تاريخچه المپيادهاي جهاني شطرنج از سال 1956 تا 1958(2)

تاریخ ثبت مقاله: 1391/09/01

نقل از رخ Xرخ

تاريخچه المپيادهاي جهاني شطرنج از سال 1956 تا 1958(2)

دوازدهمين دوره: مسكو 1956

دوازدهمين دوره بازيهاي المپياد براي ما از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا قهرمانان ايراني، اولين حضور خود در بازيهاي المپياد را به نمايش گذاشتند. در اين دوره از بازيها كه 34 تيم حضور داشتند پس از بازيهاي مقدماتي، با توجه به امتيازات تيم هاي شركت كننده 12 تيم براي گروه A، 12 تيم براي گروه Bو 10 تيم باقيمانده براي گروه Cانتخاب شدند. گروه Aبراي عنوانهاي اول تا دوازدهم ، گروه Bبراي عنوانهاي سيزدهم تا بيست و چهارم و گروه Cبراي رتبه هاي بيست و پنجم تا سي و چهارم مبارزه مي كردند. تيم ايران پس از بازيهاي مقدماتي در گروه Cقرار گرفت. ده تيم شركت كننده در اين گروه عبارت بودند از فيلي پين كه با 24 امتياز از مجموع 36 بازي  به عنوان اول گروه Cدست يافت كه عنوان بيست و پنجم جهان بشمار مي رفت، تيم شركت كننده اي از سارلند با 23 امتياز دوم شد و هندوستان با 5/20 امتياز به مقام سوم گروه رسيد . تيم شطرنج ايران كه براي اولين با ر در يك مسابقه بين المللي حضور مي يافت و تجربه اي در رويدادهاي جهاني نداشت با 19 امتياز چهارم شد كه عنوان بيست و هشتم جهان بشمار مي رفت . رتبه هاي بعدي گروه Cبه ترتيب نصيب مغولستان، پورتوريكو، اسكاتلند، يونان، ايرلند و لوكزامبورك گرديد.

قهرمانان ايراني به ترتيب ميز عبارت بودند از زنده ياد يوسف صفوت، خشايار مصطفوي، عبدالحسين نوابي، عباس لطفي، شادروان جمال الدين عصار و ميخائيل نظريان.

حضور 34 تيم در مسكو ركورد جديدي براي مسابقات المپياد بر جاي گذاشت. تيم ملي شطرنج ايران در كنار تيم هاي هند، مغولستان و فيليپين براي اولين بار گام به اين رقابتها نهاد. در غياب آمريكا، كشور ميزبان با بزرگاني همچون قهرمان جهان باتوينيك، اسميسلوف، كرس، برونشتاين، تايمانوف و گلر بخت اول قهرمانبي محسوب مي شد.

 

مرحله مقدماتي

مسابقات مجدداً در چهار گروه مقدماتي آغاز شد و سه تيم برتر هر گروه در دسته يك براي قهرماني به مبارزه پرداختند.

در گروه اول مقدماتي شوروي به راحتي با 23.5 امتياز حاصل از 7 پيروزي پياپي اول شد و به همراه بلغارستان و سوئيس به گروه Aفينال راه يافت. در گروه 2 يوگسلاوي، رژيم اشغالگر و دانمارك از ديگران پيشي گرفتند. در گروه 3 آرژانتين، آلمان غربي و انگليس در يك رقابت فشرده موفق به حضور در جمع 12 تيم برتر شدند. در گروه چهار هم مجارستان، روماني و چكسلاواكي بالاتر ار بقيه قرار گرفتند تا در مرحله بعد براي كسب جام قهرماني بجنگند.

تيم ملي ايران در اولين حضور جهاني نتوانست نتايج چشمگيري كسب كند. ايران كه در گروه 4 مقدماتي قرار گرفته بود با 7 شكست و يك پيروزي و كسب 8.5 امتياز از مجموع 32 امتياز ممكن در قعر جدول قرار گرفت تا در مرحله بعد در گروه  Cبه رقابت بپردازد.

