نحوه برگزاری مسابقه های شطرنج به روش سوئیسی (دستی)

تاریخ ثبت مقاله: 1391/11/01

به درخواست عده ای از داوران جوان ایران و بسیاری از دوستانی که تمایل دارند در امر داوری فعالیت کنند مطلب ذیل را  تحت عنوان قرعه کشی سوئیس به صوررت دستی تقدیم همه ی عزیزان می نماییم.لازم به توضیح است که مطلب ذیل از مقدمه کتاب قوانین شطرنج که به همت استاد رضا رضایی  منتشر شده است برداشت شده است.امید که مورد توجه قرار گیرد.

 

http://www.shatranjbaz.ir/images/M_images/tyuuru.jpg

می دانیم که مسابقات شطرنج بیش از سایر رشته ها نیاز به زمان دارد.و انجام مسابقه های دوره ای شطرنج هنگامی که تعداد زیادی داوطلب وجود دارد تقریبا عملی نیست.روش های یک حذفی و دو حذفی نیز در شطرنج نمی تواند مورد قبول باشد.به دلایل فوق الذکر از قریب به 40 سال پیش روش خاصی در برگزاری مسابقه های شطرنج چه به صورت تیمی و چه انفرادی معمول گشته که آن را روش سوئیسی می نامند.،

 

مشخصات کلی این روش به شرح ذیل می باشد.

1-کلیه شرکت کنندگان در یک جدول بازی می کنند.

2-هیچ بازیکنی به علت شکست در مسابقه حذف نمی شود.

3-دو بازیکن بیش از یک بار در مقابل هم قرار نخواهند گرفت.

4-در هر دور از مسابقه ها تا حد امکان بازیکنانی با یکدیگر روبرو خواهند شد...که دارای امتیاز مساوی باشند.

5-تعیین رنگ مهره بازیکنان تابع مقررات ویژه ای است که به این ترتیب که عامل شانس در آن دخالت بسیار کمی دارد.

آنچه ذکر شد قوانین عام این روش از مسابه هاست .هر چند روش مزبور دقت عمل مسابقه های دوره ای را ندارد ولی در صورت تعیین تعداد کافی برای دورهای مسابقه می توان به نتیجه ای نسبتا منطقی دست یافت.همینجا توضیح دهیم که امروزه در دنیا بازیکنان شطرنج دارای درجه ملی و یا بین المللی می باشند و مدیر مسابقات با توجه به  درجه بازیکنان شرکت کننده ترتیب تعیین حریف هر بازیکن را می دهد.به این ترتیب احتمال برخورد بازیکنان قویتر در آغاز مسابقه ها با یکدیگر کم و از دست دادن شانس مفهومی پیدا نمی کند.

 

http://www.shatranjbaz.ir/images/M_images/tyuuru.jpg

 

چگونگی تعیین حریفان

الف-در صورتی که بازیکنان درجه بندی شده باشند تمام بازیکنان به ترتیب درجه ای که دارند از شماره یک (قوی ترین بازیکن یا دارنده بالاترین درجه)تا آخر در جدول قرار می گیرند.

ب-در صورت عدم درجه بندی برای بازیکنان، مدیر مسابقه ها می تواند بازیکنان با سابقه و با سابقه را (با توجه به ضوابطی که در اختیار دارد )درجه بندی نموده و به ترتیب از شماره یک الی آخر در جدول قرار دهد.

ج-در صورت عدم شناخت بازیکنان یا هم سطح بودن شرکت کننده ها می توان آنها را از طریق قرعه کشی در جدول قرار داد.توضیح اینکه حتی اگر مدیر مسابقه ها چند نفر را قوی تر از دیگران تشخیص دهد، می تواند آنها را نخست در جدول به ترتیب قدرت قرار داده و سپس برای بقیه از قرعه کشی استفاده نماید.

