پیکارهای برگزیده: اشتاینیتز - زوکرتورت آمریکا 1886 آناند - گلفاند مسکو 2012

تاریخ ثبت مقاله: 1391/03/06

 

 

پیکارهای برگزیده:

 

اشتاینیتز - زوکرتورت آمریکا 1886

 

آناند - گلفاند مسکو 2012

 

"ویسوانتان آناند" در دور هشتم مسابقه فیتال عنوان قهرمانی شطرنج جهان توانست با خلق یک پیروزی 17 حرکته رکورد کوتاهترین بازی تاریخ مسابقات قهرمانی شطرنج جهان را که پیش از این متعلق به "ویلهلم اشتاینیتز" اولین قهرمان رسمی تاریخ شطرنج جهان و در 19 حرکت بود را از آن خود کند.

مسابقه فینال عنوان قهرمانی شطرنج جهان که از 22 اردبهشت ماه آغاز و تا 12 خرداماه در محل گالری "تریتیاکوف"  در شهر مسکو برگزار می شود در حالی در پایان دور دهم با نتیجه مساوی 5-5 در جریان است که تنها دو بازی از ده بازی انجام شده با نتیجه قطعی همراه بوده است.اولین نتیجه قطعی را "بوریس گلفاند" در بازی هفتم به نفع خود و در یک بازی حساب شده رقم زد.

 این استاد بزرگ 43 ساله که پیش از این کمتر کسی فکر می کرد که بتواند تا بدینجای مسابقات چنین مستحکم در مقابل "ویسواناتان آناند" مدافع هفت ساله عنوان قهرمانی جهان مقاومت کند ، اولین پیشتاز مسابقات نام گرفت.

اما این پیروزی مدعی عنوان قهرمانی شطرنج جهان تنها یک روز ادامه داشت چرا که خیلی زود "آناند" در بازی هشتم و با استفاده از اشتباه نابخشودنی حریف بازی را به تساوی کشاند. هر چند همیشه برد و باختها در شطرنج جذابیت خود را داشته اند اما چیزی که بیش از همه  بازی هشتم قهرمانی جهان را در مسکو  قابل توجه کرده است ، رکوردشکنی تاریخی این بازی بود چرا که قهرمان شطرنج جهان در این بازی تنها در 17 حرکت "گلقاند" را به زانو در آورد تا این بازی به کوتاهترین بازی در طول تاریخ رقابتهای شطرنج جهان تبدیل شود.پیش از این این رکورد مربوط به پیروزی 19 حرکته "ویلهلم اشتاینیتز" اولین قهرمان رسمی شطرنج جهان بر "یوهانس هرمان زوکرتورت" به تاریخ 23 مارس 1886 میلادی بود  اما 126 سال بعد در مسکو این رکورد از آن "آناند" قهرمان هندی شطرنج جهان شد.با هم نگاهی به این دو بازی تاریخ ساز می کنیم.بازی اول با تفسیر تاریخی و هر چند کوتاه پیشگامان جهان شطرنج و بازی دوم با تفسیر استاد بین المللی "مالکولم پین" است که در ادامه ملاحظه می فرمایید. در ضمن در روز استراحت پس از بازی استاد بزرگ "دانیل گینگ" مفسر توانای جهان شطرنج ، تفسیری ویدئویی بر بازی تاریخی "اشتاینیتز-زوکرتورت" کرده است که درانتها از نظر می گذرانید.  

 

 

Steinitz vs Zukertort

 

 

Steinitz,William - Zukertort,Johannes Hermann [C25]

World Championship 01st USA (20), 29.03.1886

 

1.e4 e5 2.Nc3 Nc6 3.f4 exf4 4.d4!? Das Steinitzgambit 4...d5 5.exd5 Qh4+ 6.Ke2 Qe7+ 7.Kf2

 

 

[7.Kf3 Qh4 8.Ke2 Qe7+ 9.Kf3= Steinitz-Mackenzie New York 1883]

7...Qh4+ 8.g3 fxg3+ 9.Kg2 Nxd4

 

 