نتايج دور به دور تيم ايران در مرحله مقدماتي به شرح زير است:

مرحله مقدماتي - دور اول

يونان 3 1

ايران

سياپراس 0 1 صفوت
آگوس 1 0 مصطفوي
لووردوس 1 0 نوابي
آناستاسوپولوس 1 0 لطفي

به اين ترتيب اولين بازي تيم ملي شطرنج ايران در المپياد  با شكست 3 بر يك مقابل تيم نه چندان قدرتمند يونان كه تجربه حضور در سه المپياد قبل را داشت، همراه بود. استاد صفوت با پيروزي برابر حريف خود، اولين پيروزي انفرادي ايران را رقم زد. ضمن آنكه بازي وي با حريف يوناني به عنوان يكي از جالب ترين بازيهاي المپياد 1356 برگزيده شد.

 

مرحله مقدماتي - دور دوم

ايران 1.5 2.5

آلمان شرقي

صفوت 0 1 اولمن - IM
مصطفوي 0.5 0.5 ديتمان
نوابي 0 1 هرمان
لطفي 1 0 فوش

 

مرحله مقدماتي - دور سوم

چكسلوواكي 4 0

ايران

فيليپ - GM 1 0 صفوت
پاخمن - GM 1 0 مصطفوي
رجيفير - IM 1 0 نوابي
يزك 1 0 لطفي

در دور سوم ايران به مصاف يكي از مدعيان قهرماني يعني چكسلوواكي رفت. آنها عنوان نايب قهرماني سال 1933  و سومي سال 31 را در اختيار داشتند.

 

مرحله مقدماتي - دور چهارم

ايران

1 3 فيليپين
صفوت 1 0 باديلس
مصطفوي 0 1 كامپومانس
لطفي 0 1 بنيتز س
عصار 0 1 كاردوسو

 

مرحله مقدماتي - دور پنجم

كلمبيا 2.5 1.5 ايران
كوئلار گاچارنا 1 0 صفوت
ساچز - IM 0 1 مصطفوي
دي گريف 0.5 0.5 نوابي
رسترپو 1 0 نظريان

 

مرحله مقدماتي - دور ششم

ايران 1 3

روماني

صفوت 1 0 سيوكالتي
مصطفوي 0 1 سوس
نوابي 0 1 گيتسكيو
لطفي 0 1 رادولسكيو

 

مرحله مقدماتي - دور هفتم

تيم ملي ايران مقابل مجارستان قهرمان جهان در سالهاي 1927 و 1928 نيز مانند ديدار با چكسلوواكي 4 بر صفر مغلوب شد. بازيكن ميز چهار مجارستان در آن سال كسي نبود جز پورتيش جوان كه در چندي بعد به يكي از قدرتهاي بزرگ شطرنج جهان تبديل شد.

مجارستان

4 0 ايران
سزابو - GM 1 0 صفوت
بارسزا - GM 1 0 مصطفوي
سزبلاگي - IM 1 0 نوابي
پورتيش 1 0 لطفي

 

مرحله مقدماتي - دور هشتم

ايران 2.5 1.5

بلژيك

صفوت 0 1 اوكلي دي گالوي - GM
مصطفوي 0.5 0.5 دونكلبلام
نوابي 1 0 ليمبوس
لطفي 1 0 وان دن بروك

به اين ترتيب اولين پيروزي تيم ملي ايران در المپيادهاي شطرنج در آخرين بازي مرحله مقدماتي مقابل تيم ملي بلژيك به دست آمد.

 

مرحله مقدماتي - دور نهم

تيم ايران در اين دور در حالي كه هيچ بختي براي قرار گرفتن در گروه  Bمرحله نهايي نداشت به استراحت پرداخت.

جدول مرحله مقدماتي - گروه C

امتياز 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه فينال
23 4 3.5 3.5 3.5 2 2 2 2.5 * مجارستان 1 A
21.5 3 4 3.5 2.5 2.5 2.5 2 * 1.5 روماني 2
21.5 4 3 4 2 2.5 2 * 2 2 چكسلوواكي 3
18.5 2.5 4 3 2.5 1 * 2 1.5 2 آلمان شرقي 4 B
18 2.5 4 1.5 2 * 3 1.5 1.5 2 كلمبيا 5
14.5 1.5 2.5 3 * 2 1.5 2 1.5 0.5 بلژيك 6
10 3 1.5 * 1 2.5 1 0 0.5 0.5 فيليپين 7 C
8.5 3 * 2.5 1.5 0 0 1 0 0.5 يونان 8
8.5 * 1 1 2.5 1.5 1.5 0 1 0 ايران 9

