اولین دوره مسابقات سریع فلاورجان (ریتد)

نوع مسابقات: استانی

تاریخ برگزاری: 13 و 14 مهر 1396

محل برگزاری: خانه شطرنج فلاورجان

آیین نامه مسابقات خانه چترنگ فلاورجان

اولین دوره ی مسابقات شطرنج  ( سریع و ریتد ) از تاریخ 13 مهرماه 96 با شرایط زیر برگزار می گردد:

1-مسابقات تابع قوانین سریع فیده میباشد.

2-حضور بازیکنان با ریتینگ  سریع زیر 1800 مجاز می باشد.

a.     چنانچه بازیکنی فاقد ریتینگ سریع باشد ، ریتینگ متعارف وی محاسبه می گردد.

3-شرکت بانوان زیر 14 سال بلامانع می باشد.

4-تاریخ شروع مسابقات : پنج شنبه  13 مهرماه 96 ،  ساعت 16:00

5-مکان مسابقه : فلاورجان ، خیابان فردوسی ، ورزشگاه شهید بهشتی ، سالن شهید رهنما

6-ورودیه مسابقات :

a.     مبلغ 55 هزار تومان

b.     اولویت ثبت نام با افرادی است که با پرداخت هزینه ورودیه، ثبت نام خود را زودتر قطعی نمایند.

c.      ورودی برای افرادی که بعد از 10 مهر ثبت نام کنند 70هزار تومانمی باشد.

d.     آخرین مهلت ثبت نام چهارشنبه 12 مهر می باشد.

e.      مبلغ فوق بایستی به شماره حساب0106950555001 به نام هیات شطرنج فلاورجان ( بانک ملی ) واریز و فیش مربوطه از طریق تلگرام به شماره تلفن 2553 765 0938 ( سلیمی ) ارسال گردد.

7-نحوه ی برگزاری مسابقه :

a.     مسابقه به روش سوئیسی در 7 یا 9 دور  (باتوجه به تعداد شرکت کننده) برگزار می شود.

b.     زمان بازی برای هر بازیکن 20 دقیقه بعلاوه 10 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت می باشد.

8-   جوایز مسابقات (با تعداد شرکت کننده 80 نفر و بیشتر) :

a.     نفر اول: 350000تومان  +  تندیس قهرمانی

b.     نفر دوم :350000 تومان +  تندیس قهرمانی

c.      نفر سوم: 200000تومان +  تندیس قهرمانی

d.     نفر چهارم: 200000 تومان

e.      نفر پنجم: 150000تومان

f.       نفر ششم: 100000تومان

g.     نفر هفتم: 100000 تومان

h.     بازیکن برتر پیشکسوت بالای 50 سال : 100000 تومان

i.        بازیکن برتر با ریتینگ  زیر1500 : 100000تومان

j.       بازیکن برتر با ریتینگ  زیر1300 : 100000 تومان

k.     بازیکن برتر زیر 14 سال :  100000تومان

l.        بازیکن برتر زیر 12 سال :  100000تومان

m.  بازیکن برتر زیر 10 سال : 100000تومان

n.     بازیکن برتر زیر 8 سال  : 100000 تومان

o.     بازیکن برتر دختر زیر 12 سال: 100000 تومان

p .     بازیکن برتر دختر زیر 10 سال: 100000 تومان

q.     بازیکن برتر دختر زیر 8 سال:   100000 تومان

r.     بازیکن برتر بدون ریتینگ 100000 تومان

Ø           به بازیکن برتر فقط یک جایزه ( جایزه بالا تر ) تعلق می گیرد.

Ø        جوایز رده های سنی ومحدوده ریتینگ و پیشکسوت در صورتی که در آن بازه حداقل 3 نفر شرکت کرده باشند،تعلق می گیرد.