د-چگونگی تعیین حریف برای هر دور:به منظور آسان شدن امر تعیین حریف برای هر بازیکن در هر دور از کارت مخصوصی استفاده می شود.شکل زیر نمونه ای از کارت مخصوص برگزاری مسابقه ها به روش سوئیسی را نشان می دهد:

 

http://www.shatranjbaz.ir/images/M_images/dsc03159uyui566.jpg

همانطور که ملاحظه می کنید در این کارت همه جزئیات مربوط به هر دور اعم از رنگ مهره ،نام و شماره حریف، نتیجه هر دور و جمع امتیازات بازیکن در هر دور نشان داده می شود.

http://www.shatranjbaz.ir/images/M_images/tyuuru.jpg

 

چگونگی تعیین حریف در دور اول

در صورتی که تعداد شرکت کنندگان زوج باشد، طبیعتا هر بازیکن حریفی خواهد داشت .ولی در صورتی که تعداد شرکت کنندگان فرد باشد، یکی از بازیکنان لاجرم استراحت خواهد نمود و برای این استراحت یک امتیاز پاداش می گیرد.

1-همیشه بازیکنی که آخرین شماره را دارد استراحت می گیرد.

2-هیچ بازیکنی نمی تواند در طول مسابقه دو بار استراحت داشته باشد.

به این ترتیب اگر 65 شرکت کننده داشته باشیم شماره 65 در دور اول استراحت دارد.جلوی نام حریف قید می کنیم: استراحت.

نحوه عمل برای 64 نفر باقیمانده و در جدول زوج به شرح ذیل است:

1-تمام کارتهای بازیکنان را به ترتیب شماره کنار هم قرار می دهیم.

2-نیمی از کارتها را جدا می کنیم.(در حالت فوق 32 کارت را)

3-به ترتیب شماره از بالا تا پایین یک با نصف بعلاوه یک، دو با نصف بعلاوه دو....الی آخر را روبروی هم قرار می دهیم.در مثال فوق الذکر 1 با 33، 2 با 34، 3 با 35 ....و 32 با 64

http://www.shatranjbaz.ir/images/M_images/tyuuru.jpg

 

تعیین رنگ مهره

در دور اول مسابقات رنگ مهره بازیکنان با قرعه کشی تعیین می شود. به این ترتیب که مدیر مسابقات دو نفر اول جدول را فرا می خواند و برای آنها به قید قرعه رنگ مهره را تعیین می کند.در صورتی که شماره یک سیاه و دو سفید داشته باشد کلیه بازیکنان فرد نیمه بالای جدول در مثال فوق (1-3-5-7-....تا 31)بامهره سیاه و شماره های زوج بالای جدول با مهره سفید بازی خواهند کرد (2-4-6-8-...تا 32 )و عکس آن نیز صادق است یعنی ممکن است که شماره های فرد بالای جدول صاحب رنگ سفید و شماره های زوج با سیاه بازی کنند.

پس از تعیین رنگ مهره برای هر بازیکن در محل مخصوص رنگ مهره هر دور، آن را برای او مشخص می نماییم.در پایان دور اول برای برد یک امتیاز، برای مساوی نیم امتیاز و برای باخت صفر امتیاز درنظر می گیریم و در محل نتیجه بازی منظور می داریم.

http://www.shatranjbaz.ir/images/M_images/tyuuru.jpg

 

تعیین حریفان در دور دوم

برای تعیین حریفان در دورهای بعد،نخست با توجه به امتیازات حاصله کارت های بازیکنان هم امتیاز را جدا می کنیم.در پایان دور اول می توانیم سه گروه کارت داشته باشیم :

1- یک امتیازی ها

2-نیم امتیازی ها

3-صفر امتیازی ها

1-در مورد یک امتیازی ها

نخست انها را به ترتیب شماره پشت سر هم مرتب می کنیم.آنگاه مانند دور اول عمل نموده و نیمه اول بازیکنان را به همان ترتیب دور با نیمه دوم روبرو می کنیم.

نکات مهم در این دور که می توانند پرسش برانگیز باشند:

الف-در مورد رنگ مهره :در صورتی که دو حریف در دور قبل رنگ مهره ای متفاوت داشته اند چه باید کرد؟

در این حالت به سادگی رنگ مهره  طرفین عوض می شود یعنی کسی که سیاه داشته باشد با سفید و کسی که سیاه داشته با مهره سیاه بازی می کند.

