منطق در شطرنج

تاریخ ثبت مقاله: 1392/04/30

منطق در شطرنج

بازی شطرنج چنان شاخ و برگ می گیرد و چنان گستردگی و تنوعی می یابد که دیگر نمی توان بر اساس محاسبه صرف گفت که کدام شاخه یا شاخه ها به برتری می انجامند.استفاده از راههای میان بر و جست و جو بر اساس توجه به جنبه هایی از پوزیسیونها اهمیت بیشتری پیدا می کند.آنچه موجبات تفاوت سطح شطرنجبازان می شود، نحوه کاربرد این منطق است.استادان بزرگ از توانایی تحلیل استادانه فقط در مورد ضروری استفاده می کنند و بیشتر به منطقی که گفته ایم متوسل می شوند و البته بهترین حرکتها را هم در کوتاهترین زمان پیدا می کنند.توجه شما را به کلیاتی از قواعد بازی استادان جلب می کنیم.

tyuuru

قواعد حمله

بیهوده مهره مهاجم را با مهره مدافع تعویض نکنید.

باید در یکی از عناصر چهارگانه (نیرو ،فضا ،زمان ،ساختار پیاده ای )برتری داشته باشید تا حمله کنید.

هدف عمده در بیشتر حمله ها ایجاد ضعف پیاده ای است.

در جایی حمله کنید که نیرویتان قویتر است، به جز حمله اقلیت که هدف در آن ایجاد پیاده عقب مانده در ستون باز است.

در جهتی حمله کنید که پیاده هایتان نشانه رفته اند.

پوزیسیون بهتر در مرکز، حمله در جناح را توجیه می کند.

tyuuru

قواعد دفاع

در هنگام دفاع، صرفه جویی کنید.مهره زیادی دست و پا گیر مدافع است.

ضعف پیاده ای ایجاد نکنید،و اگر مجبور شدید، این ضعف را در حداقل نگه دارید.

tyuuru

قواعد نیرو

کسی که از لحاظ نیرو جلو باشد در ۹۰ درصد مواقع برنده است.

وقتی از لحاظ نیرو جلو هستید، اصل اساسی تعویض مهره ها است.

tyuuru

قواعد فضا

بکوشید کنترل خود را بر فضا افزایش دهید.

وقتی برتری فضا دارید مهره ها را تعویض نکنید ،مهره های شما با ارزشترند، زیرا مهره های حریفتان در هم رفته و فشرده هستند.

با تعویض های پیاده ای بازی را باز کنید.

حمله خود را بر پیاده ای متمرکز کنید.

tyuuru

قواعد زمان

پوزیسیون را قفل نکنید و یا نبندید.

با تعویض های پیاده ای بازی را باز کنید.

tyuuru

قواعد تعویض

برای اینکه بدون اتلاف وقت ،ستون یا عرض و یا قطری را بگشایید یا تصرف کنید، تعویض کنید.

برای اینکه در اثر عقب نشینی وقت تلف نکنید، تعویض کنید.

برای اینکه مدافع قوی را از میان بردارید ،تعویض کنید.

هنگامی که از لحاظ قوا جلو هستید، تعویض کنید.

وقتی حریفتان ضعف پیاده ای دارد، تعویض کنید.

وقتی پیاده رونده دارید تعویض کنید.

tyuuru

قواعد فیل

فیل در پوزیسیون های باز بهتر است.

وقتی قطرها را بگشایید ،فیل بیشترین کارایی را دارد.

فیل علیه پیاده رونده کارایی خوبی دارد.

tyuuru

قواعد اسب

اسب در پوزیسیون های بسته بهتر است.

اسب اگر در مرکز مستقر شود بیشترین کارایی را دارد.

وقتی پباده های رونده متصل دارید ،اسب بیشترین کارایی را دارد.

tyuuru

قواعد رخ

رخ به ستونهای باز تعلق دارد

هدف نهایی رخ، هجوم به عرض هفتم و هشتم است.

tyuuru

قواعد وزیر

وزیر باید در گشایش در جای خود بماند و در وسط بازی در مرکز باشد.

tyuuru

قواعد شاه

هر چه به آخر بازی نزدیکتر می شوید، شاه را فعالتر کنید.

tyuuru

قواعد پیاده

ماهیت طرح عملیاتی شما به ساختار پیاده ای بستگی دارد.

سه نوع ساختار پیاده ای وجود دارد:ضعیف، محکم، دینامیک

پیاده های مرکزی مهمتر از پیاده های جناحی هستند.

در آخر بازی ،پیاده ها نباید همرنگ فیلتان باشند.

tyuuru

قواعد ساختار پیاده ای

جزایر پیاده ای(ضعیف)

جزایر پیاده ای ضعیف هستند، زیرا به حمایت سوارها نیاز دارند.با کاهش تعداد سوارها، جزایر پیاده ای ضعیف تر می شوند.

وقتی جزایر پیاده ای دارید،آنها را حمایت یا تعویض کنید.

وقتی علیه جزایر پیاده ای بازی می کنید سوار های سبک را تعویض کنید.

tyuuru

پباده های ایزوله یا مفرد­(ضعیف)

پیاده ایزوله وزیر دی d4  یا دی d5 (ضعیف/ دینامیک)

با کاهش تعداد سوار ها، پیاده های ایزوله  ضعیفتر می شوند.

وقتی علیه پیاده هی ایزوله بازی می کنید، سوار های سبک را تعویض کنید.آخر بازی با سوار های سنگین برای شما خوب است.

وقتی علیه پیاده های ایزوله بازی می کنید ،باید آنها را بلوکه کنید.

tyuuru

پیاده های دوبله

وقتی علیه پیاده های دوبله بازی می کنید، آنها را بلوکه کنید.

