تمرکز در شطرنج

تاریخ ثبت مقاله: 1389/06/12

 

                                     

حفظ و نگهداشتن توجه به معنی هشیاری و گوش بزنگی یکنواخت در طول مدت مسابقه و جلوگیری از افت کیفیت آن است که البته این کار در مقام حرف آسان ودر عمل مشکل است چرا که معمولا توجه به شکل طبیعی تمایل به کم و زیاد شدن دارد . بابی فیشر قهرمان اسبق شطرنج جهان می گوید” شطرنج به تمرکز کامل احتیاج دارد. در حین بازی سعی میکنم از تمام ذهنم برای تمرکز استفاده کنم ولی اکثر بازیکنان فقط از قسمتی از ذهنشان در جریان بازی استفاده می کنند و بقیه ذهنشان جایی دیگر در حال گردش است (مثل خود من ) .
ویلیام جیمز روانشناس مشهور آمریکایی در اواخر قرن ۱۹ اشاره کرد که هر کار ساده یا پیچیده نیازمند تمرکز است. برای موفقیت در کارهای روزانه خودمان باید از جزئیات زیادی چشم پوشی کنیم به سرو صدای محیط اعتناء نکنیم و خودمان را به مقدار محدودی از اطلاعات اختصاص دهیم. در مورد شطرنج نیز معمولاً روی موارد جداگانه تمرکز می کنیم مثل واریانتی معین یا حرکت یک سوار و یا منطقه ای خاص روی صفحه. البته بعضی اوقات مانور و یا ترکیبی خاص نیازمند توجه ما در چندین منطقه و یا هماهنگی کل سپاه شطرنجی است که برای انجام آن باید توجه خود را بسط داده واقعیات زیادی را موشکافی کنیم و در عین حال همچنان روی اهداف مهم طرح خود متمرکز باشیم. در این جا به بازی لونفیش و تارتاکور که در سال ۱۹۱۱ در کارلسباد انجام شده میپردازیم.

تمرکز

۱. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 Cge7

4. Cc3 g6 5. d4 Fg7 6. Fg5! F67. Fe3 a6 8. Fa4 b5

9. Fb3 d610. Cd5! Ca5

 

 

 

اکنون سفید از بازی بی دقت سیاه در گشایش استفاده کرده و با عملیات ترکیبی در تمام جبهه ها به پیش میرود ۱۱.de5!یک ضربه در مرکز ۱۱…C.d5? 12. D.d5 یا ۱۱…C.b3? 12. e.f6 بی فایده است و ۱۱…f.e5 12. F.g5 نا امید کننده.۱۱…d.e5 12.Fh6! اکنون به سمت راست صفحه! ۱۲…Rf8 یکبار دیگر حرکات جانشین خوبی وجود ندارد ۱۲…F.h6? 13.C.f6 با مات و ۱۲…C.b3? 13.F.g7 و ۱۲…C.d5 13.D.d5 و حالا تغییر جهت حمله به سمت چپ ! ۱۳.Cb6!! ماتریال میگیرد و بازی بعد از ۱۳…D.d1 14.T.d1 با تهدید مات ۱۵.Td8 تمام است .

یک اشتباه آشنای تمرکز؛ خیره شدن به فاصله ای دور است که باعث میشود چیزی که درست در جلوی چشم ما قرار دارد را نبینیم و دچارخطا شویم.

(Sharafuddin – Hanken. Las Vegas 1998 نوبت سیاه)

 

تمرکز

سیاه سه پیاده بیشتر دارد و بوضوح برنده است . بازیکن سیاه در تفسیر بازی میگوید که در این لحظه قصد داشته با حرکت ۲۷…Df5وزیرها را تعویض کند ولی توجهش به سمت حرکت ۲۷وجهش به سمت حرکت ۲۷…Dc3 با حمله به دو سوار بی دفاع منحرف میشود که ناگهان جواب خطرناک ۲۸.C.g6 h.g6 29. Dh4 Rg7

30. Te7

که مات را بهمراه دارد میبیند. ” در اسودگی خیال به علت دوری ازاین دام بودم که فکر تعویض وزیرها از یادم رفت!…در حرکت بعدی هنوز در این فکر بودم که چقدر به افتادن در دام بالا نزدیک شده بودم و همین باعث شد که تهدید جدید حریفم را نبینم “. و اینک ادامه بازی : ۲۷…c4?! 28. Fc2 Cd5??