ب-در صورتی که هر دو حریف رنگ مهره شان یکی بوده چه باید کرد؟

تا چند سال قبل ارجحیت در تعیین حریف شماره و میزان قدرت آنها بود(بدیهی است که هم امتیاز بودن در مرحله اول اهمیت قرار دارد)اما امروز سعی می شود جز در موارد لزوم از دادن یک رنگ مهره مشخص در دو دور متوالی خود داری شود.نحوه کلی و مطلوب آن است که در صورتی که ممکن باشد به شرح ذیل عمل نمود.

پس از تقسیم بازیکنان هم امتیاز به دو گروه (به ترتیب شماره)در صورتی که عملی باشد با پس و پیش کردن کارتهای گروهی که شماره های بزرگتر را دارا می باشد در رنگ مهره بازیکنان هماهنگی ایجاد کرد.فرض کنیم هشت نفر هم امتیاز به ترتیب زیر در اختیار داریم.

1(سفید)              8 (سفید)

2 (سیاه)              9 (سیاه)

5(سفید)             10(سفید)

6 (سیاه)            11 (سیاه)

مقصود از رنگ مهره داخل پرانتز رنگ مهره مهره بازیکنان در دور نخست می باشد در صورت فوق مدیر مسابقه ها می تواند جای شماره های 8 و 9 و 10 یا یازده را عوض کند.دقت کنید ترتیب مزبور دلبخواه نبوده و نمی توان مثلا جای 8 را 11 عوض کرد.همانطور که ملاحظه می نمایید در صورت مزبور این چنین تعیین حریف می شود.

سفید                                سیاه

9                    با                  1

2                    با                  8

11                  با                  5

6                    با                 10

در مورد نیم امتیازی ها و صفر امتیازی ها هم به همین شکل عمل می نماییم .نکته ی مهم.اگر فرضا تنها دو نفر داشته باشیم که نیم امتیاز داشته باشند و بدیهی است که با هم بازی نموده اند در صورت مزبور چه باید کرد؟در این مورد به انتقال بازیکنان مبادرت می ورزیم.

http://www.shatranjbaz.ir/images/M_images/tyuuru.jpg

تحت چه شرایطی و چگونه می توان به انتقال بازیکنان پرداخت؟

قاعده کلی آن است که هر گاه هنگام تعیین حریف در یک گروه هم امتیاز تعداد نفرات فرد باشد یا آنکه بازیکنان آن گروه با هم بازی کرده باشند از انتقال بازیکنان کمک می گیریم.به طور مثال اگر در مثال ذکر شده در مورد یک امتیازی ها به جای هشت نفر هفت نفر می داشتیم باید یکی از بازیکنان نیم امتیازی را ارتقا داده و به گروه یک امتیازی ها وارد نماییم.توجه داشته باشید مهمترین شرط انتخاب فردی که ارتقا می یابد در آن است که به هماهنگی رنگ مهره های بازیکنان گروه بالاتر کمک نموده نه آنکه آن را مختل نماید.نکته مهم دیگر در انتقال آن است که کسی ارتقا می یابد که کوچکترین شماره را دارد ولی جای بزرگترین شماره گروه بالاتر را می گیرد صرف نظر از اینکه چه شماره ای داشته باشد.

حالا یک بار دیگر به مثال گروه یک امتیازی ها بر می گردیم فرض کنیم شماره 10 وجود ندارد بدیهی است که شماره 11 جای او را می گیرد و از میان نیم امتیازی ها کسی را که دور قبل به مهره سفید بازی کرد ارتقا داده و به جای شماره یازده قرار می دهیم در این صورت اگر فرضا شماره 3 در دور اول سفید داشته و مساوی هم کرده باشد علیرغم آنکه شماره اش کمتر از 11 است به جای او نشسته و با مهره سیاه در برابر شماره 6 بازی خواهد کرد.

