرمانی کشور - تهران 1401
  مقام سوم مسابقات برق اسای آسیایی در رده سنی زیر ۱۲ سال در بالی اندنزی - 2022
  قهرمان زیر 10سال استان - 1398

 • استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  قهرمان زیر ۱۴ سال کشور در سال ۱۴۰۳
  کسب مقام دومی جهان در رده سنی زیر 12 سال - گرجستان 2022
  اول تیمی زیر 12 سال اسیا - 2021- انلاین
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 10 سال استان - 1398
  مقام سوم زیر 8سال جام اینده سازان کشور -اردیبهشت 1397
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال در سال ۱۴۰۲
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال مسابقات سریع در سال ۱۴۰۲
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • ارسلان بزرگزاد
  ارسلان بزرگزاد
  قهرمان بلیتس زیر ۸ سال کشور در سال ۱۴۰۲
 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • امیر محمد نوروزی
  امیر محمد نوروزی
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۰ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021

 • آرش نظریان
  آرش نظریان
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام سوم رده سنی زیر ۸ سال قهرمانی استان در سال ۱۳۹۸