29. C.g6 h.g6 30. T.f6 T.f6 31. F.g6 و سفید برد.

 

اندیشیدن به اتفاقات گذشته میتواند باعث اخلال در تمرکزمان شود. شاید یکی از مشکلترین کارهایی که باید انجام دهیم جدا کردن خودمان از دست حوادث اخیر است مثل انتخاب گشایشی نامعقول یا حرکات اشتباه قبلی بخصوص آخرین حرکت اشتباه ما در حالتیکه حریف اجازه برگشت ما به بازی را داده بود.

اکنون به مثالی در این مورد می پردازیم و اینکه چطور بازیکنی نمی تواند به خود بقبولاند که گذشته ها گذشته!

Vitman – Zavin League game, 1995 نوبت سیاه

تمرکز 2

۱۸…Tac8?یک حرکت به ظاهر منطقی ولی در واقع اشتباه به دلیل از دست دادن یک قرصت طلایی : ۱۸… T.d5! 19. C.d5 D.f2! 20. R.f2 Ce421. Rf3 Cg5

با مات . سیاه بعد از انجام حرکتش بسرعت در یاقت که چه فرصتی را از دست داده پس بی صبرانه منتظر پاسخ سقید ماند . بازیکن سفید در یاد داشت خود در باره بازی میگوید که ترکیب بالا را ندیده و نیم ساعت برای انتخاب بین ۱۹.Tac1?? و ۱۹.Ted1 فکر کرده و شانسی حرکت دوم را انتخاب میکند که تصادفی از قربانی وزیر جلوگیری کرده و از خطر ذکر شده دور میشود. ۱۹.Ted1 Ce6 20. De4 Cd4 21. Td2 Tc7 22. Tad1 وضع سیاه خوب است ولی باحتمال زیاد فکرش روی حرکت هجدهم خود دور میزند. ۲۲… Tdd7?? 23. F.d4 و سیاه تسلیم می شود.

بازیکنانی که از مهارتهای تمرکزی پیشرفته برخوردارند جلوی افکار بی فایده خود را درباره احتمالات و امکاناتی که در حرکات قبلی بازی وجود داشته می گیرند و افسوس گذشته را نمی خورند و همچنین از خیال پردازی دربارۀ احساس شیرینی که در آینده خواهند داشت خودداری کرده و از مسیر اصلی بازی منحرف نمی شوند.درعوض فقط و فقط روی زمان حال تمرکز می کنند.

اشتباه دیگر مربوط به تمرکز ،گاهی فلج ناشی از آنالیز نامیده می شود!

(paraliysis by analysis)

بشکل متناقض، تفکر خیلی عمیق ، تأمل طولانی درنظر گرفتن واریانتهای پیچیده و وقت گیر ، می تواند نتایج بدی را بهمراه داشته باشد.

در این باره می توانیم به توضیح تایمانوف در بارۀ یکی از بازیهای حساس خود در مقابل بابی فیشر اشاره کنیم : پوزیسیون را بسیار اطمینان بخش ارزیابی کردم از کشف گشایشی خودم که موفقیت آمیز بود خوشحال بودم …

محاسبه واقعی و جدی واریانتها راشروع کردم … هیچ ادامه مطمئنی را نتوانستم پیدا کنم …

دوباره چندین واریانت مختلف را مرور کردم البته بدون نتیجه مشخص … حدود ۷۲ دقیقه روی پوریسیون تعمق کردم و از لحاظ روانی کاملا تحلیل رفتم . !انرژی ام بسیار کم شد و در حالتی بی تفاوت و دلمرده اولین حرکتی که به ذهنم خطور کرد را انجام دادم که البته حرکتی بازنده بود.