اما اگر مانند مثال یک 8 نفر بالای جدول تکمیل باشند 2 نفر از صفر امتیازی ها را ارتقا داده و به گروه نیم امتیازی ها آورده و تعیین حریف می نماییم.باز هم متذکر می شویم که دو نفری را ارتقا خواهیم داد که به همانگی رنگ مهره در گروه صفر امتیازی ها و نیم امتیازی ها  کمک نمایند. بعلاوه شماره های کوچکتر را در گروه پایین داشته باشند.

فرض کنیم در جدول 17 نفره در دور نخست شماره 3 با 11 مساوی کرده باشند و چون شماره 17 استراحت داشته و در نتیجه یک امتیاز دارد و گروه یک امتیازی ها زوج می شود که با یکدیگر روبرو می نماییم .اما برای انتخاب 2 نفری که باید از گروه صفر امتیازی ها ارتقا دهیم نخست از رنگ مهره ای که در دور اول داشته اند آنها را تفکیک می نماییم:

سفید             سیاه

4                    9

8                    13

10                  15

16

در اینجا نخست شماره های 4 و 9 را ارتقا می دهیم (ارتقا شماره 8 که به دلیل شماره کوچکتر ارجح است هماهنگی رنگ مهره ها را مختل می سازد هم در گروه بالا و هم در گروه فوق.)

وضع گروه ما بدین صورت در خواهد آمد:

3 (سفید)      4 (سفید)

11 (سیاه(     9 (سیاه)

(گفتیم که شماره کسانی که ارتقا می یابند به ترتیب پس از کلیه کسانی که امتیاز بیشتری دارند قرار می گیرد).

و باز هم برای ایجاد تعادل در رنگ مهره ها جای 4 و 9 را عوض می نماییم به این ترتیب : 9 با مهره سفید با 3 (سیاه) بازی می کند و 11 با مهره سفید با 4 مهره (سیاه) بازی می کند.

9  (سفید)   3 (سیاه)

11 (سفید)   4 (سیاه)

(توجه داشته باشید که رنگ مهره بازیکنان را تعمدا طوری انتخاب نموده ایم که شرایط و نحوه ی انتقال روشن شوند)

تعیین حریف برای بقیه به شرح زیر خواهد بود:شماره 16 استراحت و

سفید               سیاه

13       با         8

15       با        10

 

http://www.shatranjbaz.ir/images/M_images/tyuuru.jpg

 

نحوه تعیین حریف در دورهای بعدی

قوانین عام حاکم بر دورهای اول و دوم همچنان تا پایان حاکم است ولی نکاتی که می توانند سوال برانگیز باشند:

1-گاهی اوقات پیش می آید که پس از تعیین حریف متوجه می شویم ک دو حریف قبلا با هم بازی کرده اند در شرایط مزبور چون همانطور که قبلا ذکر نمودیم هرگز دو بازیکن نمی توانند دو بار با هم بازی کنند مجبوریم نحوه تعیین حریفان را تغییر دهیم.

معمول چنین است که همیشه همانطور که در جابجایی حریفان هنگامی که رنگ مهره آنان با هم تطابق نمی کند در گروه بزرگتر جای بازیکنان را تغییر می دهیم به طور مثال در پایان دور ششم در گروه5/3 امتیازی ها 10 بازیکن داریم که به شکل زیر در برابر هم قرار گرفته اند.

7              33

19           38

21           42

25           56

29           61

حالا می بینیم که شماره های 7 با 33 در دور سوم بازی کرده اند.نخست جای 33 را با 38 عوض می کنیم می بینیم که شماره 38 نیز در دور پنجم با شماره 7 بازی نموده است و در صورتی که جای شماره 33 را با 42 یا 56 و 61 نیز عوض کنیم باز هم یا به دلیل اینکه دو بازیکن با هم بازی نموده و یا آنکه تعادل رنگ مهره ها برهم می خورد شماره 33 را با شماره 29 تعویض می نماییم.همینطور می توانیم جای شماره 7 با 19 را نیز عوض کنیم. در صورتی که به هیچ وجه نتوانیم بین ده نفر مزبور تعیین حریف نماییم (امری که بسیار بسیار غیر محتمل است) آنگاه همچنانکه در مورد شرایط و چگونگی انتقال بازیکنان سخن گفتیم با جابجایی یکی از 5/3 امتیازی ها با یک بازیکن از گروه 3 امتیازی ها به امر تعیین حریف مبادرت می نماییم.باز هم یاد آور می شویم که برای انتقال بازیکن 3/5 به گروه 3 امتیازی ها از بالاترین شماره (در مثال فوق 61)آغاز نموده و در صورتی برای تعیین حریف و رنگ مهره بقیه خللی به وجود آید سراغ 56 یا 42 الخ.... می رویم.و در مرحله بعد ارجح آن است که نخست برای کسی که از گروه فوق پایین آوردیم تعیین حریف نماییم در این صورت می توانیم او را به عنوان کوچکترین شماره 3 امتیازی ها در صدر گروه قرار داده و به تعیین حریف بپردازیم.