9-                     در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان کمتر از 80 نفر باشند مبلغ  و تعداد جوایز به شرح ذیل تعدیل می گردد.

a.     نفر اول :  15% کل ورودیه  +  تندیس قهرمانی

b.     نفر دوم :  12% کل ورودیه  +  تندیس قهرمانی

c.      نفر سوم :  10% کل ورودیه  +  تندیس قهرمانی

d.     بازیکن برتر با ریتینگ  زیر1400 : 5% کل ورودیه

e.      بازیکن برتر با ریتینگ  زیر1250 : 5% کل ورودیه

f.       بهترین بازیکن زیر 12 سال :  5% کل ورودیه

g.     بهترین بازیکن زیر 10 سال :  5% کل ورودیه

h.     بهترین بازیکن زیر 8 سال :  5% کل ورودیه

10-                 10 درصد کل ورودی به عنوان مالیات کسر می گردد.

11-در صورت تساوی امتیازات از پوئن شکنی های زیر استفاده می شود:

الف: رویارویی مستقیم      ب: بوخ هولز    ج: مجموع بوخ هولز     د: سونه بورن برگر     ه) تعداد برد بیشتر

12-مدت زمان تأخیر 20 دقیقه از زمان شروع مسابقه می باشد.

13-برنامه زمان بندی مسابقات در 9 دور به شرح ذیل میباشد:

a.     دور 1 تا 3پنجشنبه 13 مهرماه  ساعت 16:00

b.     دور 4 تا 6 جمعه 14 مهرماه  ساعت 09:30

c.      دور 7 تا 9 جمعه 14 مهرماه  ساعت 16:00

14-برنامه زمان بندی مسابقات در 7 دور به شرح ذیل میباشد:

a.  دور 1 تا 3: پنجشنبه 13 مهرماه  ساعت 16:00

b.     دور 4 و 5 :  جمعه 14 مهرماه  ساعت 09:30

c.      دور 6 و7  : جمعه 14 مهرماه  ساعت 16:00

15-هر گونه اعتراض به رأی داور باید بلافاصله پس از اتمام بازی بصورت کتبی و به همراه مبلغ 30 هزار تومان تحویل سرداور مسابقه گردد. در غیر اینصورت هیچ گونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

16-هیأت ژوری مسابقات قبل از دور اول توسط برگزار کننده مشخص می شود.

17-رعایت شئونات اخلاقی برای کلیه ی شرکت کنندگان الزامی است.

18-تاریخ تولد رده های سنی:

a.     متولدین 11/10/1386 به بعد رده سنی زیر 10 سال

b.     متولدین 11/10/1384 به بعد رده سنی زیر 12 سال

c.      متولدین 11/10/1382 به بعد رده سنی زیر 14 سال

19-هر گونه موارد پیش بینی  نشده قبل از دور اول توسط سرداور اعلام می شود.

20-کلیه متقاضیان جهت ثبت نام وشرکت دراین مسابقه می توانندازطریق تماس یاتلگرام با شماره تلفن 2553 765 0938 ( سلیمی ) اقدام نمایند.

آیین نامه و تذکرات


جدول زمانبندی

برنامه زمان بندی مسابقات در 9 دور به شرح ذیل میباشد:

a.     دور 1 تا 3پنجشنبه 13 مهرماه  ساعت 16:00

b.     دور 4 تا 6 جمعه 14 مهرماه  ساعت 09:30

c.      دور 7 تا 9 جمعه 14 مهرماه  ساعت 16:00

برنامه زمان بندی مسابقات در 7 دور به شرح ذیل میباشد:

a.  دور 1 تا 3: پنجشنبه 13 مهرماه  ساعت 16:00

b.     دور 4 و 5 :  جمعه 14 مهرماه  ساعت 09:30

c.      دور 6 و7  : جمعه 14 مهرماه  ساعت 16:

جوایز برندگان

جوایز مسابقات (با تعداد شرکت کننده 80 نفر و بیشتر) :

a.     نفر اول: 350000تومان  +  تندیس قهرمانی

b.     نفر دوم :350000 تومان +  تندیس قهرمانی

c.      نفر سوم: 200000تومان +  تندیس قهرمانی

d.     نفر چهارم: 200000 تومان

e.      نفر پنجم: 150000تومان

f.       نفر ششم: 100000تومان

g.     نفر هفتم: 100000 تومان

h.     بازیکن برتر پیشکسوت بالای 50 سال : 100000 تومان

i.        بازیکن برتر با ریتینگ  زیر1500 : 100000تومان

j.       بازیکن برتر با ریتینگ  زیر1300 : 100000 تومان

k.     بازیکن برتر زیر 14 سال :  100000تومان

l.        بازیکن برتر زیر 12 سال :  100000تومان

m.  بازیکن برتر زیر 10 سال : 100000تومان

n.     بازیکن برتر زیر 8 سال  : 100000 تومان

o.     بازیکن برتر دختر زیر 12 سال: 100000 تومان

p .     بازیکن برتر دختر زیر 10 سال: 100000 تومان

q.     بازیکن برتر دختر زیر 8 سال:   100000 تومان

r.     بازیکن برتر بدون ریتینگ 100000 تومان

Ø           به بازیکن برتر فقط یک جایزه ( جایزه بالا تر ) تعلق می گیرد.

Ø        جوایز رده های سنی ومحدوده ریتینگ و پیشکسوت در صورتی که در آن بازه حداقل 3 نفر شرکت کرده باشند،تعلق می گیرد.

9-                     در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان کمتر از 80 نفر باشند مبلغ  و تعداد جوایز به شرح ذیل تعدیل می گردد.

a.     نفر اول :  15% کل ورودیه  +  تندیس قهرمانی

b.     نفر دوم :  12% کل ورودیه  +  تندیس قهرمانی

c.      نفر سوم :  10% کل ورودیه  +  تندیس قهرمانی

d.     بازیکن برتر با ریتینگ  زیر1400 : 5% کل ورودیه

e.      بازیکن برتر با ریتینگ  زیر1250 : 5% کل ورودیه

f.       بهترین بازیکن زیر 12 سال :  5% کل ورودیه

g.     بهترین بازیکن زیر 10 سال :  5% کل ورودیه

h.     بهترین بازیکن زیر 8 سال :  5% کل ورودیه

               10 درصد کل ورودی به عنوان مالیات کسر می گردد.

هزینه ها

ورودیه مسابقات :

a.     مبلغ 55 هزار تومان

b.     اولویت ثبت نام با افرادی است که با پرداخت هزینه ورودیه، ثبت نام خود را زودتر قطعی نمایند.

c.      ورودی برای افرادی که بعد از 10 مهر ثبت نام کنند 70هزار تومانمی باشد.

d.     آخرین مهلت ثبت نام چهارشنبه 12 مهر می باشد.

e.      مبلغ فوق بایستی به شماره حساب0106950555001 به نام هیات شطرنج فلاورجان ( بانک ملی ) واریز و فیش مربوطه از طریق تلگرام به شماره تلفن 2553 765 0938 ( سلیمی ) ارسال گردد.

قرعه کشی و نتایج


نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • انوشا مهدیان
  انوشا مهدیان
  مقام اول رده سنی زیر 16 سال 1396
  مقام دوم مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  مقام دوم کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  مقام دوم مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  ایدا عباسی نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • قهرمانان استان در سال 1395
  قهرمانان استان در سال 1395

 • باشگاه اندیشه اصفهان
  باشگاه اندیشه اصفهان
  قهرمان هفتمین دوره مسابقات تیمی شهرستانهای تابعه استان اصفهان (بانوان) -1396
 • تیم اسپادانا
  تیم اسپادانا
  قهرمان هفتمین دوره مسابقات تیمی شهرستانهای تابعه استان اصفهان(اقایان) - 1396
 • باشگاه ارمن
  باشگاه ارمن
  قهرمان مسابقات تیمی باشگاههای استان اصفهان(بانوان) - 1396
 • علیرضا روحپرور
  علیرضا روحپرور
  قهرمان مسابقات بلیتس استان اصفهان - 1396
 • علیرضا اقائی
  علیرضا اقائی
  قهرمان مسابقات سریع قهرمانی استان - 1396
 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  قهرمان هفدهمین دوره اوپن اردیبهشت اصفهان - 1396