تمرکز یک پروسه است که برای بوجود آمدن به گذشت زمان نیاز دارد. در مرحله آغاز بازی که بازیکنان بیشتر از دانش تئوریکی و ملاحظات کلی خود استفاده می کنند هنوز کاملا در گیر نبرد واقعی نشده اند . تمرکز ضعیف در مرحله شروع بازی می تواند باعث شود که خیلی زود نتیجه بازی در همان حرکات اولیه مشخص شود.

Winterton – raijlich

(حمله ترومپوفسکی) North bay, Canada 1997

1. d4 cf6 2.Fg5 Ce4 3.Fh4 C5 4.Dd3?

 

بازیکن سفید انتظار هیچ اتفاق بدی را در این مرحلۀ خیلی زود از شروع بازی نداشت ولی در واقع حرکت چهارم نوعی خودکشی بدلیل عدم محاسبات جدی بود.

۴…Db6! 5. b3 Dh6!6. Cf3 (6.Dxe4? Dc1 #)  ۶…Dc1 7.Dd1 Db2 8.Cbd2 Cxd29. Cxd2 Dxd4

حرکات مداوم وزیر سیاه خرابی بزرگی را در اردوگاه سفید ایجاد کرد و سیاه برد.

تغییراتی که بر روی تمرکز تاثیرگذار هستند

 

تحقیقات انجام شده در روانشناسی ورزشی ثابت کرده که تمرکز به چندین فاکتور وابسته است.

یکی سن است . سطح میانگین تمرکز برای بچه های کوچک و افراد بالای ۵۰ سال پایین تر است .

 

فاکتور دیگر تجربه مربوط به کار خاص است که همان سالهایی است که فرد در فعالیتهایی مشابه درگیر شده.

 

خستگی بوضوح در یک ارتباط خطی بر روی تمرکز تاثیر گذار است.

 

سطح اظطراب همچنین روی میزان تمرکز تاثیر گزار است و هر چه اضطراب بیشتر باشد توجه ضعیف تر شده و علائم کمتری از محیط جذب و پروسه می شود.

 

و نهایتأ حواس پرتی ناشی از اطلاعات نامربوط درونی و یا بیرونی که می تواند باعث کاهش سطح تمرکز شود.

تحقیق انجام شده بوسیله (۱۹۸۲ چیکسزنت میائی) نتایج جالبی بهمراه داشت. با آنالیز کردن پرسشنامه های داده شده به شطرنجبازان ؛ وی دریافت که تمرکز در مورد اکثربازیکنان بصورت طبیعی و بی تلاش ایجاد می شود . همانطور که یک پاسخ دهندگان اینگونه نوشت : تمرکز مثل تنفس است شما !هرگز به آن فکر نمی کنید. اگر سقف سقوط کند و به شما آسیبی نزند ، می توانید همچنان به بازی خود مشغول باشید و از این سقوط بی خبر.

 

پاسخ دهندگان به این پرسشنامه ها اکثرا سرو صدای زیاد محیط را بعنوان عامل کاهش دهنده تمرکز عنوان کردند . همچنین گرسنگی ، سردرد و یا افزایش فشار خون در میان جوابها ذکر شد.

و به این سئوال که آیا در جریان یک بازی خوب به چیزهای دیگری نیز فکر می کنند؟ ۷۴% جواب منفی دادندکه بنظر ما درصد بالایی است . رقابت با یک حریف ضعیف نیز به عنوان یک عامل کاهش دهنده تمرکز در میان جوابها ذکر شد.