2-در دورهای بعدی در صورت تعیین حریف از بالا به پایین ممکن است در پایین جدول دچار اشکال شویم.

آری این احتمال وجود دارد و برای پیشگیری از این امر به طور معمول از دور چهارم (در مواقعی که مسابقه ها در 7 یا 9 دور برگزار می شود)و از دور ششم (در مسابقه هایی که بیش از 9 دور هستند)نخست برای نیمه بالای جدول (بر حسب امتیاز)تعیین حریف از بالا به پایین (بیشترین امتیاز تا کمترین)نموده و آنگاه برای نیمه دوم از آخر به بالا (کم امتیازترین بازیکنان تا بیشترین )تعیین حریف می نماییم.این امر به ما کمک می کند که راحت تر تعیین حریف نماییم.روشن است که در اینجا اگر به طور مثال 4 بازیکن صفر امتیازی (مثلا در دور پنجم)داشته باشیم برایشان تعیین حریف نموده و اگر 2 نیم امتیازی داشته باشیم هر دو را به گروه یک امتیازی ها ارتقا داده و یا برای آنها از پایین ترین یک امتیازی ها تعیین حریف می نماییم.حال اگر 8 بازیکن 1/5 امتیازی داشته باشیم که همه با هم بازی کرده باشند و یا به دلیل دیگری از جمله عدم تطابق رنگ مهره نتوانیم آنها را با هم روبرو کنیم همه آنها را به گروه 2 امتیازی ها ارتقا داده و مانند آنچه که قبلا گفتیم عمل می نماییم.

 

http://www.shatranjbaz.ir/images/M_images/tyuuru.jpg

غیبت بازیکنان

مهر گاه بازیکنی پس از گذشت یک ساعت در مقابل حریفش حاضر نشود بازنده محسوب می شود و برای حریف او یک امتیاز (مانند آنکه در بازی به پیروزی رسیده)منظور و برای بازیکن غایب صفر منظور می کنیم ضمن آنکه کارت وی را بلافاصله از دور مسابقات خارج می کنیم.اما برای آنکه مشخص شود که امتیاز حریف او و باخت او درنتیجه غیبت بوده جلوی امتیاز هر دو حریف (غ) {غایب} به منظور آنکه مشخص شود که بازی ای انجام نشده است را اضافه می کنیم.هدف آن است که گرچه در جدول مسابقه ها برای فرد پیروز یک امتیاز محسوب نموده اید در جدول رده بندی فدراسیون کشور (و در مسابقه های بین المللی برای فدراسیون جهانی )این امتیاز منظور نگشته و بدون بازی به کسی درجه ندهند.در دورهای بعدی بازیکن غایب یا بازیکنی که به مدیر مسابقه ها انصراف خود را از ادامه شرکت در مسابقه اعلام نموده در جدول تعیین حریف جای نداشته و برای او حریفی تعیین نخواهد شد.در صورتی که بازیکنی بعد از غیبت بلافاصله داور را با عذر موجه مطلع سازد می تواند در دورهای بعدی به مسابقه ادامه دهد.به علاوه هر بازیکن می تواند قبل از قرعه کشی به داور اطلاع دهد که قادر به انجام بازی در آن دور خاص نیست.در این صورت داور او را در قرعه کشی آن دور شرکت نمی دهدودر هر صورت داور حق تصمیم برای ادامه بازی یا عدم آن را دارد.