وقتی خودتان پیاده های دوبله دارید، تا جایی که می توانید آنها را برانید.

tyuuru

پیاده های عقب مانده

وقتی پیاده های عقب مانده دارید، باید سعی کنید آنها را به پیش برانید.

وقتی پیاده های عقب مانده دارید باید سعی کنید فیلی را که با پیاده عقب مانده بلوکه شده است تعویض کنید.

وقتی علیه پیاده عقب مانده بازی می کنید، باید ابتدا محدود و بلوکه اش کنید.سپس از مهره بلوکه کننده به طور سیستماتیک حمایت کنید.سوارها را حول نقطه بلوکه جولان دهید تا دفاع در هم نریزد.آنگاه نابودش کنید.

tyuuru

پیاده های رونده

پیاده رونده را باید به پیش راند.

وقتی پیاده رونده دارید باید سوارها را تعویض کنید.با کاهش تعداد سوارها ،قدرت پیاده رونده رو به افزایش می رود.

وقتی علیه پیاده رونده بازی می کنید، باید بلوکه اش کنید.

tyuuru

پیاده های مجزا

هر چه بازی پیشتر رود، پیاده های مجزا ضعیف تر می شوند.

وقتی علیه پیاده های مجزا بازی می کنید، نباید فکر و ذهن خود را معطوف آنها کنید.در وسط بازی کافی است سوارها را درست مستقر کنید.

وقتی علیه پیاده های مجزا بازی می کنید، باید سوارهای سبک را تعویض کنید.

tyuuru

پیاده های آویزان(دینامیک)

وقتی علیه پیاده های آویزان بازی می کنید، باید سوارهای سبک را تعویض کنید.با کاهش تعداد سوارها، سبک پیاده های آویزان ضعیف تر می شوند.

وقتی علیه پیاده های آویزان بازی می کنید، باید حریفتان را وادار کنید که پیاده غیر مرکزی تر را براند، و سپس پیاده مرکزی تر را بلوکه کنید.

tyuuru

زنجیر پیاده ای (محکم)

پایه زنجیر پیاده ای، میدان جنگ است.

برای حمله به زنجیر، با پیاده به پایه اش حمله کنید.

با سوارها به پایه جدید حمله کنید تا سرانجام ضعفی در جایی ایجاد شود، سپس با با قدرت به این ضعف یورش بیاورید و در آخر بازی مجددا به سراغ ضعف اولیه بروید.

tyuuru

به هر حال این بود شمه ای از آنچه استادان در حین بازی رعایت می کنند.بدیهی است که این قواعد و توصیه ها را می توان باز هم ادامه داد و درسهای بیشتری گرفت.(شطرنجبازان بر اساس تجربه خود در طی سالها به نتایجی می رسند که بر آیند آنها را می توان به صورت قاعده یا دستور در اختیار نوآموزان و جوانان گذاشت.)باری، اساس قضاوت ما در انتخاب حرکت، بیشتر این گونه منطق ها و استنتاجهاست و کامپیوترها درست در چنین عرصه هایی از ما انسانها ضعیف ترند.

تنظیم:استاد رضا رضایی

نقل از سایت شطرنجباز

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

ارسلان در تاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۲

با عرض سلاو
اصل مطلب در سایت اصلی بسیار با سلیقه و منظم منتشر شده است.این ایراد سایت شماست که اکثر مطالب شما به نظر رفع تکلیف می آید.از بینندگان همیشگی سایت شما هستم.

روح الله بابک مهر در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۲

مطالب بسیار خوانا و عالی بود با تشکر از مدیریت سایت و استاد رضا رضایی ، خیلی از مطالب رمز آمیز دیگر در مورد شطرنج وجود دارد که متاسفانه اساتید آنها را بیان نمی کنند؟! پس باید قدر استاد رضایی ها را دانست که چنین مطالبی را بی پرده در اختیار سایرین قرار میدهند

حامیان


قهرمانان
 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  قهرمان بانوان کشور - ۱۴۰۳
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام دوم زیر 12 سال استان - 1398
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • ارشیا محمدیان سبچانی
  ارشیا محمدیان سبچانی
  مقام سوم زیر ۱۴ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  قهرمان کشور در مسابقات استاندارد زیر ۱۴ سال ۱۴۰۲
  قهرمان رده سنی زیر ۱۴ سال مسابقات سریع قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۲
  مقام دوم رده سنی زیر ۱۲ سال مسابقات برق آسای قهرمانی کشور - تهران 1401
  مقام سوم مسابقات برق اسای آسیایی در رده سنی زیر ۱۲ سال در بالی اندنزی - 2022
  قهرمان زیر 10سال استان - 1398

 • استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  قهرمان زیر ۱۴ سال کشور در سال ۱۴۰۳
  کسب مقام دومی جهان در رده سنی زیر 12 سال - گرجستان 2022
  اول تیمی زیر 12 سال اسیا - 2021- انلاین
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 10 سال استان - 1398
  مقام سوم زیر 8سال جام اینده سازان کشور -اردیبهشت 1397
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال در سال ۱۴۰۲
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال مسابقات سریع در سال ۱۴۰۲
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • ارسلان بزرگزاد
  ارسلان بزرگزاد
  قهرمان بلیتس زیر ۸ سال کشور در سال ۱۴۰۲
 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • امیر محمد نوروزی
  امیر محمد نوروزی
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۰ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021

 • آرش نظریان
  آرش نظریان
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام سوم رده سنی زیر ۸ سال قهرمانی استان در سال ۱۳۹۸