 

مرحله نهايي

شوروي مرحله نهايي را با پيروزي قاطع 4 بر صفر مقابل انگلستان آغاز كرد. اما آنها خيلي زود و در دور چهارم به صخره سخت مجارستان برخورد كردند و 2.5 بر 1.5 مغلوب شدند تا مجارها را در صدر جدول در كنار خود ببينند. در دور هفتم شوروي با نتيجه 3.5 بر 0.5 چكسلاواكي را در هم شكست و پس از آن حاكم مطلق صدر جدول بود. در نهايت ياران باتوينيك با 31 امتياز و 4.5 امتياز بيشتر بار ديگر بر اريكه قهرماني جهان تكيه زدند. يوگسلاوي و مجارستان كه در دور آخر با هم مساوي كرده بودند با 26.5 امتياز به كار خود پايان دادند كه يوگسلاوي به لطف امتياز شكني بهتر نقره گرفت و برنز نصيب مجارستان شد.

مردان شوروي علاوه بر قهرماني موفق به كسب 5 مدال انفرادي از جمله 3 مدال زرين نيز شدند.

تيم ايران در مرحله نهايي بهتر كار كرد و توانست در گروه Cعنوان چهارم و در مجموع بيست و هشتم جهان را به دست آورد. نتايج تيم ملي شطرنج كشورمان در مرحله نهايي المپياد مسكو به شرح زير است:

امتياز 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه
31 2.5 2.5 3.5 3 4 3.5 2.5 3 2.5 1.5 2.5 * شوروي 1
26.5 2.5 2 3 3 2.5 2.5 3 2.5 2 2 * 1.5 يوگسلاوي 2
26.5 4 2.5 2.5 3 2 2.5 2 2 1.5 * 2 2.5 مجارستان 3
23 3.5 1.5 1.5 2 2.5 3 1.5 1.5 * 2.5 2 1.5 آرژانتين 4
22 2.5 2.5 2.5 1.5 2 1.5 2.5 * 2.5 2 1.5 1 آلمان غربي 5
22 3 1.5 2.5 3 1.5 2 * 1.5 2.5 2 1 1.5 بلغارستان 6
20.5 3 3 2 1.5 2 * 2 2.5 1 1.5 1.5 0.5 چكسلوواكي 7
20 2 2.5 1.5 2.5 * 2 2.5 2 1.5 2 1.5 0 انگلستان 8
19 2.5 2 2 * 1.5 2.5 1 2.5 2 1 1 1 سوئيس 9
19 1 3 * 2 2.5 2 1.5 1.5 2.5 1.5 1 0.5 دانمارك 10
19 2 * 1 2 1.5 1 2.5 1.5 2.5 1.5 2 1.5 روماني 11
15.5 * 2 3 1.5 2 1 1 1.5 0.5 0 1.5 1.5 اسرائيل 12
امتياز 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه
24 4 3 3 2 2.5 3 3.5 1.5 1.5 * فيليپين 25
23 4 2.5 3 2.5 2 2 2.5 2 * 2.5 سار 26
20.5 2 3 2.5 1.5 1.5 3.5 2 * 2 2.5 هند 27
19 3.5 3 1.5 3 2.5 1.5 * 2 1.5 0.5 ايران 28
18.5 2.5 2 3 3 2 * 2.5 0.5 2 1 پورتوريكو 29
18.5 3 2 2 2 * 2 1.5 2.5 2 1.5 مغولستان 30
17.5 3 2 2.5 * 2 1 1 2.5 1.5 2 اسكاتلند 31
17 3.5 3 * 1.5 2 1 2.5 1.5 1 1 يونان 32
13 1.5 * 1 2 2 2 1 1 1.5 1 ايرلند 33
9 * 2.5 0.5 1 1 1.5 0.5 2 0 0 لوكزامبورگ 34

مرحله نهايي - دور اول

ايران 3 1

ايرلند

صفوت 0 1 ماهر
مصطفوي 1 0 ريلي
نوابي 1 0 والش
لطفي 1 0 دونفي

 

مرحله نهايي - دوم

پورتوريكو 2.5 1.5

ايران

كولون رومرو 0.5 0.5 صفوت
پلا 1 0 مصطفوي
بنيتز ف 0 1 لطفي
ريسمان 1 0 عصار

 