 

http://www.shatranjbaz.ir/images/M_images/tyuuru.jpg

چند دور مسابقه برای چه تعذاذ بازیکن؟

تعیین دورهای مسابقه بستگی تام به میزان امکانات، زمان کافی و تعداد شرکت کنندگان دارد.به طور معمول مسابقه هایی به روش سوئیسی برگزار می شوند که 7 دور ،9 دور و یا یازده دور هستند .البته تعیین این تعداد دورها اجباری نیست و کم یا زیاد هم می شوند.به طوریکه مسابقات تیمی المپیاد جهانی مدتی است که در 13 دور برگزار می شود.به طور کلی در صورتی که 64 بازیکن و یا کمتر داشته باشیم می توانیم از 7 دور استفاده نماییم.گاهی اوقات که هدف تنها نفر اول جدول نیست برای تعیین دقیقتر نفرات برای همین تعداد نیز ،مسابقه ها را در 9 یا 11 دور برگزار می کنند.در جدول 64 نفر می توان گفت که 9 دور مسابقه به طور نسبی نفرات بالای جدول را به دقت تعیین می کند.

 

http://www.shatranjbaz.ir/images/M_images/tyuuru.jpg

چرا معمولا تعداد دورهای مسابقه ها را فرد انتخاب می کنند؟

مهمترین دلیل این امر ایجاد هماهنگی در رنگ مهره بازیکنان است .به این ترتیب که مثلا در جدول 7 دوری اصل بر آن است که هر بازیکن با چهار بار سفید و سه بار سیاه و یا بالعکس چهار بار سیاه و سه بار سفید بازی کند.تجربه نشان داده است که این امر تقریبا عملی است و به این ترتیب در حق بازیکنان از نظر رنگ مهره اجحاف نمی گردد در حالی که در مسابقه های 6 دوری این خطر وجود دارد که بازیکنی بالاجبار چهار بار سیاه بازی کند .امری که چندان خوش آیند بسیاری از بازیکنان نیست.

 

http://www.shatranjbaz.ir/images/M_images/tyuuru.jpg

 

چه مواقعی بالاجبار یک بازیکن دو بار با یک رنگ مهره بازی خواهد کرد؟

اصولا ملاک تعیین حریف در هر دور امتیاز بازیکنان است.یعنی اصل بر آن است که بازیکنان هم امتیاز با یکدیگر روبرو شوند.این اصل برای بازیکنانی که بیشترین امتیاز را دارند واجب الاجرا است مگر در شرایطی که تعداد آنها فرد باشد.در صورتی که مثلا در پایان دور سوم 5 بازیکن 3 امتیازی داشته باشند.نخست با توجه به ترتیب شماره آنها را مرتب می کنیم.

شماره    رنگ مهره       رنگ مهره         رنگ مهره

 

دور اول         دور 2                 دور 3

 

1             سفید          سیاه                 سفید

 

2             سیاه           سفید                 سیاه

 

4             سیاه          سفید                  سیاه

 

7             سفید          سیاه                  سفید

 

23           سیاه           سفید                 سیاه

در این صورت باید از گروه پایین تر یعنی 2/5 امتیازی ها یا 2 امتیازی (در صورتی که 2/5امتیازی نداشته باشیم) فردی را ارتقا می دهید که دو بار با سفید و یکبار با سیاه بازی کرده باشد که هماهنگی رنگ مهره همه حریفان حفظ شود.

ولی در جدول فوق اگر شماره 23 نباشد و فقط چهار بازیکن دیگر 3 امتیاز داشته باشندکار تعیین حریفان بسیار ساده است یعنی به این صورت:

4 سفید          1 سیاه

 

2  سفید         7 سیاه

ولی یک امکان دیگر وجود دارد که گرچه خیلی نادر است ولی ناممکن نیست.آن این است که در جدول فوق شماره 7 وجود نداشته باشد.می بینید که تعادل رنگ مهره به کلی به می خورد.