متدهای تمرکز

کتابهای خود آموز راههایی برای افزایش سطح تمرکز شطرنجبازان ارائه می دهند . بنا به تجربه شخصی خودم هر کس باید با آزمایش و خطا تکنیکی مناسب برای خود انتخاب کند.

یک داستان قدیمی متد روسی نگاه کردن به دریا را توصیف می کند که در این متد می توان با نگاه کردن به امواج دریا به آرامش خوبی قبل از هر بازی دست یافت . تمرکز روی یک محرک برای یک دوره پایدار زمانی در واقع نوعی مدیتیشن محسوب می شود .

بعضی از نوابغ جوان روسی عادت دارند در زمان مربوط به حرکت خودشان به جای نگاه کردن به صفحه شطرنج به سقف خیره شوند ! بازیکنان زیادی از این روش تقلید کرده اند ولی متا سفانه این روش یکطرفه عمل می کند ! به این معنی که : نوابغ جوان روسی ممکن است به سقف خیره شوند ولی خیره !شدن به سقف کسی را به یک نابغه جوان روسی تبدیل نمی کند.

یک تکنیک معروف برای تقویت تمرکز روش کوتوف است که آنالیز پوزیسیونهای پیچیده درزمان معین بدون حرکت دادن مهره ها را مثل زمان مسابقه واقعی توصیه می کند .

ایده های دیگری برای افزایش سطح تمرکز بر اساس روشهای مصنوعی ضد عوامل مزاحم تمرکز وجود دارند مثل حلقه کردن دستها دور صورت برای باریک کردن میدان دید و استفاده از گوش گیرهای کوچک برای کم کردن صداهای مزاحم .

روش مفید دیگر حاضر شدن سر میز مسابقه مدتی قبل از شروع آن است به منظور ساختن پروسه تمرکز قبل از شروع بازی .

تعداد زیادی از شطرنجبازان متد تغییر نوع تمرکز را از حالت عمیق و طولانی در زمان مربوط به حرکت خودشان به حالت سریع و سطحی و با ملاحظات کلی در زمان حرکت حریف تمرین میکنند .
البته بازیکنانی نیز هستند که در زمان حرکت حریف راحت تر و موثرتر می توانند تمرکز کنند .

:روانشناسی ورزش راههای زیر را برای افزایش سطح تمرکز توصیه میکند

۱. تمرین در کنار عوامل مزاحم مثل گرما و رطوبت ویا کسی که سر میز غذا میخورد و موزیک گوش خراش و مانند آن. بعنوان مثال بوتوینیک در این !مورد از حریفهایی برای تمرین استفاده میکرد که روی میز سیگار میکشیدند .
۲. استفاده از محرکهای صوتی و فیزیکی در زمانی که به تمرکز قوی نیاز داریم مثل دستورات شرطی کننده ای که به خودمان می دهیم : آرام باش . دقت !کن . و یا نیشگون گرفتن خود .
۳. تکرار اعمال دوره ای ثابت مثل بلند شدن از میز و کشیدن عضلات . پرسیدن سوالات معین از خود درهر حرکت . کنترل وضعیت ساعت هر ۵ حرکت یکبار و مانند آن.

آمادگی ذهنی

نکات مفیدی که هر ورزشکار فعال بهتر است مد نظر قرار دهد از این قرار است:

 

برگزیدن یک راه متعادل برای زندگی شخصی

داشتن وزن طبیعی، تغذیه سالم و عادت به خواب منظم

تمرین منظم

فعالیت های فیزیکی مناسب و مداوم

 

در ارتباط با نکات ذکر شده، دکتر ایوه درباره آماده سازی خود برای مسابقه قهرمانی با آلخین چنین نوشت : یک شطرنج باز باید ذهنی شفاف و اعصابی آهنی داشته باشد در غیر اینصورت هر پوزیسیونی را از دست می دهد حتی پوزیسیونهای خوب و عالی را، بنابراین تمرینهای فیزیکی یک عنصر ضروری در آماده سازی خودم بود. بوکس و شنا را یاد گرفتم و اغلب به تمرینهای ژیمناستک و بازی تنیس پرداختم.