[9...Bd6 10.Qe1+ Nce7 11.hxg3 Qxd4 12.Nf3 12.«h4= Steinitz-Tschigorin London 1883 12...Qb6 13.Be3 Qxb2 14.Bd3 Bb4 15.Bd4 f6 16.Rb1 Bxc3 17.Bxc3 Qxa2 18.Rb5‚ » Analyse R.Steel Kalkutta Steinitz]

10.hxg3

[10.Qe1+ Be7 11.hxg3 Nxc2÷ Steinitz]

10...Qg4 11.Qe1+ Be7 12.Bd3 

 

 

13.«h4 +- Seinitz [12.Rh4 Nxc2 13.Qe5 Qg6 14.Rb1 Qf6 15.Bb5+ (15.Qxc7 Ne1+ 16.Kh2 Qxf1–+) 15...Kd8µ Steinitz]

12...Nf5

[12...Kd8 13.Ne4‚ Steinitz]

13.Nf3 Bd7 14.Bf4

[14.Ne5 Qxg3+ 15.Qxg3 Nxg3 16.Nxd7 (16.Kxg3 Bd6 17.Bf4 g5µ) 16...Nxh1 17.Ne5 f6 18.Bb5+ Kf8©]

14...f6™ 15.Ne4 Ngh6

 

 

[15...0–0–0 16.Nf2 (16.Qa5+-) 16...Qg6 17.g4 h5 (17...Ngh6 18.Bxh6+-) 18.Bxf5 Bxf5 19.Nh4+- Steinitz; 15...h5 16.Nh4 17.™f2 16...Bc8 (16...Nd6 17.Nxd6+ cxd6 18.Ng6+- 19.«h4) 17.d6 Nxd6 (17...cxd6 18.Nxf5+-) 18.Bxd6 cxd6 19.Nxd6+ Kd8 (19...Kf8 20.Ng6++-; 19...Kd7 20.Bf5++-) 20.Nf7++- Steinitz]

16.Bxh6 Nxh6 17.Rxh6 gxh6

 

 

[17...Bc8 18.Rh4 Qd7 19.d6 cxd6 20.Bb5 Qxb5 21.Nxd6++-; 17...Kd8 18.Nf2 Qa4 19.Rh4 Bb4 20.Rxb4+- Steinitz]

18.Nxf6+ Kf7 19.Nxg4

 

 

Zeit:Zukertort:34min       Steinitz:30min Endstand:Steinitz gewann 10 Partien,Zukertort 5, Remis 51–0

 

 

 

Anand vs Gelfand

 

 

Anand,Viswanathan (2799) - Gelfand,Boris (2739) [E60]

WCh 2012 Moscow RUS (8), 21.05.2012

[IM Malcolm Pein]

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.f3 c5

با ادامه 3...d5در بازی سوم بوریس تا مرز شکست پیش رفت.اکنون دفاع "بنونی" را پیش رو داریم.

4.d5 d6 5.e4 Bg7 6.Ne2 0–0 7.Nec3

 

 

گسترشی نامتعارف که به زودی خود را نشان خواهد داد.پس از اینکه سیاه e7-e6  را بازی کند و سفید exd5را در پاسخ بازی کند ، اسب خانه b1از d2و یا a3 با ایده مستقر شدن در خانه c4سفر خواهد کرد.در عین حال Na3با b7-b5روبرو می شود.

7...Nh5

حرکتی که نقشه حریف را نقش بر آب می کند.برای اولین بار در سال 1985 "جان نان" با این حرکت درخشان "آلکساندر بلیاوسکی" را از صحنه به در کرد.البته این پیروزی پس از حرکت h3?!سفید  و انجام f2-f4برای حمله به اسب خانه Ne5تحقق پذیرفت.من در مسابقات "براسلز" در مقابل "گلن فلیر" و سپس در برابر "مکس دلاگی" در مسابقات لندن 1986 این حرکت را به صورت اتفاقی و در واریانتهای متفاوتی در دفاع  هندی شاه شاخه "سامیش" بازی کرم و نتیجه گسترش کند سفید و کسب بازی متقابل سریع برای سیاه حاصل شد.همچنین ایده من در آنزمان این بود که پس از g4 Nf6سفید با مشکلاتی درجناح شاه روبرو می شود و قلعه رفتن در جناح وزیر، مشکلی را حل نمی کند.من حدس می زنم که در وضعیت این بازی ، قلعه بزرگ برای سفید دور از دسترس است.بنابراین "ویشی" با انجام حرکت خلاقانه 7...e6که پیش تر در بازی "سدلر – تکاچیف" در سال 1995 بازی شده بود پاسخی قانع کننده به آن می دهد.