مرحله نهايي - دورسوم

ايران

1.5 2.5

سار

صفوت 0 1 بنكنر
نوابي 1 0 لورسن
لطفي 0 1 ويشلبائومر
عصار 0.5 0.5 اشميت

 

 

مرحله نهايي - دورچهارم

ايران 1.5 2.5 يونان
صفوت 0 1 سياپراس
مصطفوي 0.5 0.5 آگوس
نوابي 0 1 آناستاسوپولوس
لطفي 1 0 ماستيچياديس

يوناني ها يك بار ديگر ايران را شكست دادند هرچند كه در پايان رقابتها 4 پله پايين تر از ايران و در رده 34 قرار گرفتند. 

 

مرحله نهايي - دورپنجم

مغولستان 1.5 2.5 ايران
ژوگدر 0.5 0.5 صفوت
ژامساران 1 0 مصطفوي
مومو 0 1 نوابي
تومورباتور 0 1 لطفي

 

مرحله نهايي - دورششم

ايران 3.5 0.5

لوكزامبورگ

صفوت 1 0 وانتز
مصطفوي 1 0 كونرادي
نوابي 0.5 0.5 اشنايدر
لطفي 1 0 فيليپ

 

مرحله نهايي - دورهفتم

فيليپين 3.5 0.5 ايران
باديلس 1 0 صفوت
كامپومانس 0.5 0.5 مصطفوي
بنيتز 1 0 لطفي
كاردوسو 1 0 نظريان

مصطفوي كه در دور مقدماتي مغلوب كامپومانس شده بود، در اين مرحله نيم امتياز گرفت. حريف او كسي بود كه سالها بعد به عنوان رئيس فدراسيون جهاني در نوك هرم شطرنج جهان حكمراني مي كرد.

 

مرحله نهايي - دورهشتم

ايران 2 2 هند
صفوت 0.5 0.5 ساپره
مصطفوي 0.5 0.5 گوپتا
نوابي 0 1 ماهيشكار
لطفي 1 0 ونكاترامان

ديدار دو تيم تازه وارد به المپياد شطرنج كه كه از قضا از هر دو كشور به عنوان زادگاه شطرنج ياد مي كنند جالب توجه بود. هرچند كه اين ديدار به تساوي انجاميد، اما هنديها خيلي سريع از رقيب ديرينه خود سبقت گرفتند و خود را به سطح تيمهاي تراز اول جهان رساندند.

 

مرحله نهايي - دورنهم

اسكاتلند 1 3 ايران
فالونه 0.5 0.5 صفوت
مك گوان 0 1 مصطفوي
تامسون 0.5 0.5 نوابي
ميدلتون 0 1 لطفي

اين پيروي جالب توجه باعث شد ايران يك پله در جدول صعود كند و در نهايت در مكان بيست و هشتم جهان جاي بگيرد.

مرحله مقدماتي - گروه 4

مرحله==>

bye

BEL

HUN

ROM

COL

PHI

CSR

GDR

GRE

حريف=>

 

0

0

1

0

1

0

0

1

صفوت

1

0.5

0

0

1

0

0

0.5

0

مصطفوي

2

1

0

0

0.5

 

0

0

0

نوابي

3

1

0

0

 

0

0

1

0

لطفي

4

 

 

 

 

0

 

 

 

عصار

r1

 

 

 

0

 

 

 

 

نظريان

r2

2.5

0

1

1.5

1

0

1.5

1

 

 

مجموع

مرحله نهايي - گروه C

درصد

بازي

امتياز

SCO

IND

PHI

LUX

MGL

GRE

SAA

PUR

IRL

35.3

17

6

0.5

0.5

0

1

0.5

0

0

0.5

0

40.6

16

6.5

1

0.5

0.5

1

0

0.5

 

0

1

39.3

14

5.5

0.5

0

 

0.5

1

0

1

 

1

56.3

16

9

1

1

0

1

1

1

0

1

1

16.7

3

0.5

 

 

 

 

 

 

0.5

0

 

0

2

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

40.4

68

27.5

3

2

2

0.5

3.5

2.5

1.5

1.5

3

 