علاوه بر نصایح استاندارد ذکر شده یک شطرنج باز می تواند از لحاظ ذهنی وروانی خود را برای کارهای در پیش رو بیشتر آماده کند ایجاد امادگی ذهنی :و روانی با هدف کمک به خود می تواند در این موارد باشد.

طرح ریزی اعمال در پیش رو و نزدیک

احساس امادگی بهتر

غلبه کردن بر حالتهای استرس و اضطراب قبل از بازی و یا در جریان ان

تمرکز پایدار

پروسه کردن اطلاعات در حالتی موثر

مدیریت برای پروسه تصمیم گیری بهتر

عکس العمل بهتر در مقابل مسائل

یاداوری بهتر خواسته ها و اهداف شخصی

:امادگی ذهنی در شطرنج به معنی جهت دادن و هوشیار کردن به سوی رقابت در پیش رو می باشد.در این ارتباط می توان از سئوالات مفیدی استفاده کرد :حریف من کیست ؟درباره وی چه می دانم؟ انتطار چه نوع نبردی را دارم؟ عملکرد حریفم در این تورنمنت تا کنون چگونه بوده؟

امادگی ذهنی در واقع انتخاب یک استراتژی قبل از شروع رقابت است. به سئوالاتی مثل : چه سیستم گشایشی را باید بکار ببرم ؟ ایا باید برای برد بازی کنم؟ در مقابل پیشنهاد زود هنگام حریف چه خواهم کرد ؟ باید جوابی مشخص قبل از شروع رقابت بدهیم . تحقیقات نشان می دهد که توجه کردن به نتیجه بازی می تواند باعث کاهش میزان عملکرد مطلوب شود بنابراین در آماده سازی برای یک بازی افکار بازیکن باید به جای نتیجه روی اجرای بازی تمرکز یابد.

امادگی ذهنی در ورزش بیشتر شامل نگرش و طرز تفکر مثبت است نگرانی در باره شهرت و یا قدرت حریف باعث افت کیفیت تمرکز و عملکرد مان می شود.

                                                        نقل از سایت اموزش تخصصی شطرنج تبریز

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  قهرمان بانوان کشور - ۱۴۰۳
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام دوم زیر 12 سال استان - 1398
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • ارشیا محمدیان سبچانی
  ارشیا محمدیان سبچانی
  مقام سوم زیر ۱۴ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  قهرمان کشور در مسابقات استاندارد زیر ۱۴ سال ۱۴۰۲
  قهرمان رده سنی زیر ۱۴ سال مسابقات سریع قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۲
  مقام دوم رده سنی زیر ۱۲ سال مسابقات برق آسای قهرمانی کشور - تهران 1401
  مقام سوم مسابقات برق اسای آسیایی در رده سنی زیر ۱۲ سال در بالی اندنزی - 2022
  قهرمان زیر 10سال استان - 1398

 • استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  قهرمان زیر ۱۴ سال کشور در سال ۱۴۰۳
  کسب مقام دومی جهان در رده سنی زیر 12 سال - گرجستان 2022
  اول تیمی زیر 12 سال اسیا - 2021- انلاین
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 10 سال استان - 1398
  مقام سوم زیر 8سال جام اینده سازان کشور -اردیبهشت 1397
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال در سال ۱۴۰۲
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال مسابقات سریع در سال ۱۴۰۲
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • ارسلان بزرگزاد
  ارسلان بزرگزاد
  قهرمان بلیتس زیر ۸ سال کشور در سال ۱۴۰۲
 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • امیر محمد نوروزی
  امیر محمد نوروزی
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۰ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021

 • آرش نظریان
  آرش نظریان
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام سوم رده سنی زیر ۸ سال قهرمانی استان در سال ۱۳۹۸