8.Bg5

با ادامه: 8.g4 Nf6شاه سفید شاهش را به چه جای امنی می تواند حرکت دهد؟ او باید چهار تا پنج حرکت را برای قلعه رفتن در جناح وزبر انجام دهد.

8...Bf6!?

ظاهراً "بوریس" دریافته که وضعیت "ویشی" مستعد آسیب پذیری است.

8...h6 9.Be3 e6 10.Qd2 exd5 11.Nxd5 Nc6 12.Nbc3²; 8...f6!? 9.Be3 f5 10.exf5 Bxf5 11.g4?! Bxb1 12.Rxb1 Nf4

با بازی متقابل برای سیاه.

9.Bxf6 exf6 10.Qd2

 

 

اکنون حرکت متعاقبg2-g4سیاه را مجبور به گرفتن با پیاده g6 پس از f5می کند و من حدس می زنم که او باید این حرکت را هم اکنون انجام دهد و همینگونه هم می شود.

10...f5 11.exf5 Bxf5

 

 [11...Qh4+ 12.Kd1 Bxf5 13.g4 Bxb1 14.Rxb1 Ng7 15.Kc2 f5

سخت است که ارزیابی صفر پیاده ای را توسط رایانه با وضعیتی که در واقعیت بازی حاکم است نامربوط ندانیم.وضعیت تند وتیز و نامشخص پیش می رود.

12.g4 Re8+

 

 

13.Kd1 Bxb1 14.Rxb1 Qf6??

 

 

با این اشتباه فاحش شکست اجتناب ناپذیر می شود.شاید "بوریس" در انتظار پاسخ 17.Qf4بوده است البته این حرکت انتخاب اول "ویشی" قبل از اینکه حرکت Qf2را ببیند ، بوده است. ادامه:

14...Nf6 15.Kc2 Na6 16.a3 Nc7 17.h4

برای سفید آرامبخش است اما او بایستی b5سریع را مد نظر داشته باشد.

14...Nf6 15.Kc2 Nbd7 16.Be2

و سیاه نمی تواند اسبی را در خانه e5به دلیل حرکت پیاده ای f4مستقر کند.به هر حال وضعیت سفید با در نظر گرفتن  حرکت آتی h4-h5 بهتر به نظر می رسد.

15.gxh5

ادامه:

15.Kc2 Nf4 16.Ne4 Rxe4 17.fxe4 Nd7

توسط کارشناسان مورد توجه است.

 18.Rg1 g5 19.h4 h6

 15...Qxf3+ 16.Kc2 Qxh1 17.Qf2

حرکت 17.Qf4?با Qg1پاسخ داده می شد که نجات وزیر سیاه را در پی دارد.

بازی تمام است. وزیر پس از حرکت  Bd3در دامی که خود برای خود تدارک دید، گرفتار می شود.ادامه:

17.Qf4 Qg1!; 17.Qf2 Nc6

تنها ادامه ای است که رایانه برای حفظ بازی با برتری سفید پیشنهاد می دهد.

18.dxc6 Qxc6 19.Bg2 Qd7 20.Nd5 Kf8 (20...Qa4+ 21.b3 Qxa2+ 22.Rb2 Qa5 23.Nf6+ Kf8 24.Bxb7) 21.Nf6  1–0

 

 

"ویسوانتان آناند" در دور هشتم مسابقه فیتال عنوان قهرمانی شطرنج جهان توانست با خلق یک پیروزی 17 حرکته رکورد کوتاهترین بازی تاریخ مسابقات قهرمانی شطرنج جهان را که پیش از این متعلق به "ویلهلم اشتاینیتز" اولین قهرمان رسمی تاریخ شطرنج جهان و در 19 حرکت بود را از آن خود کند.

. 