مرحله مقدماتي - دور اول

اسپانيا 3.5 0.5

ايران

IM - سالامانکا

0.5 0.5 صفوت
پرز 1 0 مشيان
IM - آلبرو 1 0 پاكدامن
مالوفره 1 0 لطفي

مرحله مقدماتي - دور دوم

ايران

0.5 3.5

ايسلند

صفوت 0 1 يوهانسون
مشيان 0.5 0.5 پالماسون
پاكدامن 0 1 پوربرگسون
نوابي 0 1 يانسون

مرحله مقدماتي - دور سوم

آمريكا 3.5 0.5

ايران

IM - لومباردي 1 0 صفوت
GM - بيسژور 1 0 مشيان
GM - ايوانز 1 0 پاكدامن
GM - روسوليمو 0.5 0.5 نوابي

مرحله مقدماتي - دور چهارم

نروژ

2 2 ايران
رويان 0 1 مشيان
وستول 1 0 پاكدامن
بوکمن 0.5 0.5 لطفي
ليندبلوم 0.5 0.5 نوابي

مرحله مقدماتي - دور پنجم

تيم ايران در اين دور استراحت داشت
 

مرحله مقدماتي - دور ششم

فنلاند 3 1

ايران

IM - اويانن 1 0 صفوت
IM - بوک 0 1 مشيان
فرد 1 0 پاكدامن
هالستروم 1 0 عصار

مرحله مقدماتي - دور هفتم

ايران

1 3 اسرائيل
صفوت 1 0

IM - پوراث

مشيان 0 1 IM - چرنياک
پاكدامن 0 1 آلوني
لطفي 0 1 اسميلتينر

مرحله مقدماتي - دور هشتم

آفريقاي جنوبي 2.5 1.5 ايران
هيدنفلد 1 0 صفوت
کيربي 0.5 0.5 مشيان
گريواينيز 1 0 پاكدامن
ايساکسون 0 1 نوابي

مرحله مقدماتي - دور نهم

ايران

0.5 3.5 آلمان غربي
صفوت 0 1 تروگر
مشيان 0 1 IM - اشميد
پاكدامن 0.5 0.5 IM - پفيفر
عصار 0 1 لمان

جدول مرحله مقدماتي - گروه C

امتياز 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه فينال
23.5 3.5 3.5 3.5 3 3 2.5 2.5 2 * اسپانيا 1 A
23 3.5 3.5 3 3 3.5 3 1.5 * 2 آمريکا 2
22 3.5 4 4 1.5 2 3 * 2.5 1.5 آلملن غربي 3
15.5 3.5 2 2 2.5 2 * 1 1 1.5 ايسلند 4 B
15.5 3 1.5 2.5 3 * 2 2 0.5 1 فنلاند 5
15 3 3 2 * 1 1.5 2.5 1 1 اسرائيل 6
11.5 2 2.5 * 2 1.5 2 0 1 0.5 نروژ 7 C
10.5 2.5 * 1.5 1 2.5 2 0 0.5 0.5 آفريقاي جنوبي 8
7.5 * 1.5 2 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 ايران 9

مرحله نهايي

 

مرحله نهايي - دور اول

ايران

3 1

پورتوريكو

صفوت 1 0 سينترون
مشيان 1 0 بنيتز
پاكدامن 0 1 للاواندرو
لطفي 1 0 ويسپو

 

مرحله نهايي - دوم

فيليپين 2 2

ايران

کاردوسو - IM

1 0 صفوت
کامپومانس 0 1 مشيان
بورخا 1 0 پاكدامن
آلدکوا 0 1 لطفي

 

مرحله نهايي - دورسوم

ايران

1.5 2.5

يونان

صفوت 1 0 آگوس
مشيان 0 1 پاناگوپولوس
پاكدامن 0.5 0.5 آناستاسوپولوس
لطفي 0 1 زوگرافاکيس

مرحله نهايي - دور چهارم

ايرلند 3 1

ايران

والش 0.5 0.5 صفوت
رايلي 1 0 مشيان
راسل 0.5 0.5 پاكدامن
ريد 1 0 لطفي

مرحله نهايي - دور پنجم

ايران

3 1 تونس
صفوت 1 0 لقا
مشيان 1 0 هروجي
پاكدامن 0 1 کچوک
لطفي 1 0 محسن

 

مرحله نهايي - دور ششم

ايران

3 1

ايتاليا

صفوت 0 1 پريماورا
مشيان 1 0 روماني
لطفي 0 1 پالميوتو
نوابي 0 1 لاکو

 

مرحله نهايي - دور هفتم

نروژ 2 2

ايران

وستول 1 0 صفوت
اوفستاد 0.5 0.5 مشيان
بوکمان 0.5 0.5 پاكدامن
هالورسن 0 1 نوابي

مرحله نهايي - دور هشتم

ايران 2 2 لبنان
مشيان 0 1 چلبي
پاكدامن 1 0 گابريل
لطفي 0 1 ترازي
نوابي 1 0 سوکار

 

مرحله نهايي - دور نهم

آفريقاي جنوبي

2.5 1.5

ايران

هيدنفلد 0.5 0.5 صفوت
کيربي 0 1 مشيان
گريواينز 1 0 پاكدامن
ايساکسون 1 0 عصار

 

مرحله نهايي - دور دهم

ايران

1.5 2.5 اسكاتلند
صفوت 0 1 آيتکن
مشيان 1 0 مک لئود
پاكدامن 0 1 بکينگهام
نوابي 0.5 0.5 تامسون

مرحله نهايي - دور يازدهم

پرتغال

2.5 1.5

ايران

دورائو 0.5 0.5 صفوت
اوليويرا 0.5 0.5 مشيان
ريبريو 1 0 پاكدامن
گونکالوز 0.5 0.5 لطفي
امتياز 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه
30 3.5 4 2.5 3 2 2.5 3 3 3 2 1.5 * نروژ 25
29.5 2.5 3 3.5 4 2 3 2 3 2 2 * 2.5 فيليپين 26
28 2.5 3.5 4 2.5 2.5 3 2 2 2 * 2 2 آفريقاي جنوبي 27
26.5 3.5 4 2.5 3 3 1.5 1.5 2.5 * 2 2 1 ايتاليا 28
25.5 3.5 2 4 3.5 2.5 2.5 2 * 1.5 2 1 1 اسکاتلند 29
25 3 3 2 2.5 2.5 2.5 * 2 2.5 2 2 1 يونان 30
23 3.5 3.5 2.5 2 2.5 * 1.5 1.5 2.5 1 1 1.5 پرتغال 31
20 2 3 1 3 * 1.5 1.5 1.5 1 1.5 2 2 ايران 32
14.5 2 1.5 2.5 * 1 2 1.5 0.5 1 1.5 0 1 پورتوريکو 33
14.5 2 1 * 1.5 3 1.5 2 0 1.5 0 0.5 1.5 ايرلند 34
14 2.5 * 3 2.5 1 0.5 1 2 0 0.5 1 0 تونس 35
13.5 * 1.5 2 2 2 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1.5 0.5 لبنان 36

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  قهرمان بانوان کشور - ۱۴۰۳
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام دوم زیر 12 سال استان - 1398
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • ارشیا محمدیان سبچانی
  ارشیا محمدیان سبچانی
  مقام سوم زیر ۱۴ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  قهرمان کشور در مسابقات استاندارد زیر ۱۴ سال ۱۴۰۲
  قهرمان رده سنی زیر ۱۴ سال مسابقات سریع قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۲
  مقام دوم رده سنی زیر ۱۲ سال مسابقات برق آسای قهرمانی کشور - تهران 1401
  مقام سوم مسابقات برق اسای آسیایی در رده سنی زیر ۱۲ سال در بالی اندنزی - 2022
  قهرمان زیر 10سال استان - 1398

 • استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  قهرمان زیر ۱۴ سال کشور در سال ۱۴۰۳
  کسب مقام دومی جهان در رده سنی زیر 12 سال - گرجستان 2022
  اول تیمی زیر 12 سال اسیا - 2021- انلاین
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 10 سال استان - 1398
  مقام سوم زیر 8سال جام اینده سازان کشور -اردیبهشت 1397
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال در سال ۱۴۰۲
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال مسابقات سریع در سال ۱۴۰۲
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • ارسلان بزرگزاد
  ارسلان بزرگزاد
  قهرمان بلیتس زیر ۸ سال کشور در سال ۱۴۰۲
 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • امیر محمد نوروزی
  امیر محمد نوروزی
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۰ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021

 • آرش نظریان
  آرش نظریان
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام سوم رده سنی زیر ۸ سال قهرمانی استان در سال ۱۳۹۸