در این  صورت مجبوریم به یکی از بازیکنان سه بار سیاه و یکبار سفید بدهیم .وضع جدول ما به صورت زیر در می آید:

4 سفید     با        1 سیاه

 

2 سفید     با        23 سیاه

علت اینکه به شماره 23 دو بار سیاه داده ایم این است که قاعده کلی حکم می کند که در موارد مشابه بازیکنی که شماره کوچکتر دارد به تعادل رنگ مهره نزدیک باشد.حالا اگر بر عکس این دو هر کدام دو بار سفید بازی کرده بودند اینک شماره 2 بود که با سیاه بازی می کرد.

تبصره 1-در مواردی که بیش از دو دور به پایان مسابقات باقی مانده باشد مدیر مسابقات برای اجتناب از اختلال رنگ مهره ها می تواند با انتقال چند بازیکن از گروه پایین تر به تعادل رنگ مهره ها کمک نماید.به طور مثال در مورد بالا در صورتی که مسابقه ها در هفت دور انجام شود این امر مجاز است.

تبصره 2-گاهی اوقات حتی در دور دوم مسابقه ها مدیر مسابقه برای حفظ تعادل قدرت بازیکنان از جابجایی بازیکنان برای ایجاد تعادل در رنگ مهره خود داری نموده و به یک بازیکن 2 بار سیاه یا سفید دهد در این صورت 2 نکته باید حتما باید رعایت شود:

1-بازیکنی که شماره کوچکتر دارد رنگ مهره اش به تناوب عوض می شود:یعنی اگر مثلا 1 با 36 بازی کند و هر دو دور قبل سفید داشته اند شماره یک با سیاه و 36 با سفید بازی خواهد کرد و در صورتی که هر دو با سیاه بازی نموده بودند یک با سفید و 36 یا سیاه بازی می کند.

2-در دورهای بعدی حتما باید در صورت امکان این تعادل را برقرار نمود و به بازیکنی که دو بار با سفید بازی نمود دو بار متوالی سیاه داده و یا بالعکس.توجه داشته باشید که آنچه ذکر نمودیم برای اطلاع شطرنج بازان از روشهای مختلف است وگرنه تعادل در رنگ مهره برای ما روش مطلوب و قابل اجرا است.و حتما مثلا در مسابقه هفت دوری نباید بیش از 4 بار بازیکنی با یک رنگ مهره بازی کند.به طور مثال 4 بار با سیاه و 3 بار با سفید.

نقل از سایت شطرنجباز

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  قهرمان بانوان کشور - ۱۴۰۳
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام دوم زیر 12 سال استان - 1398
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • ارشیا محمدیان سبچانی
  ارشیا محمدیان سبچانی
  مقام سوم زیر ۱۴ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  قهرمان کشور در مسابقات استاندارد زیر ۱۴ سال ۱۴۰۲
  قهرمان رده سنی زیر ۱۴ سال مسابقات سریع قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۲
  مقام دوم رده سنی زیر ۱۲ سال مسابقات برق آسای قهرمانی کشور - تهران 1401
  مقام سوم مسابقات برق اسای آسیایی در رده سنی زیر ۱۲ سال در بالی اندنزی - 2022
  قهرمان زیر 10سال استان - 1398

 • استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  قهرمان زیر ۱۴ سال کشور در سال ۱۴۰۳
  کسب مقام دومی جهان در رده سنی زیر 12 سال - گرجستان 2022
  اول تیمی زیر 12 سال اسیا - 2021- انلاین
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 10 سال استان - 1398
  مقام سوم زیر 8سال جام اینده سازان کشور -اردیبهشت 1397
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال در سال ۱۴۰۲
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال مسابقات سریع در سال ۱۴۰۲
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • ارسلان بزرگزاد
  ارسلان بزرگزاد
  قهرمان بلیتس زیر ۸ سال کشور در سال ۱۴۰۲
 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • امیر محمد نوروزی
  امیر محمد نوروزی
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۰ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021

 • آرش نظریان
  آرش نظریان
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام سوم رده سنی زیر ۸ سال قهرمانی استان در سال ۱۳۹۸