مسابقه فینال عنوان قهرمانی شطرنج جهان که از 22 اردبهشت ماه آغاز و تا 12 خرداماه در محل گالری "تریتیاکوف"  در شهر مسکو برگزار می شود در حالی در پایان دور دهم با نتیجه مساوی 5-5 در جریان است که تنها دو بازی از ده بازی انجام شده با نتیجه قطعی همراه بوده است.اولین نتیجه قطعی را "بوریس گلفاند" در بازی هفتم به نفع خود و در یک بازی حساب شده رقم زد.

 این استاد بزرگ 43 ساله که پیش از این کمتر کسی فکر می کرد که بتواند تا بدینجای مسابقات چنین مستحکم در مقابل "ویسواناتان آناند" مدافع هفت ساله عنوان قهرمانی جهان مقاومت کند ، اولین پیشتاز مسابقات نام گرفت.

اما این پیروزی مدعی عنوان قهرمانی شطرنج جهان تنها یک روز ادامه داشت چرا که خیلی زود "آناند" در بازی هشتم و با استفاده از اشتباه نابخشودنی حریف بازی را به تساوی کشاند. هر چند همیشه برد و باختها در شطرنج جذابیت خود را داشته اند اما چیزی که بیش از همه  بازی هشتم قهرمانی جهان را در مسکو  قابل توجه کرده است ، رکوردشکنی تاریخی این بازی بود چرا که قهرمان شطرنج جهان در این بازی تنها در 17 حرکت "گلقاند" را به زانو در آورد تا این بازی به کوتاهترین بازی در طول تاریخ رقابتهای شطرنج جهان تبدیل شود.پیش از این این رکورد مربوط به پیروزی 19 حرکته "ویلهلم اشتاینیتز" اولین قهرمان رسمی شطرنج جهان بر "یوهانس هرمان زوکرتورت" به تاریخ 23 مارس 1886 میلادی بود  اما 126 سال بعد در مسکو این رکورد از آن "آناند" قهرمان هندی شطرنج جهان شد.با هم نگاهی به این دو بازی تاریخ ساز می کنیم.بازی اول با تفسیر تاریخی و هر چند کوتاه پیشگامان جهان شطرنج و بازی دوم با تفسیر استاد بین المللی "مالکولم پین" است که در ادامه ملاحظه می فرمایید. در ضمن در روز استراحت پس از بازی استاد بزرگ "دانیل گینگ" مفسر توانای جهان شطرنج ، تفسیری ویدئویی بر بازی تاریخی "اشتاینیتز-زوکرتورت" کرده است که درانتها از نظر می گذرانید.  

 

 

Steinitz vs Zukertort

 

 

Steinitz,William - Zukertort,Johannes Hermann [C25]

World Championship 01st USA (20), 29.03.1886

 

1.e4 e5 2.Nc3 Nc6 3.f4 exf4 4.d4!? Das Steinitzgambit 4...d5 5.exd5 Qh4+ 6.Ke2 Qe7+ 7.Kf2

 

 

[7.Kf3 Qh4 8.Ke2 Qe7+ 9.Kf3= Steinitz-Mackenzie New York 1883]

7...Qh4+ 8.g3 fxg3+ 9.Kg2 Nxd4

 

 

[9...Bd6 10.Qe1+ Nce7 11.hxg3 Qxd4 12.Nf3 12.«h4= Steinitz-Tschigorin London 1883 12...Qb6 13.Be3 Qxb2 14.Bd3 Bb4 15.Bd4 f6 16.Rb1 Bxc3 17.Bxc3 Qxa2 18.Rb5‚ » Analyse R.Steel Kalkutta Steinitz]

10.hxg3

[10.Qe1+ Be7 11.hxg3 Nxc2÷ Steinitz]

10...Qg4 11.Qe1+ Be7 12.Bd3 

 

 

13.«h4 +- Seinitz [12.Rh4 Nxc2 13.Qe5 Qg6 14.Rb1 Qf6 15.Bb5+ (15.Qxc7 Ne1+ 16.Kh2 Qxf1–+) 15...Kd8µ Steinitz]

12...Nf5

[12...Kd8 13.Ne4‚ Steinitz]

13.Nf3 Bd7 14.Bf4

[14.Ne5 Qxg3+ 15.Qxg3 Nxg3 16.Nxd7 (16.Kxg3 Bd6 17.Bf4 g5µ) 16...Nxh1 17.Ne5 f6 18.Bb5+ Kf8©]

14...f6™ 15.Ne4 Ngh6

 

 

[15...0–0–0 16.Nf2 (16.Qa5+-) 16...Qg6 17.g4 h5 (17...Ngh6 18.Bxh6+-) 18.Bxf5 Bxf5 19.Nh4+- Steinitz; 15...h5 16.Nh4 17.™f2 16...Bc8 (16...Nd6 17.Nxd6+ cxd6 18.Ng6+- 19.«h4) 17.d6 Nxd6 (17...cxd6 18.Nxf5+-) 18.Bxd6 cxd6 19.Nxd6+ Kd8 (19...Kf8 20.Ng6++-; 19...Kd7 20.Bf5++-) 20.Nf7++- Steinitz]

16.Bxh6 Nxh6 17.Rxh6 gxh6

 

 

[17...Bc8 18.Rh4 Qd7 19.d6 cxd6 20.Bb5 Qxb5 21.Nxd6++-; 17...Kd8 18.Nf2 Qa4 19.Rh4 Bb4 20.Rxb4+- Steinitz]

18.Nxf6+ Kf7 19.Nxg4

 

 

Zeit:Zukertort:34min       Steinitz:30min Endstand:Steinitz gewann 10 Partien,Zukertort 5, Remis 51–0

 

 

 

Anand vs Gelfand

 

 

Anand,Viswanathan (2799) - Gelfand,Boris (2739) [E60]

WCh 2012 Moscow RUS (8), 21.05.2012

[IM Malcolm Pein]

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.f3 c5

با ادامه 3...d5در بازی سوم بوریس تا مرز شکست پیش رفت.اکنون دفاع "بنونی" را پیش رو داریم.

4.d5 d6 5.e4 Bg7 6.Ne2 0–0 7.Nec3

 

 

گسترشی نامتعارف که به زودی خود را نشان خواهد داد.پس از اینکه سیاه e7-e6  را بازی کند و سفید exd5را در پاسخ بازی کند ، اسب خانه b1از d2و یا a3 با ایده مستقر شدن در خانه c4سفر خواهد کرد.در عین حال Na3با b7-b5روبرو می شود.

7...Nh5

حرکتی که نقشه حریف را نقش بر آب می کند.برای اولین بار در سال 1985 "جان نان" با این حرکت درخشان "آلکساندر بلیاوسکی" را از صحنه به در کرد.البته این پیروزی پس از حرکت h3?!سفید  و انجام f2-f4برای حمله به اسب خانه Ne5تحقق پذیرفت.من در مسابقات "براسلز" در مقابل "گلن فلیر" و سپس در برابر "مکس دلاگی" در مسابقات لندن 1986 این حرکت را به صورت اتفاقی و در واریانتهای متفاوتی در دفاع  هندی شاه شاخه "سامیش" بازی کرم و نتیجه گسترش کند سفید و کسب بازی متقابل سریع برای سیاه حاصل شد.همچنین ایده من در آنزمان این بود که پس از g4 Nf6سفید با مشکلاتی درجناح شاه روبرو می شود و قلعه رفتن در جناح وزیر، مشکلی را حل نمی کند.من حدس می زنم که در وضعیت این بازی ، قلعه بزرگ برای سفید دور از دسترس است.بنابراین "ویشی" با انجام حرکت خلاقانه 7...e6که پیش تر در بازی "سدلر – تکاچیف" در سال 1995 بازی شده بود پاسخی قانع کننده به آن می دهد.

8.Bg5

با ادامه: 8.g4 Nf6شاه سفید شاهش را به چه جای امنی می تواند حرکت دهد؟ او باید چهار تا پنج حرکت را برای قلعه رفتن در جناح وزبر انجام دهد.

8...Bf6!?

ظاهراً "بوریس" دریافته که وضعیت "ویشی" مستعد آسیب پذیری است.

8...h6 9.Be3 e6 10.Qd2 exd5 11.Nxd5 Nc6 12.Nbc3²; 8...f6!? 9.Be3 f5 10.exf5 Bxf5 11.g4?! Bxb1 12.Rxb1 Nf4

با بازی متقابل برای سیاه.

9.Bxf6 exf6 10.Qd2

 

 

اکنون حرکت متعاقبg2-g4سیاه را مجبور به گرفتن با پیاده g6 پس از f5می کند و من حدس می زنم که او باید این حرکت را هم اکنون انجام دهد و همینگونه هم می شود.

10...f5 11.exf5 Bxf5

 

 [11...Qh4+ 12.Kd1 Bxf5 13.g4 Bxb1 14.Rxb1 Ng7 15.Kc2 f5

سخت است که ارزیابی صفر پیاده ای را توسط رایانه با وضعیتی که در واقعیت بازی حاکم است نامربوط ندانیم.وضعیت تند وتیز و نامشخص پیش می رود.

12.g4 Re8+

 

 

13.Kd1 Bxb1 14.Rxb1 Qf6??

 

 

با این اشتباه فاحش شکست اجتناب ناپذیر می شود.شاید "بوریس" در انتظار پاسخ 17.Qf4بوده است البته این حرکت انتخاب اول "ویشی" قبل از اینکه حرکت Qf2را ببیند ، بوده است. ادامه:

14...Nf6 15.Kc2 Na6 16.a3 Nc7 17.h4

برای سفید آرامبخش است اما او بایستی b5سریع را مد نظر داشته باشد.

14...Nf6 15.Kc2 Nbd7 16.Be2

و سیاه نمی تواند اسبی را در خانه e5به دلیل حرکت پیاده ای f4مستقر کند.به هر حال وضعیت سفید با در نظر گرفتن  حرکت آتی h4-h5 بهتر به نظر می رسد.

15.gxh5

ادامه:

15.Kc2 Nf4 16.Ne4 Rxe4 17.fxe4 Nd7

توسط کارشناسان مورد توجه است.

 18.Rg1 g5 19.h4 h6

 15...Qxf3+ 16.Kc2 Qxh1 17.Qf2

حرکت 17.Qf4?با Qg1پاسخ داده می شد که نجات وزیر سیاه را در پی دارد.

بازی تمام است. وزیر پس از حرکت  Bd3در دامی که خود برای خود تدارک دید، گرفتار می شود.ادامه:

17.Qf4 Qg1!; 17.Qf2 Nc6

تنها ادامه ای است که رایانه برای حفظ بازی با برتری سفید پیشنهاد می دهد.

18.dxc6 Qxc6 19.Bg2 Qd7 20.Nd5 Kf8 (20...Qa4+ 21.b3 Qxa2+ 22.Rb2 Qa5 23.Nf6+ Kf8 24.Bxb7) 21.Nf6  1–0

نقل از سایت شطرنجیان

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  قهرمان بانوان کشور - ۱۴۰۳
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام دوم زیر 12 سال استان - 1398
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • ارشیا محمدیان سبچانی
  ارشیا محمدیان سبچانی
  مقام سوم زیر ۱۴ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  قهرمان کشور در مسابقات استاندارد زیر ۱۴ سال ۱۴۰۲
  قهرمان رده سنی زیر ۱۴ سال مسابقات سریع قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۲
  مقام دوم رده سنی زیر ۱۲ سال مسابقات برق آسای قهرمانی کشور - تهران 1401
  مقام سوم مسابقات برق اسای آسیایی در رده سنی زیر ۱۲ سال در بالی اندنزی - 2022
  قهرمان زیر 10سال استان - 1398

 • استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  قهرمان زیر ۱۴ سال کشور در سال ۱۴۰۳
  کسب مقام دومی جهان در رده سنی زیر 12 سال - گرجستان 2022
  اول تیمی زیر 12 سال اسیا - 2021- انلاین
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 10 سال استان - 1398
  مقام سوم زیر 8سال جام اینده سازان کشور -اردیبهشت 1397
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال در سال ۱۴۰۲
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال مسابقات سریع در سال ۱۴۰۲
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • ارسلان بزرگزاد
  ارسلان بزرگزاد
  قهرمان بلیتس زیر ۸ سال کشور در سال ۱۴۰۲
 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • امیر محمد نوروزی
  امیر محمد نوروزی
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۰ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021

 • آرش نظریان
  آرش نظریان
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام سوم رده سنی زیر ۸ سال قهرمانی استان در سال ۱